reklama

Maksymalna liczba punktów do zdobycia:19 pkt

Wszystkie odpowiedzi (500 najlepszych)


Najlepsze odpowiedzi
Stanisław19
Stanisław19
Stanisław19
Hitler19
Dawid19
Maksymalnie do zdobycia 19
Wszystkie odpowiedzi 430