reklama

TeSciK o maDZiaLEnCe

Hmm..Co O MNie Wiezs? czY DObRZE MNie ZNasz? nA iLE mNEI zNASSZ? TesCIk dlA ZnaajOMKów ;)

Tagi dla tego testu: ja o mnie

Podaj swoje imię:


jakI kOLoR uwiELbiAM?

 • RóżOwY
 • SzmaRAgdOWy
 • KaRmInowY
 • BrUnaTny
 • YeLloW

MoJE wyMArzoNE aUtko

 • FeRraRi
 • cItRoEn
 • mErcEdes
 • HoNda
 • SeaT
 • nYSa

jAKa TwoIM ZdaNiem jesTEM,?

 • ŁaDna I zaBaWna
 • PrzeCięTna I prÓżNa
 • BrzyDka I WreDNA
 • bRZYdkA i ZAbAWnA
 • Ładna I wRedNA

UliCA KTÓrĄ kOchAM .. to:

 • KoleJowa
 • k.hAllEra <lol>
 • Kołłątaja
 • GroDZieŃskA
 • B.PlaTer <lolik>

Moja UlUbIoNa ToRebKA jest:

 • rÓŻowO-NIEbiEsKa
 • cZaRNA
 • NieBiaskO-bIAŁA
 • CzERWona
 • ŻóŁtO-bIAŁa

Moje UlUbiOne MieJSCa To:

 • cMeNtarz&pRoseKtOrIum
 • BasEn&KosMeTyczkA
 • bASen&SoLARiUM
 • dWoRZEc&dOmY tOWArowe
 • OgrÓD&DziAŁka

MóJ UlUBiONy sRodek tRANspoRtu:

 • SamOChÓD
 • RoweR
 • SamOloT
 • RoLKi
 • MOToCyKL

MóJ MOdeL kOMÓRKI TO:

 • SonY EriCssoN
 • Sagem
 • Sharp
 • SamSunG
 • Siemens

mÓj UluBioNy UtWÓr MuzyCZny TO:

 • kALwI&rEMi- Explosion
 • Akcent-pragnienie miłości
 • Manieczki-sprężynka
 • e-bool - House Baby
 • G.Andrzejewicz-niesmiały chłopak

MoJA UlUbiOna DrUŻyNA pIłakaRSka:

 • Real Madryt
 • Manchester United
 • Juventus Turyn
 • FC Barcelona
 • FC Polonia

MÓj UluBiONy tEKst

 • FARMAZONY
 • JANKEE
 • CEREBELE
 • JESUS STAR
 • O ME GOOD

mÓj IdOL:

 • Eva Longoria
 • Ashley Olsen
 • JP II
 • Paris Hilton
 • Victoria Beckham

JaKi tANiec TreNowaŁAM?

 • LatYnO-AMErykański
 • sPoRtwY
 • TradycyJny
 • nOWOCZESNY
 • KlasYczny

MoJE pseUdO:

 • pEpSi
 • NeJka
 • caFE
 • pOlA
 • kOka

MóJ NAŁóg

 • CoLA
 • dobrze daje w szyje
 • Faje
 • jaram trawę a po niej widzę UFO
 • Kawa

OstatNio PostanOWIłAM zOStać:

 • PREzYDEnTEM
 • zAKOnNICą
 • pIOSENkARKĄ
 • AkTorKą
 • aBSTYNENTKĄ

W CO sie UbIEram NAJczĘŚćIEJ:

 • szerokie spodnie
 • ToPlES ----> I'm Nudystka
 • wywalone w kosmos miniówy
 • długie spódnice
 • sexy habity

Kiedy mam uRodziNY?

 • 13 kwiecień
 • 18 kwiecień
 • 4 sierpień
 • 27 sierpień
 • 18 czerwiec

KtO MI sIĘ pODoBA?

 • Cristiano Ronaldo
 • Bartosz Plater <lol>
 • David BeckHam
 • Brad Pitt
 • Angelina Jolie

uLUbIoNy MóJ fIlMiK

 • gotowe na wszystko
 • Dzień świra
 • moda na sukces
 • American Pie
 • Straszny film 2
Najlepsze odpowiedzi
Nie głosowano
Maksymalnie do zdobycia 200
Wszystkie odpowiedzi 0

FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy