reklama

Prawo rodzinne - pytania

Prawo rodzinne - pytania

Podaj swoje imię:


Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, dziecko, które ma dochody z własnej pracy:

 • powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, nawet jeżeli nie mieszka u rodziców
 • nie ma powinności przyczyniania się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, nawet jeżeli mieszka u rodziców
 • powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki:

 • nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko zostało poczęte w następstwie zabiegu medycznego, na który mąż matki wyraził zgodę,
 • nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko zostało poczęte w następstwie zabiegu medycznego, na który mąż matki nie wyraził zgody,
 • jest dopuszczalne, jeżeli dziecko zostało poczęte w następstwie zabiegu medycznego, na który mąż matki wyraził zgodę.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w wyroku orzekającym unieważnienie małżeństwa:

 • A. może być orzeczone pozbawienie władzy rodzicielskiej lub jej zawieszenie,
 • B. nie może być orzeczone pozbawienie władzy rodzicielskiej, a jedynie jej zawieszenie; o pozbawieniu władzy rodzicielskiej o
 • C. nie może być orzeczone pozbawienie władzy rodzicielskiej ani jej zawieszenie.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli rozwiązanie stosunku przysposobienia jest dopuszczalne, rozwiązania przysp

 • tylko prokurator,
 • tylko przysposobiony,
 • przysposobiony, przysposabiający, a także prokurator.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem upra

 • tylko wówczas, gdy dotyczy to obowiązku pomiędzy powinowatymi i jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia
 • jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego; nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich mał
 • także wówczas, gdy dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z

. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli mąż matki zapadł na chorobę psychiczną lub innego rodzaju zaburzenia psy

 • sześciu miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość powziął,
 • dziewięciu miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość powziął,
 • dwunastu miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość powziął.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, po śmierci dziecka zaprzeczenie ojcostwa:

 • możliwe jest w ciągu trzech lat po jego śmierci,
 • możliwe jest w ciągu roku po jego śmierci,
 • nie jest dopuszczalne

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, obowiązek alimentacyjny:

 • przechodzi na spadkobierców zobowiązanego, którzy dziedziczą po zobowiązanym na podstawie testamentu,
 • przechodzi na spadkobierców zobowiązanego, którzy dziedziczą po zobowiązanym na podstawie ustawy,
 • nie przechodzi na spadkobierców zobowiązanego

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko, uznanie ojcostwa:

 • może nastąpić w każdym czasie,
 • może nastąpić, o ile dziecko wyrazi na to zgodę,
 • nie może nastąpić.

Zgodnie z KRiO, po śmierci dziecka wytoczenie przez prokuratora powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa jest:

 • niedopuszczalne, nawet jeżeli uznanie ojcostwa nastąpiło po śmierci dziecka i nawet jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochr
 • dopuszczalne, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego i jeżeli uznanie ojcostwa nastąpiło po śmierc
 • dopuszczalne, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego i jeżeli uznanie ojcostwa nastąpiło przed śmi

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, można żądać ustalenia macierzyństwa:

 • wyłącznie w przypadku, jeżeli sporządzono akt urodzenia dziecka nieznanych rodziców albo macierzyństwokobiety wpisanej w akci
 • w każdym przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kobieta wpisana do aktu urodzenia dziecka jako jego matka w rzeczywistośc
 • wyłącznie w przypadku, gdy dziecko zostało poczęte w następstwie zabiegu medycznego z udziałem komórek lub organów innej k

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka:

 • nie jest dopuszczalne,
 • jest dopuszczalne,
 • jest dopuszczalne za zgodą matki.Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
og11
kkkkk11
asd10
paulina10
KK10
Maksymalnie do zdobycia 12
Wszystkie odpowiedzi 6

FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy