reklama

Test wiedzy o Prezydencji

Co sześć miesięcy kolejne państwo członkowskie Unii Europejskiej pełni Prezydencję. W tym czasie kraj sprawujący Prezydencję staje się gospodarzem większości unijnych wydarzeń i gra kluczową rolę na wszystkich polach aktywności Unii. Sprawdź swoją wiedzę na temat tego wydarzenia! :)

Podaj swoje imię:


Jak długo potrwa Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej?

 • miesiąc
 • pół roku
 • rok
 • kwartał

W jakim mieście odbędzie się inauguracja polskiej Prezydencji?

 • w Szczecinie
 • w Poznaniu
 • w Warszawie
 • w Gdańsku

Prezydencja to:

 • przewodnictwo danego państwa członkowskiego w pracach Parlamentu Europejskiego
 • przewodnictwo danego państwa członkowskiego w pracach Komisji Europejskiej
 • przewodnictwo danego państwa członkowskiego w pracach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
 • przewodnictwo danego państwa członkowskiego w pracach Rady Unii Europejskiej

Co to jest Trio Prezydencji?

 • trzy kraje członkowskie wyznaczone przez państwo sprawujące Prezydencję do realizowania głównych celów Unii
 • trzy kraje członkowskie sprawujące po sobie Przewodnictwo, koordynujące między sobą główne cele przewodnictwa
 • trzy najbogatsze kraje członkowskie, decydujące o tym jakie państwo obejmie w danym czasie Prezydencję
 • trzy największe kraje członkowskie, decydujące o kolejności realizowania głównych celów Unii przez państwo sprawujące Prezyde

Który raz Polska będzie przewodniczyła w Radzie Unii Europejskiej?

 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • pierwszy

Oficjalny portal polskiej Prezydencji będzie funkcjonował pod adresem:

 • www.prezydencjaue.gov.pl
 • www.pl2011.eu
 • www.prezydencja2011.eu
 • www.polskawue.gov.pl

Jakie państwo obejmie Prezydencję po Polsce?

 • Norwegia
 • Szwecja
 • Dania
 • Cypr

Sprawowanie przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej jest naturalną konsekwencją:

 • przystąpienia Polski do NATO w 1999 roku
 • inauguracji programu Partnerstwa Wschodniego w 2009 roku
 • wszystkie odpowiedz są prawdziwe
 • przystąpienia Polski do UE w 2004 roku

Które Trio poprzedza Polską Prezydencję?

 • Węgry, Niemcy, Francja
 • Szwecja, Estonia, Finlandia
 • Włochy, Wielka Brytania, Irlandia
 • Hiszpania, Belgia, Węgry

Logiem polskiej Prezydencji jest:

 • nie ma żadnego oficjalnego loga
 • sześć kolorowych, skierowanych w górę strzałek oraz Polska flaga
 • flaga Polski na tle flagi Unii Europejskiej
 • biało-czerwony napis POLAND tle niebieskiej mapy europy

Wprowadzenie Traktatu z Lizbony przyczyniło się do:

 • formalnego potwierdzenia Prezydencji grupowej, tzw. trio
 • utworzenia nowych stanowisk: Przewodniczącego Rady Europejskiej i Przedstawiciela ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 • zmiany sposobu podejmowania decyzji w Radzie UE

W posiedzeniach Rady Unii Europejskiej uczestniczy:

 • jeden europoseł z każdego kraju Unii, wskazany przez rząd danego państwa
 • wszyscy premierzy państw członkowskich
 • wszyscy prezydenci państw członkowskich
 • jeden minister z każdego kraju Unii w zależności od poruszanej na posiedzeniu tematyki

Jak będzie wyglądało Trio Prezydencji, w momencie gdy obejmie ją Polska:

 • Polska, Czechy, Ukraina
 • Polska, Austria, Francja
 • Polska, Dania, Cypr
 • Polska, Szwecja, Cypr

Które Państwo obecnie sprawuje Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej?

 • Francja
 • Niemcy
 • Rosja
 • Węgry

Do zadań Prezydencji należy:

 • reprezentowanie Rady wobec instytucji Unii Europejskiej
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
 • koordynowanie wielu spotkań
 • wypracowywanie porozumień pomiędzy Państwami Członkowskimi

Do priorytetów polskiej prezydencji nie będzie należeć:

 • negocjacje budżetowe na lata 2014-2020
 • rozwój wymiaru militarnego i polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej
 • nadanie Serbii statusu kandydata i rozpoczęcie negocjacji członkowskich
 • przyspieszenie negocjacji członkowskich z Norwegią

Pełnomocnikiem rządu ds. przygotowania organów administracji rządowej i sprawowania przez Polskę Przewodnictwa został:

 • Michał Boni
 • Jerzy Buzek
 • Mikołaj Dowgielewicz
 • Janusz Lewandowski

Pierwszymi państwami, które zrealizowały model Tria były:

 • Niemcy, Portugalia, Słowenia
 • Francja, Hiszpania, Wielka Brytania
 • Słowenia, Czechy, Słowacja
 • Włochy, Szwecja, Grecja

W jaki sposób jest przydzielana Prezydencja państwom członkowskim?

 • wedle kolejności dołączenia do Unii Europejskiej
 • na zasadzie równej rotacji
 • przydzielana jest tylko tym państwom, które ubiegają się o jej otrzymanie
 • jest przydzielana tylko państwom, które nie wprowadziły jeszcze waluty Euro

Kiedy rozpocznie się Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej?

 • 1 października 2011 roku
 • 1 lipca 2011roku
 • 1 sierpnia 2011roku
 • 1 września 2011 rokuKomentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
Nie głosowano
Maksymalnie do zdobycia 20
Wszystkie odpowiedzi 0

FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy