reklama

OTWP test I

Bardzo łatwy teścik z OTWP.

Tagi dla tego testu: test

Podaj swoje imię:


Generatory aerozolu gaszącego przeznaczone są do lokalizacji i gaszenia pożarów klas:

 • A i B
 • A, B, C i E w pomieszczeniu zamkniętym
 • A, B i C

W Ministerstwie Ziem Odzyskanych powołano organ pożarniczy w postaci:

 • Wydział Pożarnictwa w Departamencie Administracji Publicznej,
 • Główny Inspektorat Pożarnictwa
 • Samodzielny Referat Pożarnictwa w Departamencie Administracji Publicznej.

Czy dla stacji gazu płynnego zlokalizowanej poza granicą jednostki osadniczej należy zapewnić wodę do celów przeciwpożarowych

 • tak
 • tak, jeżeli pojemność zbiorników z gazem przekracza 20 m3.
 • nie

Ile stopni liczy korpuspodoficerów w PSP?

 • 6
 • 5
 • 4
 • 7

Geometryczna wysokość tłoczenia to:

 • suma geometrycznej wysokości ssania, wyrażona w metrach.
 • suma geometrycznej wysokości tłoczenia, wyrażona w metrach,
 • rzeczywista pionowa odległość między osią nasady ssawnej pompy a punktem najwyższego rzutu wody, mierzona w metrach,

W jakim przypadku nie normuje się odległości między budynkami:

 • jeżeli położone są na jednej działce budowlanej, a łączna ich powierzchnia nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy po
 • jeżeli wykonane są z materiałów niepalnych i położone są na jednej działce budowlanej,
 • jeżeli wykonane są z materiałów niepalnych,

Czy ruchome schody mogą być zaliczone do drogi ewakuacyjnej ?

 • jeżeli wykonane są z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia.
 • nie
 • tak

W którym roku i gdzie odbył się l Ogólnopaństwowy Zjazd Delegatów Straży Pożarnych?

 • 1921 w Warszawie
 • 1920 w Krakowie
 • 1919 w Warszawie

Neutralizacja to

 • gaszenie palącej się substancji chemicznej
 • proces magazynowania substancji niebezpiecznej w strażach pożarnych.
 • zobojętnianie substancji niebezpiecznej

Dowódcę jednostki ratowniczo-gaśniczej powołuje i odwołuje:

 • Stacja Ratownictwa Chemicznego
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
 • komendant rejonowy Państwowej Straży Pożarnej,

Ubezpieczenie budynków od ognia w indywidualnych gospodarstwach rolnych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli budynki wykonane są z materiałów palnych.
 • dobrowolne
 • obowiązkowe

Schody ze stopniami zabiegowymi mogą być stosowane na drogach ewakuacyjnych:

 • nie
 • tak, pod warunkiem, że schody te nie są jedyną drogą ewakuacyjną,
 • tak, z wyjątkiem budynków zaliczonych do ZL II.

Odległość hydrantu zewnętrznego od krawędzi drogi lub ulicy powinna wynosić nie więcej niż:

 • 2m
 • 3m
 • 1m

Jaki czynnik roboczy powoduje działanie rozpieraczy i nożyc firmy LUKAS?

 • powietrze
 • olej hydrauliczny
 • przekładnia mechaniczna

Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?

 • katastrofalny
 • III
 • I

Kto jest zobowiązany do oznakowania na terenach leśnych punktów czerpania wody?

 • właściciel lasu,
 • jednostka ratowniczo-gaśnicza,
 • Państwowa Straż Pożarna.

Co oznacza skrót SITP?

 • Szkota Instruktorów Techniki Pożarniczej
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa
 • Służby Interwencyjne Taktyki Pożarniczej,

W którym z miast od 1887 roku ukazywało się pierwsze czasopismo pożarnicze na ziemiach polskich pt. "Przewodnik Pożarniczy -

 • Lwów
 • Warszawa
 • Kraków

Czy do budynku niskiego, w którym mieści się dyskoteka na 100 osób wymagane Jest wykonanie drogi pożarowej:

 • nie
 • tak, ale w przypadku gdy budynek jest z materiałów palnych.
 • tak

"Strażak Pomorski" wychodził w miastach:

 • Bydgoszcz i Gdańsk
 • Grudziądz i Toruń.
 • Bydgoszcz i GrudziądzKomentarze

Pharmk898 02 maja 2018
Hello!
Smithk113 29 kwietnia 2018
I really enjoy the article post. Cool. dgaecgfaddkefead
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
Dominik20
D9999916
gocha15
D99913
malwina12
Maksymalnie do zdobycia 20
Wszystkie odpowiedzi 41
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy