reklama

test sprawdzający wiedzę o Armii Krajowej

Maksymalna liczba punktów do zdobycia:10 pkt

Wszystkie odpowiedzi (500 najlepszych)


Najlepsze odpowiedzi
Rafał 10
Ewa10
Ala10
Wygrałem?10
1Tauel10
Maksymalnie do zdobycia 10
Wszystkie odpowiedzi 333