reklama

HARDCORE genetyka- choroby mitochondrialne

test ćwiczeniowy po 1 module zajęć przygotowujących do 1 etapu konkursu "Być jak doktor House. Na bazie materiałów: włokna-szmatowate.doc, do-odcinka-s3e7.doc, choroby-genetyczne-przeglad.pdf

Tagi dla tego testu: szmatowate, włókna mitochondrialne, choroby MERRF, House, mitochondrium, genetyczne

Podaj swoje imię:


Mitochondrialna Ewa

 • to skrót zespołu chorobowego objawiającego się Eozynofilią, wysoką wiremią i aplastycznymi chrząstkami
 • to nasz odległy praprzodek w linii żeńskiej
 • to żartobliwy pseudonim pani profesor Ewy Bartnik od lat badającej genom mitochondrialny

aneuploidią chromosomalną jest

 • zespół Patau
 • zespół Edwardsa
 • zespół Nirvana
 • zespół Turnera
 • zespół Tay-Sascha

Hiperzmienny region 1 (HVR1)

 • wpływa na niebezpieczeństwo ujawnienia się choroby przed 20 r.ż
 • odpowiada za większość przypadków MERRF i MELAS
 • to żartobliwa nazwa wojskowego ośrodka badawczego w Houston, który przoduje w genetyce mitochondrialnej
 • to fragment mtDNA kodujący rybosomalne RNA
 • wykorzystywany jest w medycynie sądowej

Zachoruję na MERRF

 • bo plemnik ojca miał wysoki stopień heteroplazmii (dużo wadliwych cząsteczek mtDNA)
 • bo w mitochondriach mojej mamy są liczne wadliwe kopie odpowiedzialnego genu
 • -bo mama jest homozygotą dominującą jeśli chodzi o zmutowany gen
 • bo zarówno tata jak mama są nosicielami trefnego genu

Mimo pewnej ilości wadliwych cząsteczek mtDNA nie mam objawów LHON, ponieważ

 • procent zmutowanego mtDNA w moich tkankach nie przekracza 85%
 • zdrowy styl życia i odżywiania zniwelował szkodliwe skutki mutacji
 • tylko matka była nosicielką złego genu, ojciec-nie
 • wadliwe geny nie występują w moich komórkach układu rozrodczego

Jeżeli jedna nić DNA ma w sobie ciąg nukleotydów: AACTAGA, to druga, do niej komplementarna będzie:

 • CCTGCTC
 • TTGATCT
 • AACTAGA
 • AGATCAA
 • UUGAUCU

Proces przepisywania z DNA krótkiej, jednogenowej nitki mRNA to

 • transdukcja
 • splicing
 • transkrypcja
 • translacja
 • replikacja

Wskaż właściwe rozwinięcie skrótu nazwy choroby

 • MERRF- inaczej choroba Leigha
 • MELAS- inaczej dziedziczny zespół Lebera
 • LHON - dziedziczna neuropatia wzrokowa Lebera
 • NERF - padaczka miokloniczna z nieprawidłowymi czerwonymi włóknami mięśniowymi
 • LHON- neuropatia obwodowa z ataksją i barwnikowym zwyrodnieniem siatkówki
 • MERRF- encefalopatia mitochondrialna z kwasicą mleczanową i epizodami podobnymi do udaru mózgu

Mutacje w genomie mitochondrialnym są najbardziej odczuwalne w

 • krwi i układzie odpornościowym
 • gametach
 • tkance nabłonkowej
 • mózgu i mięśniach
 • wczesnym wieku dziecięcym

Heteroplazmia to zjawisko polegające na tym, że

 • W jednej kolistej cząsteczce mtDNA znajduje się wiele zróżnicowanych genów
 • Większość ssaków posiada drobne fragmenty DNA także w cytoplazmie
 • Różne mitochondria w tej samej komórce mogą zawierać różniące się od siebie cząsteczki mtDNA
 • Każdy człowiek otrzymuje połowę mitochondriów od matki, połowę zaś- od ojca

większość genów kodowanych przez mitochondrialny DNA koduje

 • białka łańcucha oddechowego
 • białka budujące gałkę oczną
 • białka mające wpływ na budowę mięśni poprzecznie prążkowanych
 • transferowe RNA

DNA mitochondrialny oznaczamy skrótem

 • MNA
 • mtDNA
 • miDNA
 • tRNA
 • rRNA

Badanie prenatalne polegające na przezbrzusznym pobraniu płynu owodniowego za pomocą specjalnej, cienkiej igły to

 • mapowanie chromosomu
 • amniopunkcja
 • kordocenteza
 • amniocenteza
 • biopsja trofoblastu

Mutacja polegająca na usunięciu jednego lub kilku nukleotydów to

 • delecja
 • dysjunkcja
 • dysplazja
 • insercja
 • inwersja

Z jednej reszty kwasu fosforowego, jednego cukru (deoksyrybozy) i jednej zasady azotowej (do wyboru T,C,A,G) zbudowany jest

 • rybosom
 • polimer
 • chromosom
 • nukleotyd
 • chromatyna

Zaznacz te z chorób, których przyczyną NIE SĄ mutacje genomu mitochondrialnego

 • LHON
 • dystrofia mięśniowa Duchenne'a
 • MiMyCa
 • zespół Keransa-Sayer'a
 • MELAS
 • MERRF
 • zespół Patau

Jednoczesne oznaczenie stężenia : a-fetoproteiny, gonadotropiny kosmówkowej hCG i niezwiązanego estadiolu

 • pomaga odróżnić MERRF od MELAS
 • to tzw. test potrójny oznaczany u ciężarnej
 • pomaga zdiagnozować zespół Downa, bo substancje te nie występują u zdrowego płodu
 • wykonywane jest w znieczuleniu ogólnym

W diagnozowaniu choroby mitochondrialnej nie pomoże

 • sporządzenie rodowodu osoby chorej
 • biopsja włókna mięśniowego
 • EKG
 • badanie stężenia pirogronianów, mleczanów i alaniny w surowicy
 • EMG
 • kolonoskopia
 • TK (tomografia) zwojów móżdżkowych

Zaznacz nieprawdziwe zdanie

 • Sarkolemma to błona komórkowa występująca w komórce mięśnia
 • Dyschromatopsja wiąże się z upośledzeniem rozróżniania barw
 • Encefalopatia wiąże się z uszkodzeniem mózgu
 • Mioklonia związana jest z pracą oczu
 • Ataksja wiąże się z zaburzeniem koordynacji ruchowej pacjenta
 • Zespół Leigha powoduje bardzo wczesną śmierć

Chłopiec na wózku inwalidzkim, który umrze młodo zapewne choruje na

 • zespół nagłej śmierci łóżeczkowej
 • zespół Klinefeltera
 • pląsawicę Huntingtona
 • dystrofię mięśniową
 • fenyloketonurięKomentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
Nie głosowano
Maksymalnie do zdobycia 20
Wszystkie odpowiedzi 0
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy