reklama

Kryminalistyka i medycyna sądowa

Co tak naprawdę wiemy o medycynie sądowej i kryminalistyce? Wszystkie odpowiedzi są w tekstach serwisu www.kryminalistyka.fr.pl

Tagi dla tego testu: sądowa, medycyna kryminalistyka,

Podaj swoje imię:


Nauka o ofierze przestępstwa nosi nazwę:

 • etiologii przestępczości i patologii
 • symptomologii
 • wiktymologii

Naukę badającą przestępczość jako zjawisko społeczne i psychologiczne nazywamy

 • kryminalistyką
 • wiktymologią
 • kryminologią

Dobrze zabezpieczony ślad zapachowy nadaje się do identyfikacji przez psa tropiącego

 • bez ograniczeń
 • rok
 • pół roku
 • nawet przez okres do 10 lat
 • nawet przez okres do 2 lat

Na podstawie emisyjności i przewodnictwa cieplnego wykonuje się badanie:

 • mechanoskopijne
 • termoskopijne

Pokazanie położenia i wyglądu całego miejsca zdarzenia mają na celu:

 • fotografie szczegółowe
 • zdjęcia orientacyjne
 • fotografie fragmentaryczne
 • zdjęcia sytuacyjne

Palinologia kryminalistyczna bazuje na badaniu:

 • sierści zwierząt
 • mikrośladów chemicznych
 • pyłków roślin

PMI - "post-mortem interval" to metoda:

 • określania czasu zgonu na podstawie badań DNA
 • określania czasu zgonu na podstawie plam opadowych
 • ustalania daty śmierci metodą entomologiczną

Nauka o rozwoju, budowie, fizjo- i atologii zębów to:

 • odontologia
 • stomatofizjologia
 • stomatologia

Zwłoki tzw. "Mężczyzny z Tollund" uległy:

 • przeobrażeniu tłuszczowo-woskowemu
 • zeszkieletowaniu
 • przemianom torfowym
 • strupieszczeniu

Górna granica temperatury ciała dla człowieka wynosi stopni:

 • 49
 • 50
 • 39
 • 41

Postrzał Kronleina to cecha charakterystyczna strzału z:

 • bezpośredniego przyłożenia
 • z oddali
 • z pobliża względnego

Obecność ptialiny to dowód że na próbce jest:

 • pary rtęci
 • krew
 • nasienie
 • woda oligoceńska
 • ślina

Typ czaszki "armenoidalny - wyżynny", śniada cera, niski wzrost, 50-55 lat i wada szczęki . Taki opis medycy sądowi dali

 • po zbadaniu szczątek Jeremiego Wiśniowieckiego
 • po zbadaniu trumny Kazimierza Łokietka
 • po zbadaniu szczątek Bolesława Krzywoustego

Charakterystyczne złamanie rzepki kolanowej w wypadku najczęściej dotyka:

 • Kierowców aut osobowych
 • Kierowców ciężarówek
 • Motocyklistów
 • Pieszych

Szary rąbek na dziąsłach to znak zatrucia:

 • Barbiturantami
 • Muchomorem sromotnikowym
 • Rtęcią
 • Cjankiem
 • Talem

Proces pozbywania się niezmetabolizowanego alkoholu z organizmu obrazuje faza:

 • wchłaniania
 • wyrównywania stężenia
 • eliminacji alkoholu z organizmu

Jednoznaczną identyfikację szczątków Cara Mikołaja II Romanowa i jego rodziny umożliwiło:

 • Badanie DNA
 • Zeznania bezpośredniego świadka
 • Antropologiczne pomiary kości
 • Zbadanie metodą Gierasimowa

Narkoanaliza w procesie śledczym jest

 • zabroniona
 • dozwolona pod nadzorem lekarza
 • dozwolona
Najlepsze odpowiedzi
we18
Bartosz Grzyb18
awa18
Ika17
awa17
Maksymalnie do zdobycia 18
Wszystkie odpowiedzi 70
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne