reklama

Wyrażenia algebraiczne - klasa I

Poćwicz przed sprawdzianem - wyrażenia algebraiczne.

Tagi dla tego testu: wyrażenia algebraiczne

Podaj swoje imię:


Jednomianem nie jest:

 • 4x+3
 • -5xyz
 • 7
 • 3x

y * z + x : 2 to:

 • suma
 • iloczyn
 • różnica
 • iloraz

Wykonując mnożenie 0,5(4x-2) otrzymamy:

 • 2x-2
 • 2x-1
 • 20x-10
 • 2x+1

Wykonując mnożenie 2(x-y) otrzymamy:

 • 2x-y
 • 2x+y
 • 2x+2y
 • 2x-2y

m - n to:

 • iloraz zmiennej m przez zmienną n
 • iloczyn zmiennych m i n
 • suma zmiennych m i n
 • różnica zmiennych m i n

Wyrażenie 6x+8y-12z jest równe iloczynowi:

 • 6(x+2y-6z)
 • 2(3x+4y+6z)
 • 2(3x+4y-6z)
 • 3(2x+2,5y-4z)

Współczynnikiem jednomianu -0,2x*10y*(-2) jest:

 • -0,2
 • 4
 • -0,2x
 • 20

Współczynnik jednomianu -3xy*2 wynosi:

 • -3
 • 6
 • -6
 • -3xy

20b + 6c to:

 • 2(20b + 6c)
 • 2 (10b +c)
 • 20 (b + 6c)
 • 2(10b + 3c)

Wyrazami sumy 3x+(-3y)+8 są:

 • 3x; -3y; 8
 • x; y
 • x; y; 8
 • 3x; 3y; 8

Współczynnikiem jednomianu (-4xy) jest

 • 4
 • -4xy
 • xy
 • -4

Liczba a powiększona o 5 to:

 • 5-a
 • a+a+5
 • a + 5
 • 5a

Który jednomian jest uporządkowany?

 • -3xyz
 • x*(-2)
 • 4gf
 • 2yx

Wyrażenie 10x + 5 po wyłączeniu przed nawias liczby 5 ma postać:

 • 5(2x+1)
 • 5(x--5)
 • 5+10x
 • 2(5x+2,5)

Dane są wyrażenia : a=2x+3 oraz b=3x--5. Wyrażenie a+b ma postać:

 • 5x+2
 • 5x+8
 • 5x-2
 • -x+2

x - y to

 • iloraz liczb x i y
 • iloczyn zmiennych x i y
 • róznica zmiennych x i y
 • suma zmiennych x i y

Współczynnikiem jednomianu x jest:

 • -1
 • nie ma współczynnika
 • 1
 • x

Wartość liczbowa wyrażenia 6x-2y+1 dla x=3, y=(-1) wynosi:

 • 18
 • 16
 • 21
 • 17

Wyrazem podobnym do 4x jest:

 • 4y
 • 4xy
 • 4
 • x

Po uproszczeniu wyrażenia 3(x - 4) + 2 otrzymamy:

 • 13x
 • 3x + 10
 • 3x - 10
 • 3x - 2

Jeśli n jest liczbą naturalną wtedy liczba 2n+1 oznacza liczbę:

 • parzystą
 • podzielną przez 3
 • nieparzystą
 • kwadrat liczby n powiększony o 1

Jeśli n jest liczbą naturalną wtedy liczba 2n oznacza liczbę:

 • nieparzystą
 • parzystą
 • wymierną
 • dowolną liczbę rzeczywistą

trzykrotność liczby x to:

 • x:3
 • x+3
 • 3x
 • 3+x

Ile to groszy x złotych i x+9 groszy?

 • 100x+9
 • 100(x+9)
 • 109x
 • 101x + 9

Który wyraz nie jest podobny do -3xy?

 • 5xy
 • -2xy
 • xy
 • -3x

Wartośc wyrażenia algebraicznego -3x+5 dla x=2 wynosi:

 • 1
 • 11
 • -1
 • 0

W klasie jest d dziewczynek i c chłopców. Ilu uczniów jest w tej klasie?

 • d+c
 • dc
 • d-c
 • c

Liczba o 4 większa od b to:

 • b-4
 • 4b
 • b+4
 • 4-b

Liczba x pomniejszona o 12 to:

 • x:12
 • 12x
 • x+12
 • x-12

Suma liczby a i połowy liczby b to:

 • a+0,5b
 • a-0,5b
 • 0,5(a+b)
 • 0,5baKomentarze

anna 18 lutego 2015, z IP: 5.60.65.74
Jaki moze byc sprawdzian z matematyki wyrazenia
algebraiczne bo sobie nie radze
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
JA30
Amy30
Jakub Janaszak30
hyu30
gknddfcjjhhhbb30
Maksymalnie do zdobycia 30
Wszystkie odpowiedzi 538

FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy