reklama

Present Simple

Present Simple

Tagi dla tego testu: Present Simple

Podaj swoje imię:


I .... (swim) every Friday.

 • swims
 • swimms
 • swim

She often .... (read) books.

 • read
 • reads
 • reading

They ... (drink) milk every day.

 • are drinking
 • drinks
 • drink

My friend never .... (wash) the dishes

 • wash
 • washs
 • washes

My sister .... (fly) to Dennmark twice a month.

 • flys
 • flies
 • flyies

Where ..... (you/live)?

 • do you live
 • you live
 • does you live

How often .... (she/eat) meat?

 • she eats
 • do she eat
 • does she eat

He ... (not/learn) English!!!

 • don't learn
 • doesn't learn
 • not learns

We ... (not/swim) on Fridays.

 • don't swim
 • not swim
 • doesn't swim

Czy oni czytają książki?

 • Read they books?
 • Does they read books?
 • Do they read books?

On nie ogląda telewizji wieczorami.

 • He not watches TV in the evenings.
 • He don't watch Tv in the evenings.
 • He doesn't watch TV in the evenings.
 • He doesn't watches TV in the evenings.

Gdzie ona kupuje książki?

 • Where does she buys books?
 • Where she buys books?
 • Where she buys books?
 • Where does she buy books?

Dlaczego moi przyjaciele sprzedają ich jablka co roku?

 • Why do my friends sell their apples every year?
 • Why my friends sell their apples every year?
 • Why does my friends sell their apples every year?
 • Why my friends sells their apples every year?

Moja koleżanka płacze za często.

 • My friend crys too often.
 • My friend cries too often.
 • My friend cris too often.
 • My friend crying too often.

On nie lubi pisać testów.

 • He doesn't like writting tests.
 • He don't like writting tests.
 • He doesn't like writing tests.
 • He not like writing tests.
Najlepsze odpowiedzi
Szymcio6
Szymcio6
Szymcio6
Maksymalnie do zdobycia 15
Wszystkie odpowiedzi 3
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy