reklama

Prawo rodzinne - pytania

Prawo rodzinne - pytania

Podaj swoje imię:


Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, dziecko, które ma dochody z własnej pracy:

 • powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, nawet jeżeli nie mieszka u rodziców
 • nie ma powinności przyczyniania się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, nawet jeżeli mieszka u rodziców
 • powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki:

 • nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko zostało poczęte w następstwie zabiegu medycznego, na który mąż matki wyraził zgodę,
 • nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko zostało poczęte w następstwie zabiegu medycznego, na który mąż matki nie wyraził zgody,
 • jest dopuszczalne, jeżeli dziecko zostało poczęte w następstwie zabiegu medycznego, na który mąż matki wyraził zgodę.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w wyroku orzekającym unieważnienie małżeństwa:

 • A. może być orzeczone pozbawienie władzy rodzicielskiej lub jej zawieszenie,
 • B. nie może być orzeczone pozbawienie władzy rodzicielskiej, a jedynie jej zawieszenie; o pozbawieniu władzy rodzicielskiej o
 • C. nie może być orzeczone pozbawienie władzy rodzicielskiej ani jej zawieszenie.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli rozwiązanie stosunku przysposobienia jest dopuszczalne, rozwiązania przysp

 • tylko prokurator,
 • tylko przysposobiony,
 • przysposobiony, przysposabiający, a także prokurator.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem upra

 • tylko wówczas, gdy dotyczy to obowiązku pomiędzy powinowatymi i jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia
 • jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego; nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich mał
 • także wówczas, gdy dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z

. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli mąż matki zapadł na chorobę psychiczną lub innego rodzaju zaburzenia psy

 • sześciu miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość powziął,
 • dziewięciu miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość powziął,
 • dwunastu miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość powziął.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, po śmierci dziecka zaprzeczenie ojcostwa:

 • możliwe jest w ciągu trzech lat po jego śmierci,
 • możliwe jest w ciągu roku po jego śmierci,
 • nie jest dopuszczalne

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, obowiązek alimentacyjny:

 • przechodzi na spadkobierców zobowiązanego, którzy dziedziczą po zobowiązanym na podstawie testamentu,
 • przechodzi na spadkobierców zobowiązanego, którzy dziedziczą po zobowiązanym na podstawie ustawy,
 • nie przechodzi na spadkobierców zobowiązanego

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko, uznanie ojcostwa:

 • może nastąpić w każdym czasie,
 • może nastąpić, o ile dziecko wyrazi na to zgodę,
 • nie może nastąpić.

Zgodnie z KRiO, po śmierci dziecka wytoczenie przez prokuratora powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa jest:

 • niedopuszczalne, nawet jeżeli uznanie ojcostwa nastąpiło po śmierci dziecka i nawet jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochr
 • dopuszczalne, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego i jeżeli uznanie ojcostwa nastąpiło po śmierc
 • dopuszczalne, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego i jeżeli uznanie ojcostwa nastąpiło przed śmi

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, można żądać ustalenia macierzyństwa:

 • wyłącznie w przypadku, jeżeli sporządzono akt urodzenia dziecka nieznanych rodziców albo macierzyństwokobiety wpisanej w akci
 • w każdym przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kobieta wpisana do aktu urodzenia dziecka jako jego matka w rzeczywistośc
 • wyłącznie w przypadku, gdy dziecko zostało poczęte w następstwie zabiegu medycznego z udziałem komórek lub organów innej k

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka:

 • nie jest dopuszczalne,
 • jest dopuszczalne,
 • jest dopuszczalne za zgodą matki.Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
og11
kkkkk11
Kinga 10
asd10
paulina10
Maksymalnie do zdobycia 12
Wszystkie odpowiedzi 10

FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy