reklama

Test dla kandydatów na ministranta

Proszę wskazać prawidłowe odpowiedzi

Tagi dla tego testu: kandydatów dla test

Podaj swoje imię:


Wskaż patronów ministrantów

 • sw. Alojzy Gonzaga, sw. Stanisław Kostka, sw. Albert, sw. Jan Berchmans;
 • sw. Stanisław Kostka, sw. Alojzy Gonzaga, sw. Dominik Savio, sw. Jan Berchmans;
 • sw. Stanisław Kostka, sw. Alojzy Gonzaga, sw. Jan Berchmans, sw Piotr;

Wskaż w kolejności stopnie ministranckie

 • choralista, m. swiatła, m. ksiegi, m. ołtarza, animator;
 • kandydat, choralista, m. swiatła, m. ksiegi, m. ołtarza
 • choralista, m. ksiegi, m. swiatła, m. ołtarza, lektor,

Co to jest pastorał?

 • wierzchnia ozdobna szata liturgiczna kapłana odprawiajacego Msze Sw.;
 • ozdobna laska uywana przez biskupa jako symbol posługi pasterskiej otrzymanej przez
 • naczynie na którym sie składa w czasie Mszy Sw. chleb do konsekracji;

Co to jest konfesjonał?

 • stół, na którym składa sie Najswietsza Ofiare i przy którym rozdziela sie Ciało Panskie;
 • miejsce sprawowania Sakramentu Pokuty;
 • łacinska nazwa Najswietszego Sakramentu

Dary ofiarne:

 • rzeczy i akty wewnetrzne, które człowiek składa Bogu w czasie Mszy sw. przede
 • to yczenie uzyskania specjalnej przychylnosci Boej dla jednostki, wspólnoty lub
 • uroczysty pochód religijny połaczony ze spiewem;

Wskaż w kolejnosci ubiór księdza do Mszy św.:

 • humerał, alba, cingulum, stuła, ornat
 • alba, ornat, stuła, cingulum, humerał;
 • kaptur, alba, cingulum, ornat, stuła;

Wierzchnia szata diakona jest:

 • kapa
 • dalmatyka
 • ornat

Ministrant, to:

 • kierujacy wykonywaniem czynnosci przy sprawowaniu liturgii;
 • członek ludu Boego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzedów spełnia
 • członek chłopiecej scholi liturgicznej, którego zadaniem w czasie Mszy sw. jest

Ornat, to:

 • wierzchnia ozdobna szata liturgiczna kapłana odprawiajacego Msze sw.;
 • pasek służacy do przepasania
 • biała szata okrywajaca człowieka symbolizujaca łaske chrztu sw.;

Procesja, to:

 • uroczysta modlitwa odmawiana przez kapłana w imieniu wiernych;
 • powtarzane wersety psalmów stanowiace odpowiedz człowieka na usłyszane Słowo
 • pochód religijny połaczony ze spiewem;

Sanctissimum, to:

 • słowo kapłana skierowane do wiernych;
 • krzy przeznaczony do noszenia w czasie procesji;
 • łacinska nazwa Najswietszego Sakramentu;

Monstrancja, to:

 • naczynie liturgiczne, w którym podaje sie wode i wino do Mszy Sw;
 • naczynie liturgiczne, w którym w czasie Mszy sw. składa sie wino do konsekracji;
 • przedmiot liturgiczny, w którym umieszcza sie hostie celem adoracji lub procesji;

Prezbiterium, to:

 • czesc koscioła, w której znajduje sie ołtarz główny;
 • uroczystosc, w której parafia czci swojego patrona;
 • miejsce w kosciele, w którym przechowuje sie Najswietszy Sakrament;

Wskaż kolejno bieliznę kielichową:

 • puryfikaterz, palka, patena, welon, korporał;
 • puryfikaterz, patena, palka, korporał; welon;
 • welon, ornat, palka, puryfikaterz;Komentarze

Paweł 21 lutego 2018
Bardzo dużo błędów
Jakub J. 16 maja 2017
ten test jest na dobrym stopniu jak dla kandydata
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
Dominik 140
Fff140
Anton140
Anton140
kamil140
Maksymalnie do zdobycia 140
Wszystkie odpowiedzi 222
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy