reklama

Pan Tadeusz --- cytaty z Księgi I

Cytaty z Pana Tadeusza.

Tagi dla tego testu: język polski cytaty Adam Mickiewicz Pan Tadeusz Inwokacja Ksiąga Pierwsza

Podaj swoje imię:


''Dawno domu nie widział, bo w dalekim mieście Kończył nauki, końca doczekał wreszcie''. Mowa o:

 • Tadeuszu
 • Rejtanie
 • Asesorze
 • Hrabim
 • Sędzim

''Krótkie były Sędziego z synowcem witania; Dał mu poważnie rękę do pocałowania...''. Kto jest tutaj nazwany ''synowce

 • Hrabia
 • Bolesta
 • Rejtan
 • Tadeusz
 • Ksiądz Robak

''Tępy nie był, lecz mało w naukach postąpił''. Mowa tutaj o:

 • Tadeuszu
 • Sędzim
 • Hrabim
 • Księdzu Robaku
 • Asesorze

''choć stary i niezgrabny''. Te słowa wypowiedział podczas uczty:

 • Tadeusz
 • Sędzia
 • Podkomorzy
 • Hrabia
 • Bolesta

''Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą''. Czyje to słowa?

 • Sędziego
 • Podkomorzego
 • Bolesty
 • Hrabiego
 • Telimeny

''Weszła nowa osoba, przystojna i młoda; [...] Kibić miała wysmukłą, kształtną, pierś powabną...''. O kim mowa?

 • o Telimenie
 • o Zosi
 • o Ewie Horeszkównie
 • o Tadeuszu
 • Żadna z powyższych odpowiedzi

''Utopił w Tadeusza wzrok jak bazyliszek''. O kim mowa?

 • o Hrabim
 • o Sędzim
 • o Podkomorzym
 • o Asesorze
 • o Jacku Soplicu

''Od Rejenta, szczuplejszy i mały z postawy, lecz straszny na reducie, balu i sejmiku...''. Mowa o;

 • Hrabim
 • Sędzim
 • Asesorze
 • Jacku Soplicy
 • Bolestrze

''I z wolna w tabakierę palcami zadzwonił: Tabakiera ze złota, z brylantów oprawa...''. O kim mowa?

 • o Sędzim
 • o Tadeuszu
 • o Asesorze
 • o Telimenie
 • żadna z powyższych odpowiedzi
Najlepsze odpowiedzi
Wow9
Nn9
maciej9
karowika9
wika9
Maksymalnie do zdobycia 9
Wszystkie odpowiedzi 708
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne