reklama

Test Geografia 2a i 2c

problemy społeczne

Podaj swoje imię:


Kraj o największej liczbie imigrantów to:

 • Wielka Brytania
 • Niemcy
 • Polska
 • Stany Zjednoczone
 • Chiny

Saldo migracji określa się za pomocą wzoru:

 • Sm=U-Z
 • Sm=I/E
 • Sm=E*I
 • Sm=E-I
 • Sm=E+I

Gdzie mieszka najwięcej Polaków poza Polską?

 • Niemcy
 • Stany Zjednoczone
 • Rosja
 • Francja
 • Czechy

Jednym z wielu pozytywnych skutków imigracji jest:

 • wzrost siły roboczej
 • wzrost wydatków państwa na pomoc socjalną
 • brak bezrobocia

Jedną z wielu wad imigracji jest:

 • wzrost gospodarczy kraju
 • wzrost bezrobocia wśród miejscowej ludności
 • Mieszanie się ras

Jednym z wielu pozytywnych skutków emigracji jest:

 • Starzenie się społeczeństwa
 • większy przyrost rzeczywisty
 • zmniejszenie się bezrobocia

Jedną z wielu wad emigracji jest:

 • starzenie się społeczeństwa
 • większe wpływy do budżetu kraju
 • zwiększenie się liczby ludności

Do odmiany ludzkiej europoidalnej białej zaliczamy:

 • Nigeryjczyka
 • Tajlandczyka
 • Japończyka
 • Algierczyka
 • Indianina

Do odmiany ludzkiej negroidalnej (czarnej australijskiej) zaliczamy:

 • eskimosa
 • Polaka
 • Francuza
 • Aborygenina
 • Kameruńczyka

Mulaci to mieszanka jakich ras ludzkich?

 • czarna+biała
 • czarna+żółta (amerykańska)
 • biała+żółta (amerykańska)

Metysi to mieszanka jakich ras ludzkich?

 • czarna+biała
 • czarna+żółta (amerykańska)
 • biała+żółta (amerykańska)

Zambosi to mieszanka jakich ras ludzkich?

 • czarna+biała
 • czarna+żółta (amerykańska)
 • biała+żółta (amerykańska)

Apartheid to?

 • mieszanie się ras i kultur
 • segregacja rasowa

Do języków słowiańskich zaliczamy:

 • niemiecki
 • rumuński
 • serbsko-chorwacki
 • łotewski
 • fiński

Do języków germańskich zaliczamy:

 • norweski
 • włoski
 • polski
 • irlandzki
 • litewski

Do języków romańskich zaliczamy:

 • polski
 • austryjacki
 • portugalski
 • angielski
 • szkocki

Do języków celtyckich zaliczamy:

 • angielski
 • irlandzki
 • islandzki

Do języków ugrofińskich (uralskich) zaliczamy:

 • estoński
 • słowacki
 • rosyjski

Jakie fakty historyczne wpłynęły na to, że w wielu krajach afrykańskich językiem urzędowym jest język angielski lub f

 • konfucjonizm
 • chęć nauczenia się druga języka
 • możliwość zawodowa
 • kolonializm

Do religii chrześcijańskiej (katolickiej) zaliczamy

 • Polskę
 • Danię
 • Turcję

Do religii chrześcijańskiej (prawosławnej) zaliczamy

 • Polskę
 • Niemcy
 • Ukrainę

Do religii chrześcijańskiej (protestanckiej) zaliczamy

 • Polskę
 • Niemcy
 • Rosję

W Iranie wyznaje się religię

 • chrześcijańską (protestancką)
 • Islam (sunizm)
 • Islam (szyizm)
 • buddyzm

W Tajlandii wyznaje się religię

 • buddyzm
 • chrześcijaństwo
 • Islam
 • konukcjonizm

Jakie miasto jest szczególne dla wyznawców chrześcijaństwa, islamu i judaizmu?

 • Watykan
 • Mekka
 • Częstochowa
 • Jerozolima
 • Jasło

Czy bezrobotni to ludzie aktywni zawodowo?

 • TAK
 • NIE

Co wpływa na mniejszą aktywność zawodową kobiet w krajach arabskich niż w Europie?

 • Są leniwe
 • brak miejsc pracy
 • kultura i religia

W jakim sektorze gospodarki ludność jest zatrudniona w kraju wysokorozwiniętym

 • w przemyśle?
 • w usługach?
 • w rolnictwie?

W Polsce najwięcej ludzi zatrudniona jest w?

 • rolnictwie
 • przemyśle
 • usługach

Do jakiego rodzaju bezrobocia prowadzi autmatyzacja i mechanizacja produkcji?

 • bezrobocie strukturalne
 • bezrobocie technologiczne

Negatywnym skutkiem bezrobocia jest

 • konflikty zbrojne
 • mniejsze wydatki państwa na pomoc socjalną
 • zwiększenie napięć społecznych i zwiększenie przestępczości

Za dobre odpowiedzi chcesz dostać? SZCZERZE POMYŚLEĆ :-)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
Paulina W31
Adrian Czech31
PIERZCHAŁA :)29
Mateusz Lechwar29
Dominik Smoleń29
Maksymalnie do zdobycia 32
Wszystkie odpowiedzi 35

FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy