reklama

PRZYKŁADOWE PYTANIA WCHODZĄCE W ZAKRES SPRAWDZIANU WIEDZY TEORETYCZNEJ POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DLA SZEREGOWYCH ZAWODOWY

PRZYKŁADOWE PYTANIA WCHODZĄCE W ZAKRES SPRAWDZIANU WIEDZY TEORETYCZNEJ POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DLA SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH POSIADAJĄCYCH ZGODĘ NA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU NA PODOFICERA

Tagi dla tego testu: egzaminacyjne testy egzamin na Pytania Poznań SPWLąd szkoła podoficerska

Podaj swoje imię:


Nowego przełożonego przedstawia podwładnym:

 • dowódca kompani (równorzędny).
 • jego bezpośredni przełożony;
 • dowódca jednostki wojskowej;

Wojskowa asysta honorowa nie może uczestniczyć w przedsięwzięciach mających charakter:

 • Religijny.
 • Polityczny;
 • Patriotyczny;

Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest w dniu:

 • 2 maja.
 • 21 maja;
 • 11 listopada;

Służby wchodzące w skład wojskowych organów porządkowych to:

 • oficer dyżurny jednostki wojskowej, pomocnik oficera dyżurnego jednostki, warta wewnętrzna jednostki wojskowej (Oddział Wart
 • oficer dyżurny jednostki wojskowej , pomocnik oficera dyżurnego jednostki, dowódca i żołnierze waty wewnętrznej jednostki woj
 • oficer dyżurny jednostki wojskowej , pomocnik oficera dyżurnego jednostki, warta wewnętrzna jednostki wojskowej(oddział warty

Kto ustala czas przekazywania obowiązków na stanowisku służbowym i na jaki czas:

 • bezpośredni przełożony na czas nie dłuższy niż 14 dni.
 • dowódca JW. ma czas nie dłuższy niż 30 dni;
 • przełożony na czas nie dłuższy niż 1 miesiąc;

Zdanie i objęcie obowiązków na stanowisku następuje z chwilą:

 • ukazania się punktu w rozkazie o zdaniu i objęciu obowiązków na stanowisku.
 • podpisania protokołów zdania i objęcia obowiązków oraz stwierdzeniu tego faktu w rozkazie dziennym dowódcy jednostki wojskowe
 • złożenia meldunku przełożonemu oraz stwierdzeniu faktu objęcia stanowiska w rozkazie dziennym dowódcy jednostki wojskowej;

Rozkazy w mustrze podaję się:

 • ustnie lub przez środki łączności;
 • słownie , za pomocą sygnałów lub przez środki łączności.
 • ustnie, za pomocą sygnałów, pisemnie;

Parametry kroku zwykłego to:

 • długość kroku 60-70 cm, tempo marszu 112-116 kroków na minutę.
 • długość kroku 70-80 cm, tempo marszu 112-114 kroków na minutę;
 • długość kroku 60-70 cm, tempo marszu 112-114 kroków na minutę;

We're traveling to Berlin………. train.

 • with
 • on
 • by

What ………. next Christmas?

 • are you going to do.
 • you will do;
 • do you do;

They ………. their holiday.

 • didn't enjoyed;
 • don't enjoyed.
 • didn't enjoy;

Ile wynosi prędkość poruszania się celów imitujących piechotę:

 • 8-10 km/h.
 • 7-10 km/h;
 • 6-8 km/h;

Najdłuższą lądową linię graniczną, Polska posiada z:

 • Ukrainą;
 • Czechami;
 • Niemcami.

W czasie strzelania w maskach przeciwgazowych komendę

 • na LW po wydaniu amunicji.
 • po komendzie
 • na LOO;

Nagroda Nobla przyznawana jest w:

 • Szwecji;
 • Norwegii;
 • Holandii.

Termin tzw. "Zimna Wojna" to:

 • określenie wojny rosyjsko - fińskiej z lat 1939-1940.
 • stan napięcia pomiędzy państwami wschodu i zachodu Europy po II wojnie światowej;
 • stan w którym państwa prowadząc wojnę łamią wszelkie normy międzynarodowe dążąc do najszybszego pokonania przeciwnika;

Podstawy powinności żołnierskich określa:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy dyscyplinarne;
 • Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Wskaż błędną odpowiedź w poniższym twierdzeniu: Żołnierz zawodowy w służbie...:

 • Rozkazy i polecenia zawsze podporządkowuje dobru służby. Rozkaz wydany z innych pobudek jest nieetyczny;
 • kształtuje pozytywne cechy charakteru i podnosi kwalifikacje zawodowe;
 • w określonych sytuacjach poczuwa się do odpowiedzialności za podjęte decyzje i działania.

Palenie wyrobów tytoniowych na terenie jednostki wojskowej (poza wydzielonymi miejscami), jest:

 • przewinieniem dyscyplinarnym;
 • przestępstwem o znikomej szkodliwości społecznej;
 • wykroczeniem, ściganym na żądanie dowódcy jednostki wojskowej.

Jakiego rodzaju wyróżnień może udzielić żołnierzowi każdy przełożony dyscyplinarny?

 • zatarcie ukarania przed upływem terminu określonego w ustawie, pochwała, list gratulacyjny, urlop nagrodowy;
 • zatarcie ukarania przed upływem terminu określonego w ustawie, pochwała, urlop krótkoterminowy;
 • zatarcie ukarania przed upływem terminu określonego w ustawie, pochwała, list gratulacyjny.
Najlepsze odpowiedzi
Darek20
Darek 20
Teresa20
Kamil19
grzegorz19
Maksymalnie do zdobycia 20
Wszystkie odpowiedzi 170
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne