reklama

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI SP.31_diagnoza '09.2019

Ankieta, o wypełnienie której Państwa prosimy, służyć będzie rozpoznaniu czynników ryzyka i czynników chroniących uczniów SP 31 przed zachowaniami ryzykownymi. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do uaktualnienia Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Proszę udzielić szczerych odpowiedzi na wszystkie pytania. Ankieta jest anonimowa. W polu dot. imienia i nazwiska można wpisać SP.31 (aby pole nie pozostało puste). Z góry dziękuję za udzielenie odpowiedzi.

Podaj swoje imię:


Czy zachęca Pani/Pan uczniów, aby uczęszczali na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne lub pozaszkolne?

 • nie
 • tak

Czy w szkole w dostatecznym stopniu szerzona jest idea zdrowego stylu życia?

 • tak
 • nie
 • nie wiem

Czy stosuje Pani/Pan profilaktykę pozytywną (wzmacnianie, motywowanie)

 • tak
 • nie

Czy rozmawia Pani/Pan z uczniami na tzw. trudne tematy: o papierosach, alkoholu?

 • tak
 • nie

Co według Pani/Pana należy zrobić, aby uczniowie nie sięgali po papierosy, narkotyki, alkohol, agresję, przemoc?

 • zajęcia profilaktyczne w szkole (np. pogadanki, filmy, spotkania z zaproszonymi gośćmi)
 • Nie wiem
 • spektakle profilaktyczne
 • spotkania rodziców (np. z pedagogiem, psychologiem, policjantem, lekarzem)
 • zajęcia profilaktyczne poza szkołą (np. zajęcia w plenerze, akcje profilaktyczne, wizyty w ośrodkach/instytucjach)

Co według Państwa ma największy wpływ na bezpieczeństwo uczniów w szkole?

 • Monitoring
 • Aktywne dyżury Nauczycieli podczas przerw
 • Obserwowanie i poszukiwanie miejsc
 • Nie wiem
 • Rozmowy wychowawcze z uczniami na temat bezpiecznego zachowania (nauczyciele, rodzice)

Czy uczeń prosił Panią/Pana o radę?

 • czasami
 • często
 • nigdy

Czy uczniowie powierzali Pani/Panu swoje tajemnice?

 • nigdy
 • często
 • czasami

Czy informuje Pani/Pan uczniów o skutkach uzależnień?

 • tak
 • nie

Czy na terenie szkoły spotkał/a Pan/Pani ucznia, który stosował agresję słowną (wulgaryzmy, przezwiska)?

 • nigdy
 • tak, jeden raz
 • tak, wiele razy
 • tak, kilka razy

Czy rozmawia Pani/Pan z uczniem na temat bezpiecznego korzystania z internetu i jego zagrożeń?

 • nie
 • tak

Czy zgłasza Pani/Pan do Dyrekcji/Wychowawcy/Pedagoga sytuacje o niewłaściwym lub niebezpiecznym zachowaniu się uczniów?

 • nie
 • tak, czasami
 • tak, zawsze

Czy na terenie szkoły spotkał/a Pan/Pani ucznia, który był pod wpływem alkoholu?

 • nigdy
 • tak, wiele razy
 • tak, kilka razy
 • tak,jeden raz

Czy na terenie szkoły spotkał/a Pan/Pani ucznia, który posiadał lub zażywał narkotyki, dopalacze?

 • tak, wiele razy
 • tak, kilka razy
 • tak, jeden raz
 • nigdy

Czy zgłosił ktoś Pani/Panu, że ktoś zamieścił w internecie treści/zdjęcia obraźliwe, aby kogoś ośmieszyć/wystraszyć?

 • Tak, kilka razy
 • Nie
 • Tak, wiele razy
 • Tak, jeden raz

Czy zachęca Pani/Pan Rodziców, aby podejmowali z dziećmi tematy z zakresu uzależnień?

 • tak
 • nie

Czy podejmuje Pani/Pan własne działania z zakresu profilaktyki (akcje, konkursy, pogadanki, filmy...)?

 • tak
 • nie

Czy rozmawiał/a Pan/Pani z uczniami, jak być asertywnym, gdy ktoś namawia do zachowań ryzykownych?

 • tak
 • nie

Czy rozmawia Pani/Pan z uczniami na tzw. trudne tematy: o narkotykach, dopalaczach?

 • tak
 • nie

Czy na terenie szkoły spotkał/a Pan/Pani ucznia, który posiadał papierosy/e-papierosy?

 • tak, jeden raz
 • tak, kilka razy
 • tak, wiele razy
 • nigdyKomentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
SP310
SP310
SP310
00000
Anna0
Maksymalnie do zdobycia 0
Wszystkie odpowiedzi 48
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy