reklama

PSP wiedza

Odpowiedzi są ze strony Komendy Głownej. Test jest jednokrotnego wyboru! Jeżeli gdzieś sie pomyliłem do z góry przepraszam. Powodzenia;)

Tagi dla tego testu: humor

Podaj swoje imię:


Woda do celów ppoż. w budynkach mieszkalnych z gazem propan-butan jest wymagana dla zbiorników :

 • 10 m3
 • 5 m3
 • 15 m3
 • nie jest wymagana
 • jest wymagana tylko dla budynków ZL IV

Warunkiem wprowadzenia do obrotu opraw oświetlenia awaryjnego jest posiadanie przez te oprawy:

 • świadectwa dopuszczenia
 • aprobaty technicznej
 • deklaracja zgodności wystawiona przez producenta
 • certyfikat
 • zaden dokument nie jest wymagany

Rodzinny dom dziecka w budynku wolnostojącym zakwalifikujemy do:

 • Zl IV jako budynek mieszkalny
 • Zl V jako budynek zamieszkania zbiorowego
 • Zl II jako budynek domu dziecka
 • nie bedzie zakwalifikowany do kategori ZL
 • ZL I

W sekcjach tryskaczowych zgodnie z PN-EN 12845 powietrznych nie dopuszcza się stosowania:

 • tryskaczy szybkiego reagowania
 • tryskaczy normalnego reagowania
 • tryskaczy stojących
 • tryskaczy stojących tylko w OH 3
 • nie jest wymagane stosowanie instalacji tryskaczowej

Przyspieszacz typu akcelerator stosowany w urządzeniach tryskaczowych służy do:

 • przyspieszenia otwarcia się tryskaczy
 • przyspieszenia otwarcia zraszaczy
 • przyspieszenia otwarcia ZKA na skutek spadku ciśnienia
 • przyspieszenia obrotów pompy tryskaczowej
 • nie ma wpływu na żadne urządzenie

1. Wysoko umieszczone oświetlenie podstawowe i/lub ewakuacyjne powinno być usytuowane :

 • 2,5 m od podłogi
 • 3 m od poziomu stropu
 • powyżej 200 cm od podłogi
 • powyżej 150 cm od sufitu oraz o 200 cm od ścian oddziałowych
 • nie jest wymagane zachowanie odległości

Nisko umieszczone oświetlenie ewakuacyjne wytyczające drogę ewakuacji powinno być usytuowane nie wyżej :

 • niż 1 m od stropu
 • niż 1 m od podłogi i nie niżej niż 0,5 m od sufitu
 • niż 2 m
 • niż 5 cm
 • niż 40 cm od podłogi

Najczęstrze zjawisko towarzyszące przy pożarach wewnętrznych np. pożarów mieszkań to:

 • Flashover
 • Rozgorzenie
 • Backdraft
 • Nie występują żadne zjawiska pożarowe
 • Wszystkie zjawiska wymienione w pkt 1,2,3

Jaki typ pożaru występuje podczas zapalenia rozlewiska cieczy:

 • strumieniowy
 • wybuchowy
 • powierzchniowy
 • mały
 • samogasnący

Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone:

 • w miejscach ustalonych przez zarządce lub administratora budynku
 • tylko na klatkach schodowych w budynku ZL V
 • w miejscu łatwo dostępnym np. przy wejściach do budynku
 • żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
 • gaśnice nie są wymagane w budynkach ZL I i PM

Obecnie na rynku znajdują się gaśnice w zakresie masy:

 • 1-10 kg
 • 1-6 kg
 • 1-15 kg
 • 1-12 kg
 • 2-6 kg

Wymagana ilość wody do celów ppoż. dla namiotu cyrkowego powinna wynosić:

 • 10 dm3
 • 15dm3
 • 25dm3
 • w zakresie od 10 do 20 dm3 w zależności od powierzchni namiotu
 • nie jest wymagana

Stosowanie systemu DSO obowiązuje w budynkach:

 • wysokich i wysokościowych zakwalifikowanych do ZL III
 • hotelach wysokościowych i mniejszych o liczbie osob powyzej 200
 • budynkach mieszkalnych ZL IV
 • tylko w centrach handlowych o powierzchni powyżej 20 000 m2
 • tunelach podziemnych

Zgodnie z obowiązującymi procedurami do pożaru mieszkania na 5 piętrze powinny zostać zadysponowane (2 kierowców)

 • GBA i GCBA
 • GBA i SH25
 • GCBA i SH25
 • Tylko SH25
 • GBA i SLOp

Podczas rozgorzenia najskuteczniejszym sposobem gaszenia jest:

 • usunięcie materiałow palnych (paliwa)
 • zastosowanie wentylacji nadciśnieniowej
 • podawanie prądów pulsacyjnych w strefe podsufitową
 • zastosowanie gaśnicy proszkowej
 • wszystkie wymienione metody są bardzo skuteczne

Do kategori zagrożenia ludzi ZL III zaliczymy budynek

 • przychodni
 • szkoły
 • sądu
 • każdy budynek sklepu spożywczego
 • szkoły i sądu

Maksymalny zasięg działka wodnego wynosi do

 • 20 m
 • 30 m
 • 50 m
 • 100 m
 • 5 m

Rozpoznanie właściwe polega na określeniu:

 • czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego i przeprowadzeniu ewakuacji
 • określeniu dodatkowych sił i środków
 • prawdopodobieństwo wybuchu
 • nie istnieje pojęcie rozpoznania właściwego
 • pierwsz trzy odpowiedzi są prawidłowe

Grupa uposażenia w strukturze PSP zależy od:

 • zajmowanego stanowiska
 • liczby wyjazdów podczas słuzby w JRG
 • dyscypliny strażaka
 • osiągnięć w zawodzie
 • nie jest uwarunkowana żadnym czynnikiem

Dzienne studia inżynierskie w SGSP trwają

 • 4 lata
 • 5 lat
 • 6 lat
 • wykładowca od Prawa tego nie wie
 • 1 rok
Najlepsze odpowiedzi
Olga19
Olga18
basia16
Olga14
janek12
Maksymalnie do zdobycia 20
Wszystkie odpowiedzi 7

FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy