reklama

Present Continuous or Present Simple

Present tenses

Tagi dla tego testu: Present tenses

Podaj swoje imię:


She ... (sit) at the moment.

 • is siting
 • is sitting
 • sits
 • sit

We ... (take) a dog for a walk now.

 • are taking
 • taking
 • take
 • takes

He usually .... (buy) books in that bookshop.

 • buy
 • buies
 • is buying
 • buys

They .... (watch) TV every day.

 • watching
 • watch
 • watches
 • are watching

.... (she/swim) at the moment?

 • Does she swim
 • Is she swimming
 • Do she swim
 • Does she swims

Where ... (he/live)?

 • he lives
 • do he live
 • does he live
 • is he living

My sister .... (not/eat) meat on Fridays.

 • don't eat
 • not eats
 • is not eating
 • doesn't eat
 • not eating

How often .... (she/swim)?

 • does she swim
 • is she swim
 • she swims
 • she is swimming
 • do she swim

Kiedy ona chodzi do szkoły?

 • When she goes to school?
 • When is she going to school?
 • When do she go to school?
 • When does she goes to school?
 • When does she go to school?

Zobacz! Oni teraz nie biegną.

 • Look! They now not run.
 • Look! They now are not running.
 • Look! They don't run now.
 • Look! They are not running.
 • Look! They doesn't run now.
Najlepsze odpowiedzi
Nie głosowano
Maksymalnie do zdobycia 10
Wszystkie odpowiedzi 0
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy