reklama

Present Continuous i Present Simple

Łatwy

Tagi dla tego testu: gramatyczne testy

Podaj swoje imię:


What ...... they doing?

 • they are
 • is
 • are

His dog ............ meat.

 • doesn't like
 • don't like
 • not likes

My friend's sister ........ TV too much.

 • watch
 • watchs
 • watches

Look! Where ............ going?

 • are you
 • you're
 • you are

My friends .............. to school every day.

 • don't go
 • are not going
 • doesn't go

....... a letter at the moment?

 • Is she writing
 • Is she writting
 • She is writing

Where ...... ?

 • are they living
 • does they live
 • do they live

How much ........... ?

 • costs it
 • it costs
 • does it cost
Najlepsze odpowiedzi
Nie głosowano
Maksymalnie do zdobycia 8
Wszystkie odpowiedzi 0
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne