reklama

test oficer 2

to samo

Tagi dla tego testu: test

Podaj swoje imię:


Policjanci mają prawo zatrzymać osobę ujętą na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia jezeli

 • zachodzą podstawy do prowadzenia postępowania przyspieszonego
 • czyn popełniła z niskich pobudek i przyznała się do popełnienia jego
 • w czynie brały udział osoby nieletnie
 • nie posiada przy sobie dokumentu tożsamości

Najważniejsze zasady bezpiecznego przeprowadzania interwencji policyjnej to:

 • maksymalna koncentracja, najwyższa ostrożność, utrzymywanie stałej łączności,
 • ustalenie „kto jest kim” na miejscu interwencji oraz jaki był przebieg zdarzenia objętego interwencją
 • natychmiastowe i skuteczne stosowanie środków przymusu bezpośredniego,
 • natychmiastowe i skuteczne stosowanie środków przymusu bezpośredniego,

Policjant corocznie składa oświadczenie o stanie majątkowym do:

 • 31 marca
 • 30 kwietnia
 • 31 stycznia,
 • końca lutego

Policjantowi można powierzyć pełnienie obowiązków służbowych na innym stanowisku w tej samej miejscowości na czas nieprzekrac

 • 12 miesięcy.
 • 3 miesięcy.
 • 6 miesięcy.
 • 1 miesiąca

Pododdziały antyterrorystyczne policji stanowią integralną część

 • sił szybkiego reagowania
 • służby antyterrorystycznej
 • policji
 • pionu kryminalnego

Policjanci wykonujący zadania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego są:

 • policjantami służby ruchu drogowego
 • policjantami służby prewencji
 • policjantami służby kryminalnej
 • policjantami służby drogowej

Policjant prawo do urlopu w pełnym wymiarze nabywa:

 • po przepracowaniu roku kalendarzowego
 • po przepracowaniu 6 miesięcy
 • po roku od wstąpienia do służby
 • z chwilą wstąpienia do służby

Komenda Wojewódzka Policji podległa jest

 • Staroście
 • Wojewodzie
 • Komendzie Głównej Policji
 • Prezydentowi miasta w której ma siedzibę

Przed podjęciem służby według ustalonej roty policjant składa:

 • zobowiązanie
 • przysięgę
 • ślubowanie
 • przyżeczenie

Policjant nabywa prawo do emerytury policyjnej po:

 • 25 latach służby
 • 15 latach służby
 • 20 latach służby
 • 15 latach pracy

nieletniego umieszcza się w policyjnej izbie dziecka gdy:

 • popełnił czyn karalny i istnieje obawa ucieczki
 • popełnił czyn karalny i nie można ustalić tożsamości
 • informuje policjanta że popełni inny czyn karalny
 • nie można ustalić tożsamości nieletniego

Podstawę do wszczęcia postępowania przygotowawczego stanowi na podstawie art.303 kpk:

 • wszystkie odpowiedzi sa prawidłowe
 • pewność co do tego, że zostało popełnione przestępstwo
 • wystarczy domniemanie popełnienia przestępstwa
 • uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwaKomentarze

Marcin 04 listopada 2012
W tych testach są błędne odpowiedzi. LIPA
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
Aga11
Olka11
krzysiek11
Kris11
Adi11
Maksymalnie do zdobycia 11
Wszystkie odpowiedzi 105

FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy