reklama

Test Informatyczny

Maksymalna liczba punktów do zdobycia:100 pkt

Wszystkie odpowiedzi (500 najlepszych)


Najlepsze odpowiedzi
Jakub100
Ilona100
fokarolina100
Kacper 90
Julia90
Maksymalnie do zdobycia 100
Wszystkie odpowiedzi 96