reklama

Technik Uzależnień - test 1

test przygotowujący do egzaminu zawodowego Terapeuta Uzależnień

Tagi dla tego testu: terapeuta uzależnień, zawodowy, test zawodowy

Podaj swoje imię:


w zasadzie to nie piję tak jak Kowal i Nowak, oni to piją wręcz jak smoki wawelskie, hm...no ale jak posłuchałem Kiepskiego

 • zaprzeczanie
 • rozważanie
 • potwierdzenie
 • wahanie

Mój boże! Boję się, że jednak jestem alkoholikiem. Zniszczyłem swoje życie ... No, ale jak to się stało, że nie zauważyłem?

 • zaprzeczenie
 • potwierdzenie
 • rozważanie
 • wahanie

Warunkiem koniecznym do powstania uzależnienia od alkoholu jest

 • A. picie alkoholu w ilości większej niż normy ustalone dla picia ryzykownego
 • B. współwystępowanie czynników biologicznych i genetycznych oraz spożywanie alkoholu niezależnie od norm ilościowych
 • C. współwystępowanie czynników biologicznych, psychologicznych i środowiskowych oraz spożywanie alkoholu bez określania jego
 • D. współwystępowanie czynników społecznych i psychologicznych oraz spożywanie alkoholu w ilości przekraczającej normy dla pic

Jakich umiejętności dotyczy Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich

 • D. akceptacji własnego uzależnienia, przestrzegania zaleceń zdrowiejącego alkoholika, odmawiania picia
 • C. odmawiania picia, kontaktu z alkoholem i osobami pijącymi, informowania o leczeniu, uzależnieniu i abstynencji
 • wyrażania swoich uczuć, radzenia sobie z krytyką picia
 • B. wyrażania odmiennej opinii w sprawie leczenia i abstynencji, proszenia o pomoc, budowania sieci wsparcia

Podstawowymi celami i zadaniami etapu uznania własnego uzależnienia i powstrzymania się od picia są

 • zrozumienie uzależnienia i zasad terapii, rozpoznanie i zrozumienie własnego uzależnienia, uznanie bezsilności wobec alkoholu
 • podjęcie abstynencji i rozbrojenie psychologicznych mechanizmów uzależnień, porządkowanie i uzdrawianie tych obszarów gdzi
 • nawiązanie kontaktu, diagnoza uzależnienia, rozpoznanie problemów życiowych i powiązanie ich z piciem, podążanie za pacje
 • D. podążanie za pacjentem, rozpoznanie jego potrzeb i wewnętrznej motywacji do zmiany, rozpoznawanie jego autodestrukcyjnych

Znane typologie alkoholizmu to między innymi

 • a i b
 • Mellibrudy, Baltimorska, Woronowicza
 • Horney, Johansona, Jellinka
 • Lescha, Babora, Zuckera, Cloningera

W teście AUDIT mamy trzy grupy pytań. Druga grupa pytań dotyczy

 • picia o niskim ryzyku szkód
 • picia ryzykownego
 • uzależnienia
 • picia szkodliwego

Jak poradzić sobie z bezsennością :

 • zrelaksuj się
 • późny czas zasypiania
 • fantazje o pieknej plaży
 • myślenie o jutrzejszym dniu

Jak poradzić sobie ze stresem :

 • alkoholowa libacja z kolegami
 • poświecenie się całkowicie pracy
 • przygodny kontakt seksualny
 • progresywna relaksacja

Picie kontrolowane jest :

 • zjadanie tłustych, obfitych posiłków przed konsumpcją, wypijanie środków farmakologicznych typu alkazetzer
 • D. próbą zmniejszenia ilości konsumowanych napojów alkoholowych gdy jest ona zbyt duża, względnie próbą ograniczenia konsump
 • próbą zredukowania szkód zdrowotnych,społecznych i psychicznych, poprzez powstrzymywanie się od picia na jakiś czas
 • próbą zmniej. ilości konsumowanych napojów alkoholowych poprzez zmianę zach. społecznych typu: umawianie się na spotkania

Dlaczego alkohol silniej działa na Kobiety ?

 • kobiety mają mniejszy mózg
 • kobiety piją więcej
 • ponieważ kobiece żołądki wolniej się metabolizują
 • kobiety piją rzadziej

Używanie środków halucynogennych powoduje

 • a i b
 • C. nastrój ekstatyczny, zaburzenia percepcji
 • wyciszenie, uspokojenie reakcji psychicznych
 • zwolnienie czynności serca i obniżenie ciśnienia krwi

Bezwzględnym wskazaniem do hospitalizacji pacjenta z zespołem uzależnienia od alkoholu jest wystąpienie

 • angażuj się w stymulujące rodzaje działań
 • zespołu abstynencyjnego
 • majaczenia alkoholowego
 • stań się plastyczny, otwarty na nowe doświadczenia

Do farmakologicznego zmniejszenia odczuwania przez pacjenta silnego pragnienia picia alkoholu stosuje się

 • naltrekson (Re-Via)
 • disulfiram (anticol)
 • clonazepam
 • akamprozat (Campral)

Terapia poznawcza koncentruje się na :

 • obiektywnym , podświadomym doświadczeniu klienta
 • zniekształconej interpretacji rzeczywistości przez klienta
 • zniekształconej interpretacji rzeczywistości przez środowisko klienta
 • obiektywnej interpretcji rzeczywistości

Program12 Kroków AA i może być pomocą w psychoterapii osoby uzależnionej, treścią kroku 4 jest

 • D. podkreślenie konieczności systematycznej pracy wewnętrznej nad przemianą duchową, dalsza modlitwa i medytacja są zalecane
 • C. odwołanie się budowania prawdziwego braterstwa z ludźmi i Bogiem (Siłą Wyższą) poprzez wyznanie istoty błędów i znalezieni
 • B. wezwanie do naprawiania szkód wyrządzonych bliskim oraz nauki współżycia z ludźmi, uznając, że konieczne jest do tego doko
 • A. zachęta do krytycznej analizy własnego życia z perspektywy moralnej i zobaczenia własnych wad, błędów i złych uczynków, al

Zespół abstynencyjny jest kryterium diagnostycznym wg ICD-10

 • uzależnienia spowodowanego paleniem tytoniu
 • a i b są poprawne
 • D. zaburzenia nawyków i popędów (impulsów) w tym patologicznego hazardu
 • uzależnienia spowodowanego używaniem alkoholu

Terapie psychodynamiczne wychodzą z założenia że problemy psychiczne są wyrazem doświadczeń :

 • doświadczeń wczesnego dzieciństwa i konfliktów wewnętrznych
 • doświadczeń młodzieńczości i konfliktów zewnętrznych
 • doświadczeń wczesnego dzieciństwa i konfliktów zewnętrznych
 • doświadczeń okresu szkolnego i konfliktów wewnętrznych

Wymień cechy psychoterapii :

 • systematyczna interakcja, prawidłowości psychologiczne, wpływ na myśli, uczucia i zachowania
 • systematyczna interakcja, empatia, wpływ na myśli, uczucia i zachowania
 • przyjacielska interakcja, prawidłowości psychologiczne, wpływ na myśli, uczucia i zachowania
 • przyjacielska interakcja, doświadczenia życiowe, wpływ na myśli, uczucia i zachowania

Terapie humanistyczno egzystencjalne wychodzą z założenie że problemy psychiczne są

 • subiektywnym, podświadomym doświadczeniem klienta
 • obiektywnym , świadomym doświadczeniu klienta
 • subiektywnym, swiadomym doświadczeniem klienta
 • obiektywnym , podświadomym doświadczeniu klienta
Najlepsze odpowiedzi
Adg27
Abcd25
Natalia25
ola24
Natalia23
Maksymalnie do zdobycia 37
Wszystkie odpowiedzi 25
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne