reklama

Kult Bożego Miłosierdzia: MilosierdzieBoze.pl

Test ma za zadanie sprawdzić wiedzę na temat Bożego Miłosierdzia oraz św. Siostry Faustyny. ZAPRASZAMY ! www.MilosierdzieBoze.pl

Tagi dla tego testu: Religia Wiara Kościół Jezus Maria Bóg

Podaj swoje imię:


Jaką modlitwę Pan Jezus nauczył i nazkazał odmawiać św. Faustynie?

 • Koronkę o nawrócenie grzeszników
 • Koronkę ku czci Ducha Świetego i Jego siedmiu darów
 • Koronkę do Najświętszych Ran Pana Jezusa
 • Koronkę do Miłosierdzia Bożego
 • Koronkę do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Co Pan Jezus zażyczył sobie od Siostry Faustyny?

 • Szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego oraz czczenia obrazu
 • Odmawiania różańca
 • Postu
 • Wyrzeczenia
 • Założenia zakonu

Jakiego święta życzył sobie Pan Jezus?

 • Podwyższenia krzyża
 • Wniebowstąpienia
 • Serca Jezusa
 • Miłosierdzia Bożego
 • Przemienienia

Kiedy miało być praktykowane to święto?

 • W drugą niedzielę po Wielkanocy
 • W pierwszą niedzielę po Wielkanocy
 • W niedziele Wielkanocną
 • W trzecią niedziele po Wielkanocy
 • W Wielki Piątek
 • W niedziele palmową

Jaka była obietnica Jezusa co do obrazu Miłosierdzia Bożego?

 • Długowieczność
 • Żadna dusza nie zginie która czcić będzie ten obraz
 • Bogactwo na ziemi

Gdzie zapisywała św. Faustyna swoje objawienia?

 • na kartkach
 • w pamiętniku
 • w książce
 • w dzienniczku
 • w listach

Kiedy odbyła się kanonizacja błogosławionej Siostry Faustyny?

 • 25.08.1889
 • 18.04.1993
 • 5.10.1995
 • 30.04.2000
 • 17.08.2002

Kto napisał encyklikę Dives in Misericordia?

 • Jan Paweł VI
 • Jan Paweł II
 • Benedykt XVI
 • Papież Jan XXIII
 • Pius XII

Kiedy świat został zawierzony Miłosierdziu Bożemu i przez kogo?

 • przez kard. Franciszka Macharskiego - 25.01.2000
 • przez kard. Józefa Glempa - 13.05.1981
 • przez kard. Stanisława Dziwisza - 2.09.2005
 • przez papieża Jana Pawła II - 30.04.2000
 • przez papieża Jana Pawła II - 17.08.2002

Jak nazywał się spowiednik św. Faustyny?

 • ks. Zbigniew Rakiej
 • kard. Adam Sapieha
 • ks. Michał Sopoćko
 • kard. Stefan Wyszyński
 • Ks. Janusz Prejzner

Gdzie znajduje się światowe centrum kultu Bożego Miłosierdzia?

 • w Częstochowie
 • w Warszawie
 • w Wilnie
 • w Krakowie - Łagiewnikach
 • w Płocku

Kiedy jest liturgiczne wspomnienie św. Faustyny?

 • 14.09
 • 1.XI
 • 30.04.
 • 5.X
 • 25.O8

Gdzie znajduje się sanktuarium urodzin i chrztu św. Faustyny?

 • Świnice Warckie
 • Kraków
 • Lwów
 • Lublin
 • Płock

Kiedy było pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego?

 • 30.09.1932
 • 10.10.1910
 • 22.04.1925
 • 12.10.1933
 • 22.02.1931

Gdzie urodziła się św. Faustyna?

 • we Lwowie
 • w Krakowie
 • w Głogowcu
 • w Warszawie
 • w Płocku

Kto namalował po raz pierwszy obraz Miłosierdzia Bożego?

 • Adolf Hyła
 • Adam Chmielowski
 • Eugeniusz Kazimirowski
 • Rafał Malczewski
 • Wojciech Kossak

Kiedy rozpoczyna się nowenna do Miłosierdzia Bożego?

 • w Wielkanoc
 • w Wielki Post
 • w Wielki Piątek
 • w środę popielcową
 • w niedzielę palmową

Kiedy urodziła się św. Faustyna?

 • 25.05.1900
 • 25.09.1906
 • 25.08.1905
 • 26.10.1910
 • 5.10.1905

Kiedy po raz pierwszy św. Faustyna zaczęła pisać Dzienniczek?

 • 5.10.1929
 • 28.07.1934
 • 30.09.1935
 • 24.12.1933
 • 1.11.1930

Gdzie miało miejsce pierwsze objawienie?

 • w Warszawie
 • w Łagiewnikach
 • w Płocku
 • w Wilnie
 • we Lwowie
Najlepsze odpowiedzi
bez nazwy200
Sławek200
Jola200
Jola200
Maciek200
Maksymalnie do zdobycia 200
Wszystkie odpowiedzi 8133

FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy