reklama

OTWP 2013

test

Tagi dla tego testu: otwp

Podaj swoje imię:


Ilokrotnie może zostać nadany osobie fizycznej Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa?

 • jednokrotnie
 • dwukrotnie
 • dowolną ilość razy

Z której strony sztandarowego staje dowódca pocztu sztandarowego?

 • z lewej
 • z prawej
 • przed sztandarowym pocztu

Kto wybiera Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP?

 • Zjazd Krajowy
 • Zarząd Główny Związku OSP RP
 • Minister Spraw Wewnętrznych

Do której grupy specjalności pożarniczych należy ŁĄCZNIK ZWIADOWCA?

 • kandydaci
 • iskierki
 • płomyk

Jaka przeszkoda ustawiona jest na pierwszym odcinku toru biegu sztafetowego na 400m z przeszkodami w zawodach MDP?

 • ściana drabiniasta
 • płotek
 • dwa stojaki z poprzeczką

W którym miejscu naszywa się zdobyte specjalności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej?

 • na ramieniu prawego rękawa munduru
 • na ramieniu lewego rękawa munduru
 • nad lewą górną kieszenią kurtki mundurowej

W którym roku ustanowiono Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza?

 • w 1920
 • w 1996
 • w 2000

Kto powołuje Komendanta Gminnego Związku OSP RP?

 • Komendant Powiatowy PSP
 • Wójt Gminy
 • Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP

Kto nadaje sztandar Zarządowi Oddziału Powiatowego ZOSP RP?

 • Zjazd Wojewódzki ZOSP RP
 • Prezydium ZOW ZOSP RP
 • Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP

Ile wynosi czas dysponowania jednostki operacojno-technicznej (JOT) OSP zakwalifikowanej do I kategorii?

 • do 3 min.
 • do 5 min.
 • do 7 min.

Które z poniższych sformułowań jest nieprawdziwe?

 • podstawowym zadaniem podnośników hydraulicznych jest podnoszenie ciężkich przedmiotów podczas działaś rotowniczych
 • podnośniki hydrauliczne stosowane są w czasie likwidacji miejscowych zagrożeń
 • podnośniki hydrauliczne stosowane są do wykonywania działaś ratowniczych na wysokości

Główny kurek gazowy nie powinien być instalowany

 • na zewnątrz budynku
 • w kuchni i przedpokoju
 • w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych

Do czego służy przyrząd zwany "trójnogiem ratowniczym"?

 • podparcia konstrukcji grożącej zawaleniem
 • zamocowania taśmy do oznakowania terenu akcji
 • ewakuacji osoby poszkodowanej ze studni

Jak powinny być ustawione pojazdy ratownicze podczas działań ratowniczych na autostradzie

 • na jezdni na której doszło do zdarzenia
 • na jezdni przeciwległej do kierunku jezdni na której doszło do wypaku
 • to zależy za jakiego kierunku nadjadą służby ratownicze

Jak należy ugasić palący się tłuszcz na patelni?

 • polać wodą
 • stłumić ogień poprzez przykrycie patelni pokrywką
 • użyć gaśnicy pianowej

Piana gaśnicza jest mieszaniną:

 • roztworu środka pianotwórczego z wodą i powietrza
 • środka pianotwórczego i powietrza
 • obie odpowiedzi są prawidłowe

Od czego nie zależy mechanizm niszczenia piany gaśniczej?

 • siły wiatru i temperatury otoczenia
 • stężenia środka pianotwórczego w roztworze
 • rodzaju zbiornika, w którym przechowywany jest środek pianotwórczy

W obrębie pożaru ciepło rozchodzi się dzięki zjawisku:

 • konwekcji
 • dyspersji
 • dyfuzji

Co to jest "Hydronetka"?

 • lekki samolot przeznaczony do gaszenia niewielkich pożarów lasów
 • niewielki zbiornik z pompką ssącą-tłoczącą służący do gaszenia pożarów z zarodku
 • niewielki hydrant usytuowany w miejscach trudnodostepnych

Kiedy automat aparatu ochrony dróg oddechowych należy podpiąć do maski?

 • zawsze przy samochodzie pożarniczym po odkręceniu zaworu odcinającego
 • zawsze przed wejściem do klatki schodowej budynku, w którym jest pożar
 • zawsze bezpośrednio przed wejściem do strefy niebezpiecznej

Jaki grunt jest lasem w rozumieniu ustawy o lasach?

 • zwartej powierzchni od 1 ha, pokryty roślinnością leśną, drzewami i krzewami oraz runem leśnym
 • zwartej powierzchni o co najmniej 0,10 ha pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi), drzewami i krzewami oraz runem leśny
 • zwartej powierzchni od 10 ha, pokryty roślinnością leśną, drzewami i krzewami oraz runem leśnym

Po powrocie z wakacji właściciele mieszkania przywieźli pustą butlę po gazie propan-butan i schowaliją wpiwnicy.Jakpostąpili?

 • dobrze, bo można składować butle turystyczne w piwnicach
 • dobrze, bo butla była pusta
 • źle, bo niezależnie od stanu napełnienia butli nie wolno przechowywać butli w piwnicach

Czy możliwe jest instalowanie oprawy oświetleniowej bezpośredni na podłożu palnym?

 • tak
 • nie
 • tak, jeżeli konstrukcja oprawy oświetleniowej zabezpiecza podłoże przed zapaleniem

Jaki rodzaj hydrantów wewnętrznych należy stosować w wielokondygnacyjnym garażu podziemnym?

 • hydranty 33
 • hydranty 52
 • nie wymaga się stosowania hydrantów

Jak często należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów spalinowych od palenisk opalanych paliwem płynnym?

 • co najmniej raz na miesiąc
 • co najmniej raz na 3 miesiące
 • co najmniej raz na 6 miesięcy

Kiedy należy wyposażyć budynek jednokondygnacyjnego dworca kolejowego w system sygnalizacji pożaru?

 • gdy jest przeznaczony do jednoczesnego przebywania ponad 500 osób
 • gdy jest przeznaczony do jednoczesnego przebywania ponad 1000 osób
 • nie stawia się takich wymagań wobec jednokondygnacyjnych budynków dworcowych

W jakim pomieszczeniu wyznacza się strefę zagrożenia wybuchem?

 • jeżeli występuje w nim mieszanina wybuchowa o dowolnej obiętości
 • jeżeli może w nim występować mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0,01m3 w zwartej przestrzeni
 • jeżeli może wytworzyć się mieszania wybuchowa, której wybuch mógłby spowodować ciśnienia w pomieszczeniu przekraczające 5kPa
Najlepsze odpowiedzi
<3312
Maksymalnie do zdobycia 27
Wszystkie odpowiedzi 1

Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne