reklama

Otwp"Smark"

Dla tych którzy chcą się podszkolić xD

Tagi dla tego testu: OTWP,OSP,PSP,STRAŻ,TESTY

Podaj swoje imię:


Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 TYP 005 wynosi:

 • 160 l
 • 250 l
 • 500 l
 • 750l

Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?

 • wodór
 • etan
 • metan
 • butan

Gdzie sprawdzamy tętno u dorosłych poszkodowanych?

 • na przegubie ręki
 • na tętnicach szyjnych
 • w pachwinach

Odległość hydrantu zewnętrznego od ścian budynku powinna wynosić:

 • 2-10 m
 • najmniej 5 m
 • do 5 m

W jakiej minimalnej odległości od lasu można rozpalić ognisko?

 • 70 m
 • 50 m
 • w odległości 100 m

Front działania prądu gaśniczego w obronie wynosi:

 • 10 m
 • 20 m
 • 5 m

Jaka jest praktyczna wysokość ssania motopomp strażackich?

 • 7,5 m
 • 7 m
 • 6,5 m

Muzea, jako budynki można zaliczyć do kategorii zagrożenia ludzi:

 • ZL I
 • ZL IV
 • ZL V

Wokół placów składowych należy zachować pas ochronny o szerokości minimum:

 • 1m
 • 2m
 • 4m
 • 5m

Środki zwilżające są to środki, które:

 • zmniejszają opory tłoczenia wody
 • zwiększają napięcie powierzchniowe wody
 • obniżają napięcie powierzchniowe wody

Obowiązujące miano określające gęstość obciążenia ogniowego to:

 • kg/m2
 • MJ/m3
 • kcal/kg

Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?

 • 2
 • 4
 • 3

Klapa dymowa to:

 • urządzenie służące do gaszenia cieczy palnych w zbiornikach
 • urządzenie służące do zamykania zbiorników z gazami palnymi
 • pokrywa zamontowana w dachu budynku umożliwiająca usunięcie z pomieszczeń dymu i gorących gazów pożarowych

Nomex to:

 • środek gaśniczy
 • ubranie strażackie
 • środek ogniochronny

Co oznacza symbol GBAM:

 • samochód gaśniczy ze zbiornikiem z autopompą i motopompą
 • samochód specjalny gaśniczy z autopompą
 • samochód specjalny gaśniczy ze zbiornikiem autopompą i motopompą

Stacja paliw może być zlokalizowana od lasu w odległości:

 • 50 m
 • 20 m
 • 30 m
 • powyżej 50m

W obowiązujących przepisach techniczno – budowlanych ustanowiono następującą ilość klas odporności pożarowej budynków l

 • 6
 • 7
 • 4
 • 5

Co oznacza znak gestowy „prawa ręka podniesiona w górę” :

 • woda na przód
 • woda stój
 • uwaga

Pożar lasu o powierzchni 6 ha zakwalifikowany zostanie jako :

 • pożar średni
 • pożar duży
 • pożar mały

Klasa odporności ogniowej dotyczy:

 • elementów budynku
 • budynku
 • oddzieleń przeciwpożarowych budynkuKomentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
Nie głosowano
Maksymalnie do zdobycia 20
Wszystkie odpowiedzi 0

FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy