reklama

Wielki test wiedzy o WBW [Wielkiej Bitwie Warszawskiej] [2003-2015]

Maksymalna liczba punktów do zdobycia:150 pkt

Wszystkie odpowiedzi (500 najlepszych)


Najlepsze odpowiedzi
Kailo145
aLek145
aLek145
x140
uij140
Maksymalnie do zdobycia 150
Wszystkie odpowiedzi 28