reklama

Test wiedzy o wszystkich częściach shreka

Maksymalna liczba punktów do zdobycia:27 pkt

Wszystkie odpowiedzi (500 najlepszych)


Najlepsze odpowiedzi
Wiki27
Nicola 27
Magda 27
Monika27
Kacper27
Maksymalnie do zdobycia 27
Wszystkie odpowiedzi 173