reklama

Hist...eria 1

Mały zadatek egzaminowy ;) -Układ endokrynowy -Powłoka wspólna -Układ oddechowy -Układ pokarmowy

Tagi dla tego testu: egzamin weterynaria nauka histologia beznadzieja

Podaj swoje imię:


Jakie elementy znajdują sie w zrębie pęcherzyków płucnych?

 • Fibroblasty, miofibroblasty, komórki tuczne, makrofagi, włókna kolagenowe i sprężyste, naczynia włosowate, nerwy
 • komórki Clary, miofibroblasty, komótki tuczne, makrofagi, włókna kolagenowe, naczynia włosowate i nerwy
 • Fibroblasty, miofibroblasty, komórki mioepitelialne, komórki tuczne, włókna kolagenowe, naczynia włosowate
 • Fibroblasty, granulocyty, komórki tuczne, włókna sprężyste, naczynia włosowate i nerwy

Jaki nabłonek wyściela oskrzeliki oddechowe, a jaki przewody oddechowe?

 • I oskrzeliki i przewody wysłane są nabłonkiem oddechowym
 • Oskrzeliki mają nabłonek duwarstwowy sześcienny, a przewody jednowarstwowy sześcienny
 • Oskrzeliki oddechowe posiadają nablonek wielorzędowy walcowaty urzęsiony, a przewody jednowarstwowy sześcienny
 • Oskrzeliki oddechowe mają nabłonek jednowarstwowy sześcienny urzęsiony, a przewody nabłonek oddechowy

Co to są ciałka nerwowo-nabłonkowe w oskrzelach?

 • Są to komórki prezentujące antygeny leżące w obrębie nabłonka
 • Są to makrofagi leżące między komórkami nabłonka, wychwytujące zanieczyszczenia pyłowe z wdychanego powietrza
 • Są to chemoreceptorowe komórki układu APUD leżące w rozwidleniach oskrzeli
 • Są to neurony leżące w blaszce właściwej błony śluzowej, wysyłające swoje wypustki do komórek nabłonka

Czym charakteryzują się oskrzela międzypłacikowe?

 • Pojawiają się płytki chrzęstne i błona mięśniowa
 • Pierścienie chrzęstne i błona mięśniowa zanikają
 • Posiadają grube pierścienie chrzęstne
 • Wysłane są już nabłonkiem oddechowym

Co to jest blaszka włóknisto-sprężysta i błona włóknisto-chrzęstna w tchawicy?

 • Są to blaszka oddzielająca blaszkę właściwą błony śluzowej od błony podśluzowej i błona podśluzowa ze wstawkami chrzęstnymi
 • Są to blaszka właściwa błony śluzowej i błona podśluzowa z pierścieniami chrzęstnymi
 • Są to blaszka właściwa błony śluzowej i błona surowicza z pierścieniami chrzęstnymi
 • Blaszka włókien sprężystych odpowiadająca błonie podśluzowej i błona mięśniowa ze wstawkami chrzęstnymi

Z jakiej chrząstki zbudowana jest nagłośnia?

 • Sprężystej
 • Częściowo szklistej, a częściowo włóknistej
 • Włóknistej
 • Szklistej

Jaki nabłonek pokrywa zatoki przynosowe?

 • Nabłonek wielowarstwowy płaski nierogowaciejący
 • Nabłonek jednowarstwowy sześcienny z licznymi mikrokosmkami
 • Nabłonek jednowarstwowy walcowaty urzęsiony z komórkami kubkowymi
 • Nabłonek wielorzędowy walcowaty urzęsiony z komórkami kubkowymi

Jakie komórki wyróżniamy w nabłonku węchowym?

 • Komórki podporowe walcowate, komórki podporowe brzeżne i komórki węchowe
 • Komórki podporowe przypodstawne, komórki podporowe walcowate i komórki węchowe
 • Komórki podporowe przypodstawne, komórki podporowe środkowe i komórki węchowe
 • Komórki podporowe przypodstawne, komórki podporowe środkowe i komórki podporowe brzeżne

Jak zbudowana jest soczewka?

 • z komórek siateczkowow-śródbłonkowych
 • z Blaszek soczewki utworzonych z przeplatających się włókien sprężystych
 • z Blaszek soczewki, utworzonych z szeregów włókien kolagenowych
 • z Włókien soczewki, czyli zmodyfikowanych komórek

Jakie trzy główne kategorie neuronów wyróżniamy w siatkówce wzrokowej?

 • Komórki wzrokowe czopko- i pręcikonośne, komórki nerwowe jednowypustkowe, komórki zwojowe receptorowe i pośredniczące
 • Komórki wzrokowe czopko- i pręcikonośne, komórki nerwowe dwubiegunowe, komórki zwojowe receptorowe i przekaźnikowe
 • Komórki wzrokowe czopko- i pręcikonośne, komórki nerwowe wielowypustkowe, komórki zwojowe receptorowe i przekaźnikowe
 • Komórki wzrokowe czopko- i pręcikonośne, komórki pseudojednobiegunowe, komórki zwojowe receptorowe i pośredniczące

Jaka struktura znajduje się między warstwą naczyniową, a warstwą naczyń włosowatych naczyniówki

 • Istota właściwa naczyniówki
 • Makata odblaskowa
 • Komora tylna oka
 • Ciało rzęskowe

Jak zbudpwana jest istota właściwa rogówki

 • Z tzw.: blaszek rogówki utworzonych z włókien siateczkowych
 • Z homogennej substancji galaretowatej otoczonej torebką łącznotkankową
 • Z tkanki łącznej właściwej włóknistej w licznymi włóknami sprężystymi
 • Z sieci włókien kolagenowych, między którymi znajduje się mukoid i ciałka rogówki

Gdzie produkowana jest śródchłonka?

 • W prążku naczyniowym
 • W jamie bębenkowej
 • W plamce prążkowanej
 • W obrębie plamek i grzebieni statycznych

Gdzie znajduje się śródchłonka?

 • Jama bębenkowa
 • Schody bębenka
 • Schody ślimaka
 • Schody przedsionka

Co to są komórki włoskowate i czym się charakteryzują?

 • Są to komórki podporowe plamek i grzebieni statycznych
 • Są to komórki zmysłowe dwubiegunowe, przewodzące impulsy do OUN
 • Są to komórki zmysłowe posiadające wiele stereocyliów i jedno kinetocylium
 • Są to komórki pompujące jony, biorące udział w produkcji śródchłonki

Jakie narządy statyczne wyróżniamy w uchu?

 • Schody przedsionka i schody bębenka
 • Łagiewka i woreczek
 • Przewody półkoliste
 • Trąbka słuchowa

Jaki nabłonek wyściela trąbkę słuchową?

 • Nabłonek jednowarstwowy sześcienny
 • Nabłonek wielowarstwowy płaski nierogowaciejący
 • Nabłonek jednowarstwowy walcowaty urzęsiony z komórkami kubkowymi
 • Nabłonek wielorzędowy walcowaty urzęsiony w komórkami kubkowymi

Z jakich warstw utworzona jest błona bębenkowa?

 • Z zewnętrznej warstwy skórnej i wewnętrznej warstwy łącznotkankowej
 • Z zewnętrznej warstwy skórnej, blaszki łącznotkankowej i wewnętrznej warstwy błony śluzowej
 • Z zewnętrznej warstwy skórnej i wewnętrznej błony śluzowej
 • Z blaszki łącznotkankowej i wewnętrznej warstwy blony śluzowej

Czym różni się część chrzęstna przewodu słuchowego zewnętrznego od jego części kostnej?

 • W części chrzęstnej są włosy i gruczoły łojowe, a w części kostnej tylko gruczoły woskowinowe
 • W części chrzęstnej występują włosy, gruczoły łojowe i woskowinowe, a w części kostnej ich brak
 • W części chrzęstnej są tylko włosy, a w części kostnej także i gruczoły
 • Część chrzęstna wysłana jest skórą, w której występują gruczoły potowe i łojowe oraz włosy, a w części kostnej ich brak

W jakich częściach kopyta znajduje sie róg rureczkowy?

 • W podeszwie i strzałce rogowej
 • W strzałce rogotwórczej
 • W ścianie i podeszwie rogotwórczej
 • W ścianie, podeszwie i strzałce rogowej

Czym różni się koronka rogotwórcza od korony rogotwórczej?

 • Korona nie posiada tkanki podskórnej, a koronka ją posiada. Korona syntetyzuje szkliwo, a koronka róg rureczkowy
 • Korona nie posiada tkanki podskórnej, a koronka ja posiada. Korona syntetyzuje szkliwo, a koronka róg rureczkowy
 • Korona, tak jak koronka posiada tkankę podskórną, ale syntetyzuje róg rureczkowy, a koronka szkliwo
 • Korona, w przeciwieństwie do koronki posiada tkankę podskórną i produkuje róg rureczkowy, a koronka szkliwo

Jakie są główne białka występujące w mleku?

 • Albuminy i globuliny
 • Kazeina i immunoglobuliny
 • Kalikreina i lizozym
 • Amylaza i lipaza

Co to są ciałka siary?

 • Są to wszelkie nieporządane substancje, które dostają się do siary
 • Są to przekształcone makrofagi zrębu zawierające wtręty tłuszczowe i wchodzące w skład siary
 • Są to pozostałości w nabłonku pęcherzyków wydzielniczych gruczołu mlekowego po produkcji siary
 • Są to pęcherzyki tłuszczowe wchodzące w skład siary

Jaki nabłonek wyściela przewody mlekonośne, a jaki zatoki mlekonośne?

 • Obie struktury posiadają nabłonek dwuwarstwowy walcowaty
 • W przewodach jest nabłonek dwuwarstwowy walcowaty, a w zatokach dwuwarstwowy sześcienny
 • W przewodach jest nabłonek dwuwarstwowy walcowaty, a w zatokach wielowarstwowy płaski
 • W przewodach jest nabłonek dwuwarstwowy sześcienny, a w zatokach wielowarstwowy płaski

Czym różni się skład wydzieliny gruczołów potowych apokrynowych od składu tradycyjnego potu?

 • Zawiera białka, kwas mlekowy i feromony
 • Nie zawiera soli
 • Nie zawiera mocznika
 • Zawiera glukozę, kwas moczowy i duże ilości feromonów

Jaka jest rola gruczołów potowych?

 • Usuwają toksyczne produkty niektorych przemian metabolicznych
 • Wydzielają pot, który chroni skórę przed szkodliwym wpływem czynników zewnetrznych
 • Uczestniczą w termoregulacji i wydzielają feromony
 • Uczestniczą w termoregulacji i usuwają niektóre produkty przemiany materii

Jaki nabłonek wyściela przewody wyprowadzające gruczołów potowych?

 • Nabłonek jednowarstwowy walcowaty
 • Nabłonek dwuwarstwowy sześcienny
 • Nabłonek wielorzędowy walcowaty
 • Nabłonek jednowarstwowy płaski

W jakiej warstwie skóry leżą gruczoły potowe?

 • W warstwie siatkowatej skóry właściwej
 • W warstwie podstawnej naskórka
 • W warstwie brodawkowej skóry właściwej
 • W powierzchownej warstwie tkanki podskórnej

Czym jest błona szklista w mieszku włosa?

 • Jest to warstwa włókien sprężystych otaczających cebulkę włosa
 • Jest to błona podstawna zewnętrznej warstwy pochewki włosa
 • Jest to błona podstawna wewnętrznej warstwy pochewki włosa
 • Jest to warstwa tkanki łącznej otaczającej mieszek włosa

Czy w naskórku występują komórki dendrytyczne?

 • Odczepcie się ode mnie!
 • Byc może
 • Nie
 • Tak

Jakie związki są syntetyzowane w komórkach warstwy kolczystej naskórka?

 • Fosfolipidy
 • Immunoglobuliny
 • Cytokeratyny
 • Melanina

Jak zbudowana jest blaszka podstawna naskórka?

 • Z trzech warstw: blaszki ziarnistej, blaszki jasnej i zrogowaciałej
 • Z dwu warstw: blaszki podstawnej i blaszki kolczystej
 • Z trzech warstw: włókien kolagenowych, blaszki gęstej i blaszki jasnej
 • Z dwu warstw: blaszki gęstej i blaszki luźnej

Jakie jest działanie kalcytoniny?

 • Zwiększa stężenie Ca2+ we krwi
 • Zwiększa stężenie Mg2+ we krwi
 • Zmniejsza stężenie Mg2+ we krwi
 • Zmniejsza stężenie Ca2+ we krwi

Co to jest tyreoglobulina?

 • Białko tworzące połączenia ścisłe między tyreocytami
 • Trijodotyronina w formie niezwiązanej w w cytoplazmie tyreocytów
 • Substancja łącząca T3 i T4 w koloidzie tarczycy
 • Białko związane z jodem wchodzące w skład koloidu tarczycy

Jakie komórki produkują PTH?

 • Spongiocyty kory nadnerczy
 • Pinealocyty szyszynki
 • Komórki główne ciemne przytarczyc
 • Komótki laktotropowe przysadki

Jakie hormony produkuje szyszynka?

 • Melatoninę i wazotocynę
 • Melaninę i wazotocynę
 • Melaninę i wazopresynę
 • Melatoninę i wazopresynę

Co to są komórki śródmiąższowe szyszynki?

 • Komórki glejowe
 • Pinealocyty
 • Makrofagi
 • Limfocyty

Do jakiej części mózgowia należy szyszynka?

 • Niskowzgórze
 • Zawzgórze
 • Podwzgórze
 • Nadwzgórze

Co to jest surfaktant?

 • warstwa białek pokrywająca powierzchnię nabłonka oddechowego wydzielana przez pneumocyty typu I
 • warstwa fosfolipidów pokrywająca powierzchnię nabłonka oddechowego wydzielana przez pneumocyty typu II
 • grudki fosfolipidów wydzielane do światła pęcherzyków płucnych przez pneumocyty typu II
 • Blaszki białkowe znajdujące się w wydychanym powietrzu powstające w cytoplazmie pneumocytów typu III

Co to jest prążek III

 • Jest to białko transbłonowe w błonie pneumocytów typu I umożliwiające przechodzenie CO2 między krwią, a światłem pęcherzyków
 • białko transbłonowe w błonie neumocytów typu I umożliwiające przenoszenie O2
 • Białko transbłonowe w błonie pneumocytów typu II umożliwiające przenoszenie CO2
 • Białko transbłonowe w błonie pneumocytów typu II umożliwiające przenoszenie O2

Gdzie w jamie ustnej obecna jest błona podśluzowa?

 • Na wierzchniej powierzchni języka, na podniebieniu miękkim i dziąsłach
 • Na dolnej powierzchni języka, policzkach i podniebieniu miękkim
 • Na Całej powierzchni języka, dziąsłach i podniebieniu twardym
 • Na podniebieniu miękkim i twardym

W jakiej formie wystepuje przejście skóry w część śluzową w obrębie wargi górnej u konia?

 • Płytka nosowo-wargowa
 • Płytka nosowa
 • Płytka ryjowa
 • Lusterko nosowe

Jaki jest przebieg włókien mięśniowych w języku?

 • Pionowy i skośny
 • Nieuporządkowany
 • Pionowy, poziomy i poprzeczny
 • tylko podłużny

Które z brodawek języka maja nabłonek rogowaciejący?

 • Okolone
 • Liściaste
 • Grzybowate
 • Nitkowate

Gdzie uchodzą przewody wyprowadzające gruczołów Ebnera?

 • Uchodzą do rowów otaczających brodawki smakowe
 • Do przestrzeni oddzielających brodawki nitkowate
 • Na gładką powierzchnię języka pozbawioną brodawek
 • Na bocznych powierzchniach języka

Które brodawki nie występują u bydła?

 • Soczewkowate
 • Nitkowate
 • Liściaste
 • Okolone

Gdzie występują kubki smakowe?

 • Na bocznych powierzchniach brodawek smakowych, tylnej części gardła, łukach podniebienno-gardłowych i nagłośni
 • Na szczytowych częściach brodawek smakowych i podniebieniu twardym
 • tylko w rowkach brodawek smakowych
 • Na szczytach brodawek smakowych i policzkach

Jakie komórki tworzą kubki smakowe?

 • Komórki podporowe walcowate i komórki smakowe
 • komórki smakowe
 • komórki podporowe przypodstawne, komórki podporowe zewnętrzne, komórki podporowe wenętrzne i komórki smakowe
 • komórki podporowe walcowate, komórki podporowe brzeżne i komórki smakowe

Co to są pręciki smakowe?

 • Są to mikrokosmki komórek smakowych zlepione mukoidem i wystające przez otworek smakowy
 • Są to rzęski komórek smakowych wystające przez otworek smakowy
 • Są to samodzielne kinetocylia komórek smakowych wystające przez otworek smakowy
 • Są to szczytowe powierzchnie komórek smakowych wystające przez otworek smakowy

Jaka jest charakterystyczna cecha przewodów prążkowanych ślinianek?

 • Posiadają prążkowanie przypodstawne, utworzone z pofałdowanych błon podstawnych komórek nabłonkowych
 • Posiadają prążkowanie przypodstawne utowrzone z mitochondriów ułożonych w podbliżu błon podstawnych nabłonka
 • Posiadają prążkowanie w obrębie komórek nabłonkowych, utworzone z przebiegających z nich centralnie włókien aktynowych
 • Posiadają prążkowanie szczytowe utworzone z długich nieruchliwych wypustek błony komórkowej
Najlepsze odpowiedzi
Nie głosowano
Maksymalnie do zdobycia 50
Wszystkie odpowiedzi 0

FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy