reklama

Technik Informatyk - test 1

test przygotowujący do egzaminu zawodowego Technik Informatyk

Tagi dla tego testu: egzamin informatyk technik technik, informatyk,

Podaj swoje imię:


Liczba ujemna -16 (10) zapisana w kodzie uzupełnień do dwóch ZU2(U2) ma postać

 • -110000 (2)
 • 0000110 (2)
 • 1000100 (2)
 • 110000 (2)

W skład systemu Windows Server 2003 wchodzi program, który umożliwia użytkownikowi własnej witryny sieci WEB w Internecie

 • IIS
 • DNS
 • DHCP
 • HTTPS

Dla sieci lokalnych zarezerwowano specjalną pulę adresów prywatnych. Dla klasy B zarezerwowano adresy od 172.16.0.0 do 172.31

 • jedna sieć z 16777214 hostami
 • 172 sieci po 16 hostów
 • 16 sieci po 65534 hosty
 • 256 sieci po 254 hosty

Które z podanych rozszerzeń należy do pliku graficznego

 • .png
 • .aif
 • .swa
 • .wav

Do jakiej klasy adresów IP należy adres C0:4B:3C:10 ?

 • A
 • B
 • C
 • D

Udzielanie pierwszej pomocy poparzonemu polega na

 • podaniu środków przeciwbólowych
 • schłodzeniu miejsc poparzonych bieżącą wodą
 • zastosowaniu na oparzone miejsce środków odkażających
 • podaniu sterydów

Dysk twardy o parametrach 250GB 7200 RPM SATAII HD252HJ NCQ, 16MB posiada

 • pojemność 250 GB, prędkość obrotową 252 obr/min., bufor 16 MB
 • pojemność 16 MB, prędkość obrotową 252 obr/min., bufor 250 GB
 • pojemność 16 MB, prędkość obrotową 7200 obr/min., bufor 250 GB
 • pojemność 250 GB, prędkość obrotową 7200 obr/min., bufor 16 MB

Domyślnie profile użytkowników Windows XP są przechowywane w folderze

 • Macierzystym - w pierwszym sektorze dysku twardego
 • Document and Settings
 • Roaming User Profile - na partycji rozruchowej
 • Profile - na partycji dodatkowej

Które z częstotliwości odświeżania monitora LCD obsługiwana jest przez karty graficzne pracujące w trybie WXGA ?

 • 60 Hz
 • 50 Hz
 • 98 Hz
 • 78 Hz

Przypisanie zmiennej plikowej pliku o nazwie 'Nazwa', w języku Pascal dokonujemy za pomocą instrukcji

 • Append(ZmiennaPlikowa)
 • Rewrite(ZmiennaPlikowa)
 • Readln (ZmiennaPlikowa, Element)
 • Assign (ZmiennaPlikowa, 'Nazwa')

W sieciach komputerowych metoda transmisji, polegająca na rozsyłaniu pakietu do wszystkich hostów całej podsieci, nazywa się

 • Multicast
 • Broadcast
 • Bluthcast
 • Unicast

Technologia pozwalająca na skorelowanie pracy dwóch lub trzech kart graficznych celem szybszego renderowania obrazu nosi nazw

 • MCA
 • HDMI
 • SLI
 • DVI

W systemach Linux ustawienia konfiguracyjne sieci przechowywane są

 • w plikach zapisanych w formacie ssh
 • w różnych lokalizacjach, zależnie od dystrybucji systemu Linux
 • w plikach zapisanych w formacie gpg
 • zawsze w tych samych lokalizacjach, niezależnie od dystrybucji systemu Linux

Liczbę 1 otrzymamy jako wynik działania

 • 7 mod 2
 • 7 * 2
 • 7 / 2
 • 7 div 2

Ile danych zmieści się na płycie dwuwarstwowej Blu-ray Disc (BD)

 • 10 GB
 • 100 GB
 • 25 GB
 • 50 GB

Wskaż wyrażenie w języku C++ które generuje liczbę naturalną z zakresu [0;a]

 • s = rand(a)
 • s = rand() % (a+1)
 • s = a + rand () % (a+1)
 • s = a + rand(a) %

Aby w systemie Linux zamknąć zawieszony program należy

 • zakończyć związany z nim proces wydając polecenie kill PID
 • użyć polecenia exit
 • użyć klawiszy CTRL + Insert
 • użyć polecenia clear i wcisnąć klawisz Enter

W arkuszu kalkulacyjnym, w celu wyświetlania w komórce aktualnej daty, należy do tej komórki wpisać

 • formułę wyświetlającą aktualną datę danego typu arkusza kalkulacyjnego
 • formułę wyświetlającą aktualną godzinę modyfikacji pliku arkusza
 • formułę wyświetlającą aktualną datę modyfikacji pliku arkusza
 • formułę wyświetlającą aktualną godzinę

W czasie terminalowego łączenia się ze zdalnymi komputerami, w celach bezpieczeństwa danych, transfer danych jest szyfrowany

 • SMTP
 • Telnet
 • SSH
 • FTP

Kwerenda, która podczas wykonywania pobiera informacje od użytkownika na temat interesujących go danych, to kwerenda

 • parametryczna
 • aktualizująca
 • krzyżowa
 • wiążąca
Najlepsze odpowiedzi
kartofel10
Maksymalnie do zdobycia 40
Wszystkie odpowiedzi 1
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne