reklama

Sprawdź swoją wiedzę na temat Prezydencji

Test przeznaczony jest dla młodzieży ponadgimnazjalnej z Krakowa. W oknie "imię" wpisz swój adres e-mail.

Podaj swoje imię:


Obecnie Rada UE posiada następującą ilość konfiguracji:

 • 7
 • 10
 • 8
 • 5

Pierwszymi Państwami, które zrealizowały model prezydencji grupowej były:

 • Niemcy, Słowenia, Portugalia
 • Niemcy, Irlandia, Wielka Brytania
 • Niemcy, Belgia, Holandia
 • Niemcy, Hiszpania, Luksemburg

Państwo, które poprzednio sprawowało Prezydencję to:

 • Węgry
 • Hiszpania
 • Niemcy
 • Belgia

Główną siedzibą Rady UE jest:

 • Bruksela
 • Strasburg
 • Frankfurt
 • Londyn

Krajem sprawującym Prezydencję najczęściej do tej pory była/y:

 • Luksemburg
 • Niemcy
 • Belgia
 • Wielka Brytania

W 2013 roku Prezydencję sprawować będą:

 • Irlandia i Wielka Brytania
 • Litwa i Łotwa
 • Irlandia i Litwa
 • Litwa i Holandia

Wśród priorytetów polskiej Prezydencji nie wymienia się:

 • Organizacji Igrzysk Olimpijskich
 • Wzmocnienia zewnętrznej polityki energetycznej UE
 • Stosunków międzynarodowych ze Wschodem
 • Promocji Polski

Przewodnictwo w Radzie UE ma charakter:

 • Niezmienny
 • Losowy
 • Rotacyjny
 • Stały

Kompetencje państwa sprawującego Prezydencję zostały w pewnym zakresie ograniczone przez Traktat Lizboński na rzecz:

 • Wysokiego Przedstawiciela ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz prezydenta kraju sprawującego Prezydencję
 • Stałego Przewodniczącego Rady Europejskiej oraz Komisarzy Komisji Europejskiej
 • Premiera państwa sprawującego Prezydencję oraz Przewodniczącego PE
 • Stałego Przewodniczącego Rady Europejskiej oraz Wysokiego Przedstawiciela ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

Traktat z Lizbony nie wprowadził:

 • Ograniczeń dla kraju sprawującego Prezydencję w zakresie działań zewnętrznych
 • Głównego Policjanta UE
 • Nowego sposobu podejmowania decyzji w Radzie UE
 • Tria Prezydencji

Głównym zadaniem Prezydencji jest:

 • Kontrola strefy euro
 • Organizowanie i koordynowanie formalnych oraz nieformalnych spotkań w ramach UE
 • Podejmowanie decyzji w ramach UE
 • Kontrolowanie aktów normatywnych wydawanych przez instytucje UE

Rada UE jest:

 • Organem pomocniczym Rady Europy
 • Strażnikiem Traktatów
 • Organem sądowniczym UE
 • Głównym organem decyzyjnym UE

Polska w ramach trio będzie sprawować Prezydencję wraz z :

 • Cyprem i Węgrami
 • Danią i Szwecją
 • Danią i Cyprem
 • Maltą i Cyprem

Prezydencja grupowa na mocy Traktatu z Lizbony sprawuje przewodnictwo w okresie:

 • 24 miesiące
 • 18 miesięcy
 • 6 miesięcy
 • 12 miesięcy

Prezydencja grupowa obejmuje sprawowanie Prezydencji przez:

 • Żadne z powyższych
 • 2 kraje
 • 4 kraje
 • 3 kraje

Obowiązek sprawowania Prezydencji został wprowadzony przez:

 • Traktat Konstytucyjny
 • Traktaty Rzymskie
 • Traktat Fuzyjny
 • Traktat Lizboński

Prezydencja to:

 • Pełnienie roli gospodarza Rady Europy
 • Przewodniczenie pracom Rady Europejskiej
 • Przewodniczenie pracom Rady UE
 • Zespół urzędników będący aparatem pomocniczym Prezydenta UE

Polska obejmie przewodnictwo w Radzie UE w okresie:

 • styczeń-grudzień 2011
 • lipiec-grudzień 2011
 • lipiec-grudzień 2012
 • styczeń-czerwiec 2011

Obecnie Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej sprawuje/ją:

 • Holandia
 • Hiszpania
 • Belgia
 • Węgry

Prezydencja w Unii Europejskiej jest:

 • Tylko obowiązkiem
 • Przywilejem i obowiązkiem
 • Przywilejem
 • Nagroda za szczególne osiągnięcia w ramach UE

System sprawowania Prezydencji ustalony został:

 • Decyzją Rady UE
 • Losowo
 • Decyzją PE
 • Decyzją Rady Europy

System sprawowania Prezydencji jak dotąd został ustalony do roku:

 • 2015
 • 2030
 • 2020
 • 2050

Państwem, które nigdy do tej pory nie sprawowało Prezydencji jest:

 • Rumunia
 • Hiszpania
 • Portugalia
 • Grecja

Które państwa obecnie mają prawo do sprawowania Prezydencji:

 • Tylko kraje starej 15
 • Tylko 6 największych państw
 • Wszystkie państwa UE
 • Wszystkie państwa oprócz Wielkiej Brytanii (klauzula opt-out)

Polska w 2011 roku będzie sprawować Prezydencję po raz:

 • Drugi
 • Pierwszy
 • Trzeci
 • Żadne z powyższychKomentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
Nie głosowano
Maksymalnie do zdobycia 25
Wszystkie odpowiedzi 0

FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy