reklama

hmmmm. test czy jesteś wariatem.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia:240 pkt

Wszystkie odpowiedzi (500 najlepszych)


Najlepsze odpowiedzi
Magda140
Sławomir100
Maksymalnie do zdobycia 240
Wszystkie odpowiedzi 2