reklama

Szkolenie BHP wstępne na stanowiskach robotniczych

P.H.U.Marstate Service Szkolenia BHP http://www.marstate.ecom.net.pl/ Interesuje Cię szkolenie E-leringowe Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administarcyjno-biurowych i innych http://www.ekademia.pl/kurs/ADB1#t32631

Tagi dla tego testu: BHP odbytym o zakresu szkolia zaświadczenia

Podaj swoje imię:


Pracodawca ma obowiązek poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym związanych z

 • powinni wiedzieć sami
 • wykonywanym przez nich urlopem
 • wykonywaną przez nich pracą
 • nie musi informować pracowników
 • wykonywanym przez nich odpoczynkiem

Drogi w zakładzie pracy powinny być oznakowane znakami

 • zgodnymi z przepisami właściwymi od prawa miejscowego
 • niezgodnymi z przepisami prawa o ruchu drogowym
 • nie muszą być oznakowane
 • zgodnymi z przepisami prawa o ruchu drogowym
 • podobnymi z przepisami prawa o ruchu drogowym

Pracodawca moze zastosować karę upomnienia, nagany bądź karę pieniężną

 • tylko za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów BHP
 • tylko karę upomnienia
 • nie ma prawa stosować powyższych
 • za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów BHP lub PPOŻ
 • tylko karę nagany

Zespół przepisów prawnych regulujących warunki pracy w celu ochrony życia i zdrowia ludzkiego

 • w środowisku pracy mający chronić inspektorów BHP
 • w środowisku pracy poza granicami kraju
 • w środowisku pracy i tylko interesów pracodawców
 • w środowisku naturalnym
 • w środowisku pracy oraz interesów pracowników

Działanie czynników biologicznych na człowieka może być

 • alergizujące, drażniące, toksyczne
 • toksyczne
 • drażniące, toksyczne
 • nietoksyczne
 • uciążliwe

Higniena pracy jest to zespół warunków wpływających dodatnio na

 • czynniki pracy
 • najwyższe dopuszczalne stężenie
 • zdrowie ludzkie
 • na czas pracy
 • zagrożenia wypadkowe

Regulacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zawiera

 • dzial X II Kodeksy pracy
 • dzial XIII Kodeksy pracy
 • dzial I X Kodeksy pracy
 • dzial X Kodeksy pracy
 • dzial XV Kodeksy pracy

Pracownik użytkujący maszyny powinien odbyć przeszkolenie z zakresie

 • tylko bezpiecznego użytkowania urządzeń niebezpiecznych
 • tylko bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych
 • bezpiecznego użytkowania maszyn
 • tylko bezpiecznego użytkowania urządzeń mechanicznych
 • bezpiecznego użytkowania na wypadek awarii

Części ruchome maszyn i urządzeń, stanowiące źródło zagrożenia powinny być osłonięte lub zabezpieczone środkami ochrony

 • dotyczy urzadzeń biurowych
 • fałsz
 • prawda
 • roślin
 • nie dotyczy urzadzeń biurowych

Obowiązkiem kazdego pracownika jest

 • tylko z współpracownikami wypełniać zalecenia dot przepisów BHP
 • nie ma obowiązku współdziałania
 • współdziałani tylko z pracodawcą w wypełnianiu tylko obowiązków dot. PPOŻ
 • współdziałanie z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dot. BHP
 • współdziałanie z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu tylko obowiązków dot. PPOŻ

Odzież i obuwie robocze pracownikom w przypadku gdy ich własna może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu

 • ma obowiązek zapewnić stróż
 • ma obowiązek zapewnić pracodawca
 • ma obowiązek zapewnić społeczny inspektor pracy
 • nie ma obowiązku zapewnić pracodawca
 • ma obowiązek zapewnic sobie każdy pracownik indywidualnie

kontrolne badania lekarskie są przeprowadzane po okresie

 • 30 dni przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim z powodu trwającej choroby
 • 25 dni przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim z powodu trwającej choroby
 • 7 dni przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim z powodu trwającej choroby
 • 70 dni przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim z powodu trwającej choroby
 • 14 dni przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim z powodu trwającej chorobyKomentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
Jadwiga12
Wiesław12
ania12
ja12
halina12
Maksymalnie do zdobycia 12
Wszystkie odpowiedzi 43

FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy