reklama

VIII Edycja Konkursu Wiedzy Kryminalistycznej im. prof. Brunona Hołysta

Konkurs przeprowadzony przez Studenckie Koło Kryminalistyków oraz Zakład Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji UŁ podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Profilowanie kryminalne”, która odbyła się w dniach 20-21 marca 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.

Tagi dla tego testu: kryminalistyka, prawo, medycyna sądowa

Podaj swoje imię:


Źródła światła zmiennego mogą być wykorzystywane podczas:

 • ujawniania śladów linii papilarnych
 • identyfikowania śladów linii papilarnych
 • utrwalania śladów linii papilarnych
 • nie są przydatne

Do metod fizycznych ujawniania i zabezpieczania śladów linii papilarnych możemy wykorzystać:

 • ninhydryna
 • czerwień węgierska
 • czerń amidowa
 • proszki daktyloskopijne

Metoda SPR jest wykorzystywana do ujawniania śladów linii papilarnych:

 • na mokrych powierzchniach
 • na powierzchniach chropowatych (np. papier ścierny)
 • na tkaninach naturalnych
 • na metalach

Par estrów kwasu cyjanoakrylowego można użyć do:

 • ujawnienia śladów linii papilarnych na broni
 • ujawnienia śladów linii papilarnych na mokrym szkle
 • ujawnienia śladów linii papilarnych na tkaninach
 • ujawnienia śladów na wszystkich powierzchniach, to metoda uniwersalna

Na skórze ludzkiej można ujawnić ślad za pomocą:

 • sproszkowane żelazo i folie daktyloskopijne
 • proszek magnetyczny
 • SPR
 • pary estrów kwasu cyjanoakrylowego

Krawędzioskopia to metoda:

 • identyfikacji człowieka na podstawie krawędzi linii papilarnych
 • identyfikacji człowieka na podstawie ułożenia porów na skórze
 • identyfikacja człowieka na podstawie krawędzi kości
 • identyfikacji człowieka na podstawie śladów zębów

Tak zwane białe linie:

 • to trwałe wgłębienia na opuszkach palców, członach palców oraz wewnętrznej części dłoni
 • to nietrwałe wgłębienia na opuszkach palców, członach palców oraz wewnętrznej części dłoni
 • pozwolą na pewną identyfikację bez względu na upływ czasu od ujawnienia materiału dowodowego do zebrania materiału porównawcz
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

Wzory, które mają co najmniej dwie delty to wzory:

 • pętlicowe
 • wirowe
 • łukowe
 • namiotowe

Jakim śladem nie jest pismo ręczne?

 • psychofizycznym
 • indywidualnym
 • bezpośrednim
 • pośrednim

Kto udoskonalił kaligraficzną metodę badań pisma ręcznego, stwarzając metodę zwaną opisową lub sygnalityczną?

 • Locard
 • Bertillon
 • Cazelles
 • Frazer

Destrukcyjne cechy w piśmie, po wypiciu alkoholu, występują w istotnej skali na ogół po przekroczeniu dawki:

 • 2 promili alkoholu we krwi
 • 1,5 promila alkoholu we krwi
 • 1 promila alkoholu we krwi
 • 0,8 promila alkoholu we krwi

W piśmie ręcznym mężczyźni mają tendencję do:

 • zostawiania małych odstępów między wierszami
 • falowania lewego marginesu
 • pisania pętlicowego litery j
 • zostawiania równych odstępów między wierszami

Dodatkowe znaki graficzne, jak np. 2 kropki nad i mogą sugerować:

 • schizofrenię
 • nerwicę
 • choroby serca
 • astmę

W piśmie ręcznym kobiety mają tendencję do:

 • pozostawiania szerokiego prawego marginesu
 • do przesadnej długości znaków nad-linijnych
 • pisania nitkowatych n, m, w
 • pisania szybciej niż mężczyźni

Według teorii Maxa Pulvera, strefa nadlinijna określa:

 • podstawowe sposoby komunikacji z innymi ludźmi oraz stosunek piszącego do ludzi i świata zewnętrznego
 • obszar ambicji, pragnień, marzeń i nadziei piszącego
 • stosunek do seksu oraz umiejętność zdobywania i korzystania z dóbr materialnych piszącego
 • żadne z powyższych

Która z podanych cech pisma wskazuje na introwersję piszącego?

 • pochylenie pisma
 • rosnąca wielkość pisma
 • wydłużone elementy nadlinijne i podlinijne
 • przesadna interpunkcja

Adjustacja:

 • przejawia się w formie długich, kolistych linii, rozpoczynających lub kończących słowo
 • to indywidualny stopień ulegania wpływowi widzianego pisma
 • to stopień dojrzałości pisma
 • przejawia się w położeniu litery w obrazie pisma

Dział badań kryminalistycznych, który zajmuje się m. in. badaniem utrwalonej mowy to:

 • fonologia
 • fonoskopia
 • fonoskoptyka
 • fonografia

Metoda językowo-pomiarowa identyfikacji osób:

 • polega na badaniu indywidualnych cech mowy
 • skupia się identyfikacji miejsca, w którym miało miejsce nagranie
 • bada charakterystyczne cechy sprzętu, którym dokonano nagrania
 • nie jest wykorzystywana w kryminalistyce

Celem fotografii kryminalistycznej może być:

 • zapobieganie popełnianiu przestępstw
 • ujawnianie już popełnionych przestępstw i ich sprawców
 • utrwalanie, dla dalszego postępowania, obiektywnego materiału o popełnionym przestępstwie
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zapis dźwięku w sprawie sądowej nie będzie pełnić funkcji:

 • narzędzia przestępstwa
 • dokumentacji przestępstwa
 • dokumentacji dokonanych czynności procesowych
 • dokumentacji zdarzenia

Podczas badania autentyczności nagrania:

 • ocenia się integralność zapisu całego zdarzenia
 • uwzględnia się zjawiska zachodzące podczas nagrania, na które ewentualny fałszerz nie mógł mieć wpływu
 • zwraca się uwagę na kontekst sytuacyjny
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

W Polsce do identyfikacji osób na podstawie nagrania stosuję się metodę:

 • językowo-pomiarową
 • voiceprint
 • akustyczno-lingwistyczna
 • leksykalno-pomiarową

Metodę badania wariograficznego w postaci pytań kontrolnych nazywamy również:

 • techniką Kellera
 • techniką Kersta
 • techniką Reida
 • techniką Backstera

Przyjmując podział materiału biologicznego na materiał pochodzenia tkankowego, wydzieliny i wydaliny, wydzieliną nie jest:

 • ślina
 • łzy
 • wymiociny
 • łój

Elementem ichnogramu nie jest:

 • długość stopy
 • wygląd podeszwy
 • kierunek chodu
 • linia stopy

Dziedzina kryminalistyki badająca m. in. analizą pyłku w celu określenia miejsca lub czasu zetknięcia osoby z roślinnością to

 • entomologia
 • cheiloskopia
 • osmologia
 • palinologia

Broń napędowa to:

 • broń, w której do napędu automatyki wykorzystywana jest energia gazów prochowych
 • broń, która umożliwia strzelanie tylko ogniem pojedynczym
 • broń, w której do napędu automatyki wykorzystywany jest zewnętrzny silnik
 • broń, która umożliwia strzelanie tylko ogniem ciągłym

Według ustawy z 21 maja 1999 r. na posiadanie którego z wymienionych przedmiotów wymagane jest pozwolenie?

 • broń alarmowa o kalibrze do 6 mm
 • ręczny miotacz gazu obezwładniającego
 • broń cięciwowa typu łuk
 • broń cięciwowa typu kusza

Celownikiem gwarantującym największą skuteczność przy celowaniu z bardzo dużej odległości jest:

 • celownik mechaniczny
 • celownik optyczny
 • celownik kolimatorowy
 • celownik termowizyjny

Spośród wymienionych karabinów wyborowych największy zasięg ma:

 • karabin SWD (Dragunow)
 • karabin typ 88
 • karabin Barrett M82
 • karabin M21

Belgijski ręczny karabin maszynowy FN Minimi jest zasilany:

 • magazynkiem siodłowym
 • magazynkiem ślimakowym
 • taśmą nabojową
 • magazynkiem bębnowym

Układ typu bullpup to:

 • układ magazynka, w którym pociski ułożone są w pierścień dookoła komory nabojowej
 • układ broni, w którym magazynek znajduje się za uchwytem pistoletowym i spustem
 • układ magazynka, w którym pociski ułożone są w kilku rzędach wzdłuż spirali
 • układ broni, w którym szyna montażowa umożliwia zamieszczenie kilku elementów wyposażenia taktycznego

Największą niezawodnością (odpornością na zacięcia) charakteryzują się:

 • pistolety
 • broń napędowa
 • rewolwery
 • karabiny

Cheiloskopia jest podspecjalnością:

 • otoskopii
 • gantiskopii
 • daktyloskopii
 • odontologii

Kto najwcześniej prowadził badania nad wykorzystaniem cheiloskopii w identyfikacji kryminalistycznej?

 • Kazuo Suzuki i Yasuo Tsuchihashi
 • Martinez Santos
 • Stanislava Reiterova
 • Robert i Helen Fisher

Cheiloskopia zajmuje się:

 • badaniem odcisku małżowiny usznej oraz układu przewodu słuchowego
 • badaniem cech charakterystycznych odcisku zębów
 • ślady linii papilarnych z wewnętrznych powierzchni dłoni
 • badaniem układu bruzd czerwieni wargowej

Ile rodzajów cech indywidualnych zostało wyszczególnionych w cheiloskopii i jest używanych w identyfikacji indywidualnej?

 • 45
 • 23
 • 120
 • 143

Przy ekspertyzie cheiloskopijnej najwięcej można odczytać z:

 • wyśrodkowanego symetrycznie fragmentu długości 60 mm odcisku wewnętrznej części dłoni
 • wyśrodkowanego fragmentu długości 50 mm odcisku górnego łuku szczękowego i 70 mm odcisku dolnego łuku szczękowego
 • odwzorowania układu 25 najważniejszych mięśni twarzy, na podstawie których możliwe jest m.in. wykonanie portretu pamięciowego
 • wyśrodkowanego fragmentu długości 10 mm w wardze dolnej

Co do której cech 3N w przypadku cheiloskopii pojawiają się wątpliwości z powodu braku wystarczającej ilości badań naukowych

 • co do niepowtarzalności
 • co do niezmienności
 • co do nieusuwalności
 • wobec żadnej z tych cech nie ma wątpliwości

Zatrucie metanolem należy leczyć:

 • podając etanol
 • podając kawas askorbinowy
 • podając kredę zmieszaną z wodą
 • przez zażycie aspiryny

Objawy zatrucia arszenikiem łagodzi:

 • kąpiel w gorącej wodzie
 • wypicie coli
 • wypicie mleka
 • zjedzenie czekolady

Broń w formie parasola z zatrutą igłą ukrytą w szpicu nazywana jest:

 • serbskim parasolem
 • bułgarskim parasolem
 • parasolem Żiwkowa
 • parasolem Makarowa

Przy powieszeniach plamy opadowe znajdują się:

 • w najniższych partiach kończyn dolnych i górnych
 • w pachwinach
 • na twarzy
 • na plecach i brzuchu

Stężenie pośmiertne w pełni rozwija się:

 • po ok. 7 godzinach od śmierci
 • po ok. 4 godzinach od śmierci
 • po ok. 12 godzinach po śmierci
 • po 3 dniach od śmierci

Cyjanek ma charakterystyczny zapach:

 • róż
 • drożdży
 • czekolady
 • migdałów

Wydzielinę gnilną łatwo pomylić z:

 • podejrzeniem żółtaczki
 • krwią
 • błotem
 • podejrzeniem dżumy

Bladość plam opadowych nie występuje przy:

 • zatruciu tlenkiem węgla
 • śmierci gwałtownej
 • zatruciu cyjankami
 • anemii
Najlepsze odpowiedzi
Damian38
mabj35
Xyz25
Róża24
pixie23
Maksymalnie do zdobycia 48
Wszystkie odpowiedzi 10
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne