reklama

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Test1

Tagi dla tego testu: wiedza

Podaj swoje imię:


Ochotnicze straże pożarne są :

 • stowarzyszeniami
 • jednostkami organizacyjnymi PSP
 • organami administracji rządowej

Co ile lat w OSP odbywa się zebranie sprawozdawczo wyborcze - zebranie statutowe ?

 • co rok
 • co dwa lata
 • co pięć lat

Najwyższą władzą w OSP jest :

 • prezes
 • zarząd
 • walne zebranie

Ile butli z gazem propanem butanem o pojemności 11 kg. może znajdować się w mieszkaniu ?

 • 1
 • 2
 • 3

Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego ?

 • 50m3
 • 75m3
 • 100m3

Szerokość wyjścia ewakuacyjnego nie może być mniejsza niż :

 • 0,8m.
 • 0,9m.
 • 0,6m.

Jaki jest najwyższy stopień aspirancki ?

 • aspirant sztabowy
 • starszy aspirant sztabowy
 • starszy aspirant

Jaki rodzaj drzewostanu jest najbardziej podatny na rozwój pożaru ?

 • iglasty
 • liściasty
 • mieszany

Środkiem uodparniającym drewno na działanie ognia jest :

 • farba olejna
 • fobos
 • pyran

Symbol SH-10 oznacza :

 • samochód specjalny podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10m. i udźwigu 10t.
 • samochód specjalny podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10m.
 • samochód specjalny podnośnik hydrauliczny o mocy 10 KM

Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 TYP 005 wynosi :

 • 160
 • 250
 • 500

Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana ?

 • w Gnieźnie
 • w Warszawie
 • w Częstochowie

Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych ?

 • metan
 • etan
 • wodór

Gdzie sprawdzamy tętno u dorosłych poszkodowanych ?

 • na przegubie ręki
 • na tętnicach szyjnych
 • w pachwinach

Projekt budowlany wymaga uzgodnienia z :

 • rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • Komendą Miejską / Powiatową PSP
 • Komendantem Głównym PSP

W jakiej minimalnej odległości od lasu można rozpalić ognisko ?

 • 70 m.
 • 50 m.
 • 100 m.

Wstrząs jest to ;

 • stan niedotlenienia mózgu
 • zespół drgawek
 • odruch człowieka na działanie prądu elektrycznego

Gaz propan butan jest:

 • lżejszy od powietrza
 • cięższy od powietrza
 • ciężar właściwy gazu propan butan jest równy ciężarowi właściwemu powietrza

Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 TYP 005 posiada:

 • urządzenie szybkiego natarcia W-52
 • urządzenie szybkiego natarcia W-25
 • nie posiada urządzenia szybkiego natarcia

Drabina dwuprzęsłowa wysuwana może być sprawiona jako :

 • wolnostojąca
 • odchylona
 • przyparta
Najlepsze odpowiedzi
kes20
Hanna20
Hanna20
Hanna20
Hanna20
Maksymalnie do zdobycia 20
Wszystkie odpowiedzi 4137
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne