reklama

Test dla kandydatów na ministranta

Proszę wskazać prawidłowe odpowiedzi

Tagi dla tego testu: kandydatów dla test

Podaj swoje imię:


Wskaż patronów ministrantów

 • sw. Alojzy Gonzaga, sw. Stanisław Kostka, sw. Albert, sw. Jan Berchmans;
 • sw. Stanisław Kostka, sw. Alojzy Gonzaga, sw. Dominik Savio, sw. Jan Berchmans;
 • sw. Stanisław Kostka, sw. Alojzy Gonzaga, sw. Jan Berchmans, sw Piotr;

Wskaż w kolejności stopnie ministranckie

 • choralista, m. swiatła, m. ksiegi, m. ołtarza, animator;
 • kandydat, choralista, m. swiatła, m. ksiegi, m. ołtarza
 • choralista, m. ksiegi, m. swiatła, m. ołtarza, lektor,

Co to jest pastorał?

 • wierzchnia ozdobna szata liturgiczna kapłana odprawiajacego Msze Sw.;
 • ozdobna laska uywana przez biskupa jako symbol posługi pasterskiej otrzymanej przez
 • naczynie na którym sie składa w czasie Mszy Sw. chleb do konsekracji;

Co to jest konfesjonał?

 • stół, na którym składa sie Najswietsza Ofiare i przy którym rozdziela sie Ciało Panskie;
 • miejsce sprawowania Sakramentu Pokuty;
 • łacinska nazwa Najswietszego Sakramentu

Dary ofiarne:

 • rzeczy i akty wewnetrzne, które człowiek składa Bogu w czasie Mszy sw. przede
 • to yczenie uzyskania specjalnej przychylnosci Boej dla jednostki, wspólnoty lub
 • uroczysty pochód religijny połaczony ze spiewem;

Wskaż w kolejnosci ubiór księdza do Mszy św.:

 • humerał, alba, cingulum, stuła, ornat
 • alba, ornat, stuła, cingulum, humerał;
 • kaptur, alba, cingulum, ornat, stuła;

Wierzchnia szata diakona jest:

 • kapa
 • dalmatyka
 • ornat

Ministrant, to:

 • kierujacy wykonywaniem czynnosci przy sprawowaniu liturgii;
 • członek ludu Boego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzedów spełnia
 • członek chłopiecej scholi liturgicznej, którego zadaniem w czasie Mszy sw. jest

Ornat, to:

 • wierzchnia ozdobna szata liturgiczna kapłana odprawiajacego Msze sw.;
 • pasek służacy do przepasania
 • biała szata okrywajaca człowieka symbolizujaca łaske chrztu sw.;

Procesja, to:

 • uroczysta modlitwa odmawiana przez kapłana w imieniu wiernych;
 • powtarzane wersety psalmów stanowiace odpowiedz człowieka na usłyszane Słowo
 • pochód religijny połaczony ze spiewem;

Sanctissimum, to:

 • słowo kapłana skierowane do wiernych;
 • krzy przeznaczony do noszenia w czasie procesji;
 • łacinska nazwa Najswietszego Sakramentu;

Monstrancja, to:

 • naczynie liturgiczne, w którym podaje sie wode i wino do Mszy Sw;
 • naczynie liturgiczne, w którym w czasie Mszy sw. składa sie wino do konsekracji;
 • przedmiot liturgiczny, w którym umieszcza sie hostie celem adoracji lub procesji;

Prezbiterium, to:

 • czesc koscioła, w której znajduje sie ołtarz główny;
 • uroczystosc, w której parafia czci swojego patrona;
 • miejsce w kosciele, w którym przechowuje sie Najswietszy Sakrament;

Wskaż kolejno bieliznę kielichową:

 • puryfikaterz, palka, patena, welon, korporał;
 • puryfikaterz, patena, palka, korporał; welon;
 • welon, ornat, palka, puryfikaterz;Komentarze

Paweł 21 lutego 2018, z IP: 62.133.148.192
Bardzo dużo błędów
Jakub J. 16 maja 2017, z IP: 178.42.248.213
ten test jest na dobrym stopniu jak dla kandydata
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
Maciek140
a140
Pol140
Dobo140
Filip140
Maksymalnie do zdobycia 140
Wszystkie odpowiedzi 238
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy