reklama

Egzamin zawodowy fototechnik

Egzamin zawodowy fototechnik

Tagi dla tego testu: fotografia fototechnik, zawodowy Egzamin

Podaj swoje imię:


Materiał negatywowy czarno-biały należy poddac obróbce chemicznej składających się z następujących etapów:

 • wywoływanie-przerywaie-utrwalanie-płukanie
 • wywoływanie-płukanie-utrwalanie-przerywanie
 • wywoływanie-wybielanie-płukanie-utrwalanie
 • wywoływanie-płukanie-wybielanie-utrwalanie

W przypadku wykonywania kopii pozytywowej z niedowołanego negatywu należy zastosować papier o gradacji:

 • twardej
 • miękkiej
 • specjalnej
 • normalnej

Zaświetlenie lub zadymienie chemiczne występuje w procesie obróbki chemicznej:

 • materiałów negatywowych czarno-białych
 • materiałów negatywowych barwnych
 • materiałów odwracalnych barwnych
 • papierów czarno-białych

Do naświetlania próbek materiału światłoczułego w celu określenia jego światłoczułości należy wykorzystać:

 • termostat
 • pehametr
 • sensytometr
 • densytometr

Umieszczony przez producenta na opakowaniu materiału światłoczułego napis High Speed oznacza, że materiał ten jest:

 • do fotografii w promieniowaniu rentgenowskim
 • do fotografii w promieniowaniu gamma
 • do fotografii w ultrafiolecie
 • do fotografii w podczerwieni

Proces chemiczny oznaczony symbolem RA-4 służy do chemicznej obróbki:

 • czarno-białych materiałów negatywowych
 • barwnych materiałów negatywowych
 • barwnych materiałów odwracalnych
 • papierów barwnych

Który z wymienionych związków chemicznych pełni rolę substancy antyzadymiającej w wywoływaczu?

 • metol
 • hydrochinium
 • węglan sodu
 • bromek potasu

Utrwalanie to zamiana:

 • halogenków srebra w sole nierozpuszczalne w wodzie
 • halogenków srebra w sole rozpuszczalne w wodzie
 • halogenków srebra w srebro metaliczne
 • srebra metalicznego w halogenki srebra

W którym procesie obróbki chemicznej materiału fotograficznego występuje dwukrotne wywoływanie?

 • EP-2
 • RA-4
 • C-41
 • E-6

Do wykonania fotograficznej kopii pozytywowej z negatywu barwnego można wykorzystać:

 • naświetlarkę
 • procesor
 • skaner
 • minilab

Fotograficzne czarno-białe papiery wielogradacyjne mając co najmniej dwie warstwy emulsyjne o różnej:

 • przeźroczystości
 • kontrastowości
 • ziarnistości
 • rozdzielczości

Najwłaściwszym narzędziem do selekcji obiektu o gładkim krzywoliniowym konturze, kolorystycznie i tonalnie stapiającym się je

 • lasso magnetyczne
 • lasso wielokątne
 • różdżka
 • piórko

Zbyt mała dawka regeneratora wywoływacza w procesie obróbki barwnych materiałów negatywowych będzie skutkowała:

 • nieprawidłową wartością DmaxB-HDb
 • nieprawidłową wartością DmxR-DmaxG
 • spadkiem kontrastowości HD-LD
 • wzrostem wartości Dmin

Mleczne zabarwienie negatywów czarno-białych po obróbce chemicznej wskazuje zużycie kompieli:

 • garbującej
 • wywołującej
 • utrwalającej
 • przerywającej

Jeżeli z pewnego negatywu otrzymano prawidłowe powiększenie na papierze normalnym to do negatywu mniej kontrastowego należy u

 • normalny
 • specjalny
 • twardy
 • miękki

Do wykonania techniką analogowa wysokiej jakości reprodukcji o dużym formacie należy użyć:

 • aparatu formatu 6x9cm i filmu o czułości ISO 50
 • aparatu formatu 6x9cm i filmu o czułości ISO 400
 • aparatu małoobrazkowego i filmu o czuości ISO 24*
 • aparatu małoobrazkowego i filmu o czuości ISO 18*

Do wykonania zdjęcia przez czerwony film na materiale czarno-białym powinien byc użyty materiał:

 • barwoślepy
 • panchromatyczny
 • nie uczulony optycznie
 • ortochromatyczny

Naświetlanie próbek materiału światłoczułego w celu określenia jego właściwości sensytometrycznych wymaga użycia:

 • spektografu
 • sensytometru
 • densytometru
 • sensytogramu

Pomiar warunków naświetlania niezależny od charakteru obiektu to pomiar:

 • światła padającego
 • światła odbitego
 • punktowy
 • matrycowy

Oświetlenie, którego zadaniem jest zmiana kontrastu bez zmiany ogólnego rozkładu cieni to oświetlenie:

 • efektowe
 • zasadnicze
 • pomocnicze
 • tła

Posługując sie analogiem nalezy wykonać reprodukcję z wyraźnym oddaniem drobnych szczegółów. O wyborze materiały zdecyduje:

 • zdolność rozdzielcza
 • barwoczułość
 • kontrastowość
 • wskaźnik światłoczułości

Który obiektyw koryguje wszystkie wady?

 • anastygmat
 • aplant
 • apochromat
 • achromat

Co łączy się w procesie wywoływania z utlenionym reduktorem (substancja wywołującą) tworząc w emulsji właściwy kolor?

 • tonowanie
 • kolorowanie
 • komponenty barwnikowe

Obiektyw o ogniskowej 90 mm będzie standardowym, gdy zastosujemy go w aparacie o rozmiarach kadru:

 • 24x36 mm
 • 4,5x6 cm
 • 6x7 cm
 • 9x12 cm

Obiektyw, którego korekcja optyczna polega na tym że ogniska promieni o różnej długości widma leżą w jednym puncie to:

 • apochromat
 • anastygmat
 • achromat
 • aplant

Aby poddać obróbce chemicznej w wywoływaczu D76 czarno-biały film negatywowy typu 120 należy użyć:

 • kuwety
 • koreksu
 • digilabu
 • minilabu

Roztwór w którym następuje utlenienie srebra metalicznego to:

 • utrwalacz
 • wybielacz
 • wywoływacz
 • stabilizator

Proces prowadzący do zmniejszenia gęstości optychnych negatywu to:

 • osłabianie
 • wzmacnianie
 • solaryzacja
 • tonowanie

Materiał negatywowy barwny należy poddac obróbce chemicznej w procesie oznaczonym symbolem:

 • RA-4
 • C-41
 • E-6
 • CN-16

Który foramt stosuje się do zapisu nieskompresowanych obrazów z 24 bitową głębia kolory?

 • JPEG
 • CDR
 • TIFF
 • GIF

Który program graficzny jest wykorzystywany do obróbki obrazów wektorowych?

 • Photoshop
 • PhotoFiltre
 • CorelDRAW
 • Adobe Premiere

W celu nadania fotografii żywszej, bardziej nasyconej barwy należy zastosowad filtr

 • bladołososiowy
 • polaryzacyjny
 • przeciwmgielny
 • połówkowy szary

Z którego roztworu wykorzystywanego w procesie obróbki materiałów fotograficznych można odzyskiwać srebro?

 • z rozcieńczonego przerywacza
 • z zużytego utrwalacza
 • z utlenionego wywoływacza
 • z przeterminowanego stabilizatora

W którym pomiarze światła czujnik zbiera od 60% do 90% informacji ze środkowego pola kadru, a resztę z pozostałej części?

 • matrycowy
 • punktowy
 • centralnie ważony
 • wielopunktowy

Które ustawienie monitora jest zgodne z zasadami ergonomii pracy przy komputerze?

 • równolegle do okien w odległośći około 1 m od nich
 • równolegle do okien w odległośći około 2 m od nich
 • prostopadle do okien w odległośći około 1 m od nich
 • prostopadle do okien w odległośći około 2 m od nich

Zmianę temperaturty barwowej umozliwia filtr:

 • konwersyjny
 • polaryzacyjny
 • szary połówkowy
 • spektralnie szary

Minimalną gęstość optyczną Dmin papieru fotograficznego czarno-białego należy wyznaczyć z nienaświetlonej próbki papieru

 • utrwalonej bez utrwalacza
 • poddanej pełnej obróbce chemicznej
 • utrwalonej bez wywoływacza
 • podanej tylko działaniu przerywacza

Proces C-41 jest przeznaczony do obróbki chemicznej fimów:

 • negatywów czarno-białych
 • odwracalnych czarno-białych
 • negatywów barwnych
 • odwracalnych barwnych

Do obróbki chemicznej barwnego papieru fotograficznego przeznaczony jest proces:

 • CN-16
 • RA-4
 • C-41
 • E-6

Do obróbki chemicznej czarno-białych materiałów nie jest przeznacozny wywoływacz:

 • SP-80
 • ID-11
 • D-76
 • P-2

Zwiększanie rozdzielczości obrazu przez dodanie do niego nowych pixeli, których barwy są wyznaczane na podstawie barw piceli

 • interpolacja pixeli
 • mapowanie pixeli
 • buforowanie obrazu
 • kompresja bezstratna

W którym procesie obróbki chemicznej materiału barwnego występuje etap wywoływania czarno-białego?

 • CN-16
 • RA-4
 • C-41
 • E-6
Najlepsze odpowiedzi
ma42
ma42
iw342
ma40
seba40
Maksymalnie do zdobycia 42
Wszystkie odpowiedzi 264

FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy