reklama

OTWP

Test z 2010 roku. Grupa ponadgimnazjalna

Tagi dla tego testu: otwp, szkoła średnia, ponadgimnazjalna

Podaj swoje imię:


Ile stopni liczą poszczególne korpusy (szeregowców, podoficerów, aspirantów, oficerów) w Państwowej Straży Pożarnej?

 • 3, 4, 4, 8
 • 2, 5, 4, 8
 • 6, 4, 4, 5

Gotowość bojowa OSP jest to:

 • zdolność do podjęcia działań interwencyjnych w określonym czasie przez zespół ratowników
 • stan zespołu ratowników po zajęciu miejsc w samochodzie bojowym i zgłoszeniu gotowości do wyjazdu
 • zebranie się strażaków w strażnicy po ogłoszeniu alarmu i przybyciu do niej odpowiedniej liczby strażaków, w tym kierowcy i d

Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:

 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów
 • Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Klasa odporności ogniowej dotyczy:

 • elementów budynku
 • budynku
 • oddzieleń przeciwpożarowych budynku

Podczas ewakuacji konia należy:

 • wyciągnąć go przy użyciu bosaka
 • wypędzić ze stajni puszczając wolno
 • wyprowadzić ze stajni

Zawór odcinający w aparacie powietrznym to zawór umieszczony przy:

 • masce
 • noszaku
 • butli

Ile mamy stopni redukcji ciśnienia w aparacie ODO?

 • 1
 • 2
 • 3

W hydraulicznych narzędziach ratowniczych podczas pracy olej (ciecz robocza) ma ciśnienie:

 • 100-150 atmosfer
 • 470-510 atmosfer
 • 630-720 atmosfer

Z czego powinien się składać minimalny zestaw ratowniczy w samochodzie wyjeżdżającym do wypadku?

 • agregat, przewody hydrauliczne, nożyce, rozpieracz
 • agregat, przewody hydrauliczne, uniwersalne narzędzie "combi"
 • agregat, przewody hydrauliczne, nożyce, rozpieracz kolumnowy

Kierowca samochodu bojowego w czasie jazdy do akcji jest ubrany:

 • w ubranie koszarowe i ubiera się w ubranie bojowe na miejscu akcji
 • w ubranie bojowe i uzbrojenie osobiste tak jak po-zostali członkowie załogi
 • w ubranie ochronne, a hełm i uzbrojenie zakłada dopiero na miejscu akcj

Czy strażak OSP może kierować ruchem drogowym na miejscu akcji?

 • tak
 • tak, pod warunkiem posiadania uprawnień w związku z ukończeniem szkolenia w tym zakresie
 • nie

Wyciek paliwa płynnego ze zbiornika uszkodzonego pojazdu powinien być zabezpieczony w czasie prowadzenia działań ratowniczych

 • posypanie sorbentem granulowanym
 • rozcieńczenie wodą
 • pokrycie terenu wycieku warstwą piany gaśniczej

Środkiem uodparniającym drewno na działanie ognia jest:

 • farba olejna
 • Pyran
 • Fobos

Obowiązujące miano określające gęstość obciążenia ogniowego to:

 • kg/m2
 • MJ/m2
 • kcal/kg

Pirometrem nazywamy:

 • urządzenie służące do wykrywania substancji toksycznych
 • urządzenie służące do zdalnego bezdotykowego pomiaru temperatury
 • urządzenie sejsmiczno akustyczne do wykrywania i lokalizacji zasypanych ludzi

Prądownica pianowa PP 2 - 12 oznacza:

 • ciśnienie 2 atm.; nominalna wydajność wodna 120 l/min
 • liczba spienienia 2; nominalna wydajność wodna 12 l/s
 • nominalna wydajność wodna 200 l/min; liczba spienienia 12

Do czego służy klapa dymowa?

 • do ograniczania rozprzestrzeniania się dymu
 • do odprowadzania dymu i wysokiej temperatury w czasie pożaru
 • do zapobiegania rozprzestrzeniania się ognia w przewodach wentylacyjnych

Tryskacze służą do:

 • szybkiego uruchomienia samochodu gaśniczego
 • gaszenia pożaru
 • wykrywania pożaru

Krew tętniczą wypływająca z rany poznamy po:

 • ciemnobrunatnej barwie
 • spokojnym wypływie
 • jasnoczerwonej barwie

Sieć radiowa to:

 • zespół dwóch lub więcej stacji radiowych pracujących według wspólnych danych radiowych
 • zespół trzech lub więcej stacji radiowych pracujących według wspólnych danych radiowych
 • zespół pięciu lub więcej powiatowych stacji radiowych pracujących według wspólnych danych radiowych

Nomex to:

 • środek gaśniczy
 • środek ogniochronny
 • ubranie strażackie

Z przewodów dymowych i spalinowych w budynkach opalanych paliwem płynnym należy usuwać zanieczyszczenia:

 • co najmniej 1 raz do roku
 • co najmniej 2 razy w roku
 • co najmniej 4 razy w roku

Powódź opadowa występuje w wyniku:

 • gwałtownego topnienia pokrywy lodowej
 • intensywnych, a czasami również długotrwałych opadów
 • awarii budowli piętrzących

Hydrant wewnętrzny 52 posiada wydajność nominalną:

 • 1,0 dm3/s
 • 2,5 dm3/s
 • 3,0 dm3/s

Eksplozymetr służy do:

 • pomiaru temperatury zapłonu
 • pomiaru stężeń gazu i par cieczy w powietrzu
 • tłumienia fali detonacyjnej

Symbol SH-50 oznacza:

 • samochód specjalny holowniczy o mocy 5000 KM
 • samochód specjalny z podnośnikiem hydraulicznym o wysięgu 50 metrów
 • samochód specjalny z podnośnikiem pneumatycznym o wysokości podnoszenia do 50 metrów

Dowódca zastępu podczas jazdy do zdarzenia powinien prowadzić korespondencję radiową na kanale:

 • ratowniczo-gaśniczym
 • powiatowym
 • wojewódzkim

Do nawodnego sprzętu ratownictwa wodnego zaliczamy:

 • łodzie ratownicze, silniki z systemami napędu, sprzęt ratowniczy i bosmańsk
 • sonary, roboty podwodne, bojki, bosaki ratownicze
 • sprzęt ABC, skafandry suche, skafandry mokre

Wstrząs jest to:

 • odruch człowieka na działanie prądu elektrycznego
 • stan niedotlenienia mózgu
 • zespół drgawek

Obecny Komendant Główny PSP jest w stopniu:

 • starszego brygadiera
 • nadbrygadiera
 • generała brygadiera

Jednostką organizacyjną najniższego szczebla w PSP jest:

 • zastęp ratowniczy
 • zawodowa straż pożarna
 • jednostka ratowniczo-gaśnicza

W Warszawie przy ulicy Podchorążych ma swoją siedzibę:

 • Centrum Zarządzania Kryzysowego Państwa
 • Zarząd Główny ZOSP RP
 • Komenda Główna PSP

Linia zasilająca to:

 • linia wężowa od nasady tłocznej pompy pożarniczej ustawionej na stanowisku wodnym do rozdzielacza
 • linia wężowa od punktu czerpania wody do nasady ssawnej pompy pożarniczej
 • linia wężowa od nasady hydrantu do nasady ssawnej pompy pożarniczej lub bezpośrednio do zbiornika wodnego samochodu gaśniczeg

Działanie kamer termowizyjnych polega na:

 • przetworzeniu obrazu w podczerwieni wysyłanego przez obiekt o zróżnicowanym polu temperatur na obraz wizyjny, czytelny dla o
 • wykorzystaniu systemu elektronicznego przetwarzania obrazu poprzez układy optyczne
 • przetworzeniu obrazu w ultrafiolecie wysyłanego przez obiekt o zróżnicowanym polu temperatur na obraz wizyjny, czytelny dla o

Co zawiera w swoim wyposażeniu zestaw ratunkowy PSP R-2?

 • respirator
 • separator
 • defibrylator

Do czego służy bezpiecznik elektryczny?

 • do zabezpieczenia przed porażeniem prądem
 • do wyłączenia dopływu prądu wskutek przeciążenia instalacji elektrycznej
 • do chronienia instalacji przed burzą

Czy wolno napełniać gazem butle o masie 11 kg na stacjach gazu płynnego?

 • tak
 • tak, jeżeli wykonana jest niezależna instalacja, nie przeznaczona do tankowania pojazdów
 • nie

Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:

 • w pozycji tzw. bezpiecznej
 • bocznej ustalonej
 • półsiedzącej

Co to jest strefa pożarowa?

 • strefa objęta pożarem
 • wydzielona pożarowo przestrzeń
 • pomieszczenie zamykane drzwiami

Prawo do wyznaczania w lesie miejsca na palenie ogniska ma:

 • właściciel lub zarządca lasu
 • Komendant Powiatowy lub Miejski PSP
 • osoba dorosła, pod warunkiem zachowania środków ostrożności

Co oznacza znak gestowy „prawa ręka podniesiona w górę”?

 • uwaga
 • woda stój
 • woda na przód

Rolka zjazdowa to:

 • nazwa sprzętu gaśniczego
 • urządzenie służące do transportu sprzętu ratownictwa technicznego
 • jeden z podstawowych przyrządów zjazdowych stosowanych w ratownictwie wysokościowym

Mostek przejazdowy służy do:

 • umożliwienia przejazdu samochodu przez rzekę
 • zabezpieczenia węży przed uszkodzeniem układanych na ulicach i drogach
 • sprawiania drabiny pożarniczej

Pasy przeciwpożarowe w lasach należy utrzymywać w stanie zapewniającym ich użyteczność w okresie:

 • tylko wiosennym i jesiennym
 • tylko wiosennym i letnim
 • przez cały rok

Czujnik bezruchu to:

 • sprzęt ratowniczy przeznaczony dla poszkodowanych oczekujących na lekarza w bezruchu na noszach
 • czujnik radiowy służący do określenia czy dany pojazd ratowniczy jest w ruchu w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej
 • sprzęt osobisty ratownika służący do jego bezpieczeństwa w warunkach działań ratowniczych

Nad pomieszczeniem zagrożonym wybuchem należy stosować:

 • lekki dach
 • betonowy dach ciężki
 • dach wykonany z płyt żelbetowych dodatkowo wzmocniony stalową konstrukcją

Pomieszczenie zagrożone wybuchem w budynkach wielokondygnacyjnych należy sytuować na:

 • najwyższej kondygnacji budynku
 • najniższej kondygnacji
 • bez znaczenia

II stopień oparzenia to:

 • oparzenie, którego objawem jest zaczerwienienie skóry (rumień), obrzęk i uczucie pieczenia
 • oparzenie, którego objawem jest pojawienie się na zaczerwienionej i obrzękniętej skórze pęcherzy z żółtawym płynem surowiczym
 • oparzenie, które cechuje się martwicą całej grubości skóry, a także uszkodzeniem tkanek położonych głębiej (mięśnie, ścięgna)

Amfibia to:

 • kołowy lub gąsienicowy pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania się w czasie akcji ekologicznych do usuwania skutków po
 • kołowy lub gąsienicowy pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania się na lądzie i na wodzie w szczególności podczas akcji
 • kołowy lub gąsienicowy pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania się w czasie akcji gaśniczej w lesie

Wydobywający się CO2 (dwutlenek węgla) z gaśnicy śniegowej osiąga temperaturę:

 • 2
 • -79
 • -10
Najlepsze odpowiedzi
Wiki26
Maksymalnie do zdobycia 50
Wszystkie odpowiedzi 1

Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne