reklama

30 pytań na test otwp

test prubny na ogulnopolski turniej wiedzy pożarniczy

Podaj swoje imię:


30.Temperatura zapłonu odnosi się do:

 • a) par cieczy
 • b) ciał stałych
 • c) wszystkich materiałów palnych
 • d) metali alkalicznych

28.Co jaki okres, wg nowego prawa budowlanego, podlega badaniom stanu technicznego instalacja elektryczna w indywidualnych go

 • a) raz na rok
 • b) raz na 5 lat
 • c) raz na 8 lat

26.W jakiej odległości należy stawiać stogi od dróg publicznych?

 • b) 50 m
 • a) 30 m
 • c) 100 m

27.Niebezpiczeństwo wybuchem stwarza mieszanka:

 • a) powietrzno - azotowa
 • b) tlenowo - azotowa
 • c) tlenowo - acetylenowa
 • d) dwutlenku węgla z argonem

25.W jakiej odległości od żarówki może znajdować się osłona punktu oświetleniowego wykonana z materiału trudnozapalnego?

 • c) 10 cm
 • b) 8 cm
 • a) 5 cm

24.Co jaki okres powinny być czyszczone przewody kominowe od palenisk kuchennych gospodarstw domowych?

 • c) co 6 miesięcy
 • b) co 4 miesiące
 • a) co 3 miesiące

23.Metalowych biurek nie można gromadzić na korytarzach budynku szkolnego ze względu na:

 • c) przepisy sanitarne
 • b) możliwość odniesienia obrażeń w wypadku nagłego opuszczenia szkoły
 • a) zagrożenie pożarowe obiektu

22.Zaczadzenie następuje na skutek działania:

 • d) tlenku węgla
 • c) dwutlenku węgla
 • b) tlenu
 • a) azotu

21.Ze względu na zagrożenie pożarowe, jakie stwarza benzyna, powinno się ją przechowywać w naczyniach:

 • c) metalowych
 • b) plastikowych
 • a) szklanych

20.Do czego służy bezpiecznik elektryczny?

 • c) do zabezpieczenia przed porażeniem prądem
 • b) do chronienia instalacji przed burzą
 • a) do wyłączenia dopływu prądu wskutek przeciążenia instalacji elektrycznej

19.W jakiej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpalić ognisko?

 • c) w odległości 100 m lub uzgodnionej z leśniczym
 • b) 70 m
 • a) 50 m

17.Wymiana ciepła przebiega za pomocą

 • d) parowania
 • c) dyfuzji
 • b) promieniowania, konwekcji przewodnictwa cieplnego
 • a) rozszerzalności ciał stałych

18.Klasa 0,5 odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanej jest nie mniejsza niż:

 • d) 30 min
 • c) 25 min
 • b) 1 h
 • a) 0,4 h

6.Najniższa temperatura przy której niektóre substancje palne ulegają samozapaleniu to:

 • d) temperatura samozapalenia
 • c) temperatura zapalenia
 • a) wartość opałowa
 • b) temperatura zapłonu

15.Funkcjonariusz, którego przepisy uprawniają do wydawania rozkazów i kierowania służbą to:

 • b) podwładny
 • c) młodszy
 • d) przełożony
 • a) starszy

14.Centralnym organem administracji państwowej w sprawach ochrony przeciwpożarowej jest:

 • c) Komendant Główny Straży Pożarnych
 • b) Prezes Rady Ministrów
 • a) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

13.Kto może wprowadzić obowiązek pełnienia wart przeciwpożarowych?

 • c) Burmistrz (Wójt)
 • a) Komenda Główna Straży Pożarnych
 • b) Wojewoda

12.Pierwsze krajowe zawody sportowo-pożarnicze odbyły się w 1964 r. w:

 • c) Zabrzu
 • a) Krakowie
 • b) Poznaniu

11.Do zaszczytnej służby w MDP może być przyjmowana młodzież męska i żeńska w wieku:

 • a) 12 - 18 lat
 • b) 7 - 16 lat
 • c) 16 - 20 la

10.Obowiązująca ustawa o ochronie przeciwpożarowej została uchwalona

 • c) 24.VIII.1991 r.
 • b) 12.VI.1975
 • a) 3.VII.1980 r

7. Wigiliowie to:

 • d) członkowie cechów zobowiązani do gaszenia pożarów
 • c) strażacy krakowscy w XV w
 • b) strażacy w starożytnym Rzymie
 • a) wojownicy trojańscy gaszący pożary statków

8. Aby zostać oficerem i uzyskać tytuł magistra inżyniera pożarnictwa należy skończyć

 • c) Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie
 • b) Wyższy kurs doskonalenia oficerskiego
 • a) Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Krakowie

9. 1.I.1976 r. powstało Państwowe Muzeum Pożarnictwa w:

 • c) Rakoniewicach
 • b) Alwerni
 • a) Mysłowicach

29.Pożary klasy C to pożary

 • a) ciał stałych
 • b) gazów palnych
 • c) cieczy palnych

5. Kto jest najwyższą władzą w OSP?

 • c) Walne zebranie
 • b) Zarząd
 • a) Prezes

6. Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego?

 • c) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • b) Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych
 • a) Komenda Główna Straży Pożarnych

4. Okres zakazu wstępu na tereny leśne wydaje d) 5.XI.1963

 • c) komendant wojewódzki straży pożarnych
 • b) wojewoda
 • a) administracja lasów państwowych

2. Jaki organ jest upoważniony do wydawania zezwoleń na urządzanie ognisk na obozie lub biwaku?

 • c) burmistrz (wójt)
 • b) nadleśnictwo
 • a) komenda rejonowa straży pożarnych

3. Kiedy został powołany Związek Ochotniczych Straży Pożarnych?

 • d) 5.XI.1963
 • c) 4.II.1958
 • b) 28.XII.1956
 • a) 15.I.1948

1. Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP?

 • c) co 4 lata
 • b) co 3 lata
 • a) co 2 lataKomentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
hwdp30
Ola30
Fiutek30
Fiutek29
wiki28
Maksymalnie do zdobycia 30
Wszystkie odpowiedzi 54
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy