reklama

test ze średniowiecza i renesansu I LO

test ze średniowiecza i renesansu I LO

Tagi dla tego testu: jezyk polski test renesans sredniowiecze I LO

Podaj swoje imię:


Jaka cecha kultury średniowiecza była efektem pokory wobec Boga i umniejszania zasług człowieka?

 • uniwersalizm
 • alegoryczność
 • anonimowość
 • dwujęzyczność

Wskaż najlepsze wyjaśnienie teocentryzmu.

 • nauczanie młodzieży w duchu religijnym
 • dominacja władzy kościelnej nad władzą świecką
 • uznanie Boga za przyczynę, ośrodek i cel wszystkiego
 • pogląd, że Ziemia to centrum wszechświata

Obecność której postaci n i e jest wymagana w motywie Deesis ?

 • Najświętszej Maryi Panny
 • Jezusa Chrystusa
 • św. Józefa
 • św. Jana Chrzciciela

Idea pośrednictwa nie pozwalała ludziom kierować swoich próśb bezpośrednio do:

 • Maryi Panny
 • Jana Chrzciciela
 • Boga
 • papieża

Czego bezwzględnie wymaga się od ascety?

 • solidarności z biednymi i obowiązku niesienia im pomocy
 • lojalności wobec swojej rodziny i przyjaciół
 • świadomej rezygnacji z dóbr materialnych i życia prywatnego
 • głoszenia Słowa Bożego i studiów nad Biblią

Podaj cechy stylu romańskiego w architekturze.

 • witraże, wielkie okna, strzeliste wieżyczki, skomplikowana bryła
 • masywność i prostota bryły, małe okna, ciemne wnętrza, półkoliste przybudówki
 • cienkie ściany, niewielkie okna, niskie wieżyczki

Co to jest Pieta?

 • średniowieczny utwór literacki autorstwa św. Augustyna
 • przedstawienie Matki Boskiej cierpiącej nad ciałem Chrystusa złożonym na jej kolanach
 • styl w architekturze późnego średniowiecza

Czego n i e wymagano bezwzględnie od średniowiecznego rycerza?

 • bezwarunkowego przestrzegania etosu
 • służenia Bogu, panu i ojczyźnie
 • udzielania pomocy słabszym
 • składania ślubów zakonnych

Święty Graal to:

 • najważniejsza relikwia rycerzy Okrągłego Stołu
 • miecz Rolanda
 • kielich używany przez Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy
 • opiekun króla Bolesława Krzywoustego

Co nie jest cechą franciszkanizmu?

 • radosna wiara
 • uciecha z życia
 • miłowanie natury
 • niezadowolenie z życia

Czym nie charakteryzowało się życie św. Aleksego?

 • narodzinami w biednym domu
 • pobożnością do 24 roku życia
 • zaślubinami z Famijaną
 • opuszczeniem domu i żebraczą wędrówką
 • śmiercią w atmosferze cudu

Jakie wydziały posiadał średniowieczny uniwersytet?

 • socjologii, prawa, architektury, psychologii
 • medycyny, matematyki, anglistyki
 • sztuk wyzwolonych, prawa, medycyny, teologii

Najsłynniejsze uniwersytety w średniowieczu znajdowały się w :

 • Cambridge, Oksfordzie, Padwie, Krakowie, Paryżu, Bolonii i Pradze
 • Moskwie, Rzymie, Warszawie, Yale, Paryżu
 • Berlinie, Petersburgu, Mediolanie, Pradze, Oksfordzie

Czym charakteryzował się uniwersalizm?

 • jednością języka, religii, filozofii, architektury, sztuki, ustroju w Europie
 • rządami jednego władcy w całej Europie
 • wprowadzeniem wspólnej waluty w Europie

Wskaż odpowiedź niedotyczącą "Bogurodzicy":

 • jest najstarszą polską pieśnią religijną
 • oparta jest na idei pośrednictwa
 • jej autorem jest św. Wojciech

Kolebką renesansu europejskiego była:

 • Polska
 • Francja
 • Italia
 • Grecja

Od humanisty n i e wymagano, by:

 • Rozwijał swą osobowość.
 • W imię wolności podejmował dyskusję z dogmatami wiary.
 • Studiował kulturę starożytną.
 • Interesował się wszystkimi aspektami życia ludzkiego.

O zwycięstwie idei renesansowych zadecydowało:

 • wynalezienie druku
 • odkrycie Ameryki
 • zdobycie Konstantynopola przez Turków
 • wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

Kto jest autorem sentencji:"Człowiek jest kowalem swojego losu"?

 • Protagoras
 • Terencjusz
 • Giovanni Pico della Mirandola
 • Jan Kochanowski

Czym jest reformacja?

 • ruch religijno-społeczny domagający się reform w kościele
 • działania Kościoła katolickiego mające go zreformować
 • reforma ustroju politycznego w Polsce
 • reforma Akademii Krakowskiej

Do jakiej epoki nawiązywał renesans?

 • średniowiecza
 • antyku
 • baroku
 • żadnej z nich

Jakie kierunki filozoficzne legły u podstaw renesansu?

 • epikureizm
 • stoicyzm
 • teocentryzm
 • wszystkie wyżej wymienione

Krótki,zwięzły utwór wierszowany, przeważnie humorystyczny, z wyraźną puentą to:

 • epos
 • oda
 • sielanka
 • fraszka

Który poeta renesansu pisał najbardziej znane fraszki?

 • Mikołaj Rej
 • Jan Kochanowski
 • Piotr Skarga

Petrarkizm charakteryzuje się sposobem ukazywania miłości do:

 • ojczyzny
 • matki
 • kobiety
 • Boga

Połączenie dwóch sprzecznych ze sobą wyrazów to:

 • antyteza
 • oksymoron
 • epitet
 • peryfraza

Co charakteryzuje sonet?

 • zawsze składa sie z 14 wersów
 • spoistość i rygoryzm
 • składa się z dwóch strof opisowych oraz dwóch refleksyjno-filozoficznych
 • wszystkie te cechy

Utopia to;

 • wizja idealnej, nieistniejacej krainy z idealnym społeczeństwem
 • synonim piekła
 • utwór ukazujący realia życia w mieście
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

Na czym polega nowatorstwo J,Kochanowskiego w "Trenach"?

 • jako pierwszy pisał treny
 • stworzył po raz pierwszy cykl trenologiczny poświęconych córce
 • wprowadził do literatury polskiej treny ze Starego Testamentu

Jakie toposy wprowadził Jan Kochanowski w pieśniach i fraszkach do polskiej literatury?

 • Topos Fortuny
 • Topos świata-teatru
 • Topos człowieka Bożego igrzyska
 • wszystkie wymienioneKomentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
bez nazwy30
bez nazwy30
bez nazwy30
bez nazwy30
bez nazwy30
Maksymalnie do zdobycia 30
Wszystkie odpowiedzi 1093

FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy