reklama

strak

egza

Podaj swoje imię:


Regulacje prawne dotyczące nieruchomości określają:

 • Zasady analizy rynku nieruchomosci
 • Zasady ustalania stawek czynszów
 • Zasady prowadzenia ksiąg wieczystych

Nieruchomości są:

 • Obiektem prawnym
 • Obiektem rynkowym
 • Źródłem osiągania dochodów dla właściciela

W ocenie lokalnego rynku nieruchomości należy przede wszystkim uwzględnić:

 • stopę inflacji
 • stopień zamożności mieszkańców na danym obszarze
 • lokalne mody i preferencje

Typową miarą popytu i podaży rynku mieszkaniowego jest:

 • liczba izb i pomieszczeń
 • wielkość powierzchni mieszkalnej w m2
 • liczba mieszkań

Do podstawowych cech rynku nieruchomości należą:

 • Niska kapitałochłonność
 • Mała efektywność
 • Jednolitość

Cechami wszystkich rynków nieruchomości są:

 • trudności z informacją rynkową
 • wrażliwość rynku na zmiany w otoczeniu
 • stałość podaży w krótkim okresie

Na rynku nieruchomości biurowych wyróżnia się:

 • Biurowce Klasy C
 • Biurowce Klasy A
 • Biurowce Klasy B, B+

Na rynku mieszkaniowym:

 • oba rynki w zakresie liczby transakcji są sobie równe
 • większą rolę pod względem liczby transakcji (sprzedaży) przypisuje się rynkowi wtórnemu
 • większą rolę pod względem liczby transakcji (sprzedaży) przypisuje się rynkowi pierwotnemu

Biorąc pod uwagę kryterium przestrzenne wyróżnia się:

 • Rynek nieruchomości mieszkaniowych
 • Rynek nieruchomości rolnych
 • Rynek regionalny

Popyt na nieruchomości to:

 • potrzeby społeczeństwa poparte środkami finansowymi
 • niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe z powodu braku środków finansowych
 • liczba składanych do biur pośrednictwa ofert

Siła nabywcza na rynku nieruchomości mieszkaniowych zależy bezpośrednio od:

 • dochodów gospodarstw domowych
 • kosztów nabycia nieruchomości
 • popytu mieszkaniowego

Zwiększenie podaży na lokalnym rynku nieruchomości może powstawać poprzez:

 • nowe budownictwo
 • wyburzanie zagrożeń budowlanych
 • zmianę funkcji w istniejących zasobach

W 2006 roku na rynku mieszkaniowym w większości dużych miast w Polsce zaobserwowano wzrost popytu na mieszkania wywołany:

 • większą dostępnością kredytów mieszkaniowych
 • obawą nabywców przed dalszym wzrostem cen
 • d
 • obawą przed wzrostem VAT z 7% do 22%

Jeżeli na lokalnym rynku nieruchomości występuje nadwyżka gospodarstw domowych nad liczbą mieszkań w liczbie 15.000 to mówimy

 • na rynku występuje statystyczny deficyt mieszkań
 • żadne z powyższych
 • popyt na mieszkania sięga 15 tys. mieszkańKomentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
j14
c14
;13
Maksymalnie do zdobycia 14
Wszystkie odpowiedzi 3

Inne TESTy autora
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy