reklama

czy kochasz prawdziwie?

Maksymalna liczba punktów do zdobycia:140 pkt

Wszystkie odpowiedzi (500 najlepszych)


Najlepsze odpowiedzi
Kuba 140
Kuba 135
Kuba 135
An130
Damian130
Maksymalnie do zdobycia 140
Wszystkie odpowiedzi 1446