reklama

Informatyka

zaliczenie 30.01

Podaj swoje imię:


Konto w sieciowym systemie operacyjnym ma następujące właściwości

 • nazwę użytkownika i hasło
 • przynależność do grup użytkowników
 • prawa dostępu

Pierwszym komputerem w konstrukcji, którego użyto wyłącznie elementów elektronicznych był:

 • ENIAC
 • XT
 • AT

Model OSI składa się z

 • 5 warstw
 • 7 warstw
 • 9 warstw

Dacie 1 stycznia 1900 roku w Excelu jest przypisana liczba:

 • 1
 • 0
 • 365

Listy dyskusyjne

 • okienko dialogowe systemu weryfikującego użytkownika i hasło
 • prowadzenie publicznych rozmów w Internecie w grupie osób o tych samych zainteresowaniach
 • program dzięki któremu można porozmawiać w czasie rzeczywistym ze sobą.

W celu otworzenia pliku w Word 6.0 o nazwie “adresy_2.doc” znajdującego się na komputerze Omega w katalogu Wspoln

 • w okienku “Otwórz” wpisać ksmidwspolnyLSadresy_2.doc
 • przyłączyć dysk sieciowy o ścieżce ksmidwspolnyLS
 • przyłączyć dysk sieciowy o ścieżce ksmidwspolny

TELNET jest to

 • narzędzie do wyszukiwania informacji w Internecie
 • jeden ze standardów sieci lokalnych
 • program pozwalający na zdalne logowanie do innego komputera

Jaka liczba w systemie dziesiętnym została zapisana jako 101 w system binarnym

 • 5
 • 7
 • 3

Sieci lokalne tworzone są w oparciu o system

 • Windows 95
 • Windows NT
 • Windows 3.11

Logowanie

 • uruchomienie programu z pocztą elektroniczną
 • pobieranie listy użytkowników podłączonych do serwera
 • wejście do sieciowego systemu operacyjnego

Która z ponizszych faz życia oprogramowania jest najwcześniejsza?

 • projektowana
 • kompilacji
 • testowana

Program komputerowy to:

 • sposób zapisu struktury danych na nośnikach
 • opisanie kolejności i rodzaju działania pozwalajaćego na rozwiązywanie problemu
 • to zbiór instrukcji sterujących działaniem komputera

Jaka liczba w systemie dziesiętnym została zapisana jako 100 w systemie binarnym?

 • 4
 • 3
 • 5

Opragramowanie systemowe to między innymi:

 • języki programowania
 • pakiety narzędziowe
 • systemy operacyjne

Prawo bezpłatnego użytkowania oprogramowania dają licencje

 • Adware
 • GNU GLP
 • freeware

MAN to

 • szybka sieć w obrębie miasta
 • połączenie kilku sieci lokalnych w obrębie miasta
 • magistrala transimisji danych na płycie głównej komputera

Sieć LAN typu Ethernet może przesyłać dane z nominalną prędkością:

 • 100 Mbps
 • odpowiedzi są błędne
 • 100 MBps

Szyfr to

 • czterocyfrowy numer identyfikujący PIN
 • system kryptograficzny z kluczem
 • ciąg znaków przesyłanych e-mailem

W celu dokonania bilansu strat i zysków można skorzystać z:

 • wszystkie odpowiedzi są błędne
 • FAR Menager
 • MS Excela 2010

HTTP to:

 • protokół internetowy, używany do transferu stron WWW
 • system połączeń między dokumentami tzn. Hipertekst
 • język hipertekstowy używany do tworzenia dokumentów używanych przez WWW

Sieci lokalne tworzone są w oparciu o system

 • Windows 7
 • Windows XP
 • Windows 3.11

Algorytm to:

 • język programowania ALGOL
 • część pamięci operacyjnej służąca do przechowywania dokumentów lub ich fragmentów
 • opisywanie kolejności i rodzaju działania pozwalącego na rozwiązywanie problemu

FTP to:

 • aplikacja do kopiowania plików z serwera w Windowsie NT
 • finalna wersja programu testowego typu beta
 • protokół trasnmisji plików

Wymiana informacji w Internecie odbywa się według reguł ustalonych w tzw. protokole:

 • UDP
 • STP
 • TCP/IP

Co to jest bit?

 • jednostka szybkości pracy procesora
 • wydruk składający się z 0 i 1
 • rejestr pamięci o wartości 0 lub 1

Systemy transakcyjne służą między innymi do:

 • zabezpieczenia systemu przed włamaniem z sieci
 • przewidywania przyszłych transakcji w bankach
 • gromadzenia danych o sprzedaży z kas supermarketów

Decyzje podejmowane na poziomie operacyjnym charakteryzują się

 • odpowiedzi są błędne
 • ściśle określoną strukturą
 • powtarzalnością wykonywanych instrukcji

Ile bajtów ma 1KB (kilobajt)?

 • 256
 • 256
 • 1024

Jakimi literami oznacza się dysk?

 • C - Z
 • A - Z
 • A - F

Topologia typu szyny (magistrali) jest:

 • odpowiedzi są prawidłowe
 • wykorzystywana w większości w dużych firmach
 • najprostsza w budowie

Zadania systemu operacyjnego to między innymi

 • kontrolą błędów użytkownika
 • przydzielanie zasobów wykonywania programom
 • zarządzanie zasobami komputera

System Nazw Domen (DNS)

 • jest scentralizowany
 • jest systemem rozproszonym
 • ma strukturę hierarchiczną

Modem jest

 • urządzenie sieciowe służące do łączenia segmentów danej sieci
 • dysk Magneto-Optyczny II generacji
 • urządzeniem pozwalającym na trasmisję danych z komputera poprzez linię telefoniczną

Serwer może świadczyć następujące usługi:

 • wykonać polecenie klienta w systemie serwera
 • udostępnić swoje urządzenia (drukarkę, klawiaturę)
 • drukować dla klienta plik i przesłać wydruk do klienta

Słownik wyrazów bliskoznacznych w edytorze tekstu to:

 • MS Graph
 • solver
 • tezaurus

Ethernet to:

 • Pierwsza Europejska Sieć Rozległa
 • standard sieci LAN
 • inaczej Internet

W pliku bazy danych informacje przechowywane są w tabeli, której wiersze i kolumny to odpowiednio:

 • komórki i pola
 • rekordy i pola
 • kolumny i pola

Pamięć operacyjna do której dostęp jest swobodny to:

 • RAM
 • ROM
 • obie odpowiedzi są prawidłowe

Host

 • osoba decydująca jakie informacje mogą być udostępniane użytkownikom
 • własna strona użytkownika, strona macierzysta WWW
 • maszyna pracująca w sieci mająca własną nazwę

Z ilu wierszy skłąda się arkusz w Excelu?

 • 65536
 • 16384
 • 32765

Ile kolumn zawiera arkusz kalkulacyjny (EXCEL)

 • 256
 • 26
 • 126

Systemy Wspomagajace Kierownictwo mogą korzsytać z plików:

 • Excela (*.xds, *.xlw)
 • Accessa (*.mdb)
 • dla których zaimplementowano odpowiednie konwentory

16 bitowy system operacyjny to

 • MS DOS
 • WIndows 3.11
 • Windows XPKomentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
4343
ll43
Marta42
хочу 4338
Kasia37
Maksymalnie do zdobycia 43
Wszystkie odpowiedzi 13

FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy