reklama

Ankieta

Ankieta skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy w roku szkolnym 2006/2007 byli uczestnikami/beneficjentami projektu stypendialnego, dzięki któremu otrzymywali przez okres 10 miesięcy stypendium na wyrównanie szans edukacyjnych finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa a realizowane w ramach ZPORR Priorytet 2 Działanie 2.2

Tagi dla tego testu: fundusz, stypendium

Podaj swoje imię:


1. Czy przed rozpoczęciem udziału w projekcie miałaś/miałeś trudności związane z podjęciem/kontynuowaniem nauki? Jeśli nie, p

 •  Tak
 •  Nie

2. Jeśli tak, to z czego wynikały utrudnienia w nauce? (możliwe jest zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi).

 •  kwestia finansowa
 •  trudności z dotarciem do miejsca nauki
 •  brak wiary we własne możliwości
 •  inne (jakie?)

3. Czy miałaś/miałeś konkretne oczekiwania wzgledem projektu przed jego rozpoczęciem? Jeśli nie, proszę przejść do pytania nr

 •  Tak
 •  Nie

4. Jeśli tak, to czego oczekiwałaś/oczekiwałeś od uczestnictwa w projekcie przed jego rozpoczęciem? (proszę zaznaczyć nie wię

 •  możliwość dofinansowania nauki
 •  możliwość kontynuowania nauki na poziomie wyższym
 •  ukończenia nauki na dotychczasowym poziomie
 •  zdobycia dyplomów, tytułów
 •  poprawy samooceny i wzrostu pewności siebie

5. Czy pomoc otrzymana w ramach projektu jest odpowiednia do Twoich potrzeb?

 • 5. Czy pomoc otrzymana w ramach projektu jest odpowiednia do Twoich potrzeb?
 •  tak
 •  nie
 •  trudno powiedzieć

6. Czy wsparcie finansowe udzielone w ramach projektu ułatwiło Ci podjęcie/kontynuowanie nauki?

 •  tak ukończyłem/am szkołę wyższą i uzyskałem/am tytuł magistra/licencjata
 •  nie udało mi się
 •  trudno powiedzieć

7. Czy udział w projekcie pomógł Ci bardziej uwierzyć we własne możliwości?

 •  tak
 •  nie
 •  trudno powiedzieć

Jak ogólnie oceniasz projekt w skali od 1 do 6? Proszę zaznaczyć.

 •  1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Czy po zakończeniu udziału w projekcie będziesz kontynuował (a) kształcenie

 •  tak
 •  nie
 •  trudno powiedzieć

Czy otrzymywane stypendium wpłynęło na poprawę Twoich wyników w nauce?

 •  tak
 •  nie
 •  trudno powiedzieć

Czy wiedziałaś/wiedziałeś, że projekt, w którym brałaś/brałeś udział współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

 •  tak
 •  nie

Płeć ( wybierz właściwą odpowiedź)

 • kobieta
 • mężczyznaKomentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
Nie głosowano
Maksymalnie do zdobycia 0
Wszystkie odpowiedzi 0

FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy