reklama

OTWP (*)

otwp ogolnopolski turniej wiedy pożarniczej, trudny

Tagi dla tego testu: otwp straż pożar liceum gimnazjum technikum test 4free

Podaj swoje imię:


Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 TYP 005 wynosi:

 • 2500 l
 • 250 l
 • 500 l

Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?

 • metan
 • etan
 • wodór

Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:

 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów
 • Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Projekt budowlany wymaga uzgodnienia z:

 • rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • Komendą Miejską /Powiatową PSP
 • Komendą Wojewódzką PSP

Odległość hydrantu zewnętrznego od ścian budynku powinna wynosić:

 • 2-10 m
 • najmniej 5 m
 • do 5 m

Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:

 • urządzenie szybkiego natarcia W - 52
 • urządzenie szybkiego natarcia W - 25
 • nie posiada urządzenia szybkiego natarcia

U nieprzytomnej ofiary wypadku akcję reanimacyjną należy prowadzić:

 • do chwili przybycia karetki pogotowia,
 • przez co najmniej 30min
 • według uznania ratownika

Drabina dwuprzęsłowa wysuwana może być sprawiona jako:

 • przyparta
 • odchylona
 • wolnostojąca

Z przewodów dymowych i spalinowych w budynkach opalanych paliwem stałym należy usuwać zanieczyszczenia:

 • co najmniej 2 razy w roku
 • co najmniej 4 razy w roku
 • co najmniej raz do roku

Kadet to słuchacz szkoły:

 • podoficerskiej
 • aspirantów
 • oficerskiej

Ile stopni liczy korpus oficerów w Straży Pożarnej?

 • 5
 • 8
 • 4

W Warszawie w ,,Domu Strażaka" przy ul. Oboźnej posiada swoją siedzibę:

 • Centrum Zarządzania Kryzysowego Państwa
 • Zarząd Główny ZOSP RP
 • Komenda Główna PSP

Liczba 33 znajdująca się w górnej części (liczniku) tablicy ostrzegawczej umieszczonej na środkach transportu przeworzących

 • gaz łatwo zapalny
 • matriały wybuchowe
 • ciecz łatwo zapalną

W którym roku powołano do życia urząd państwowy - Komendę Główną Straży

 • 1950
 • 1956
 • 1992

Na jaki kolor są malowane butle tlenowe w aparatach do cięcia metali:

 • żółty
 • czerwony
 • niebieski
Najlepsze odpowiedzi
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss13
Marcin12
Marcin10
Marcin10
bez nazwy5
Maksymalnie do zdobycia 15
Wszystkie odpowiedzi 5

Inne TESTy autora
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne