reklama

ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI SP.31_diagnoza '09.2019

Ankieta, o wypełnienie której Państwa prosimy, służyć będzie rozpoznaniu czynników ryzyka i czynników chroniących uczniów SP 31 przed zachowaniami ryzykownymi. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do uaktualnienia Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Proszę udzielić szczerych odpowiedzi na wszystkie pytania. Ankieta jest anonimowa. W polu dot. imienia i nazwiska można wpisać SP.31 (aby pole nie pozostało puste). Z góry dziękuję za udzielenie odpowiedzi.

Podaj swoje imię:


Czy na terenie szkoły spotkał/a Pan/Pani ucznia, który posiadał lub zażywał narkotyki, dopalacze?

 • nigdy
 • tak, wiele razy
 • tak, kilka razy
 • tak, jeden raz

Czy na terenie szkoły spotkał/a Pan/Pani ucznia, który posiadał papierosy/e-papierosy?

 • nigdy
 • tak, wiele razy
 • tak, kilka razy
 • tak, jeden raz

Czy na terenie szkoły spotkał/a Pan/Pani ucznia, który stosował agresję słowną (wulgaryzmy, przezwiska)?

 • tak, jeden raz
 • tak, kilka razy
 • tak, wiele razy
 • nigdy

Czy zgłasza Pani/Pan do Dyrekcji/Nauczycieli/Pedagoga sytuacje o niewłaściwym lub niebezpiecznym zachowaniu się uczniów?

 • tak, zawsze
 • tak, czasami
 • nie

Czy w szkole w dostatecznym stopniu szerzona jest idea zdrowego stylu życia?

 • nie wiem
 • nie
 • tak

Co według Państwa ma największy wpływ na bezpieczeństwo uczniów w szkole?

 • Aktywne dyżury Nauczycieli podczas przerw
 • Monitoring
 • Rozmowy wychowawcze z uczniami na temat bezpiecznego zachowania (nauczyciele, rodzice)
 • Nie wiem
 • Obserwowanie i poszukiwanie miejsc

Czy uczeń prosił Panią /Pana o radę?

 • często
 • nigdy
 • czasami

Czy zgłosił ktoś Pani/Panu, że ktoś zamieścił w internecie treści/zdjęcia obraźliwe, aby kogoś ośmieszyć/wystraszyć?

 • nie
 • tak, kilka razy
 • tak, jeden raz
 • tak, wiele razy

Czy uczeń powierzał Pani/Panu swoje tajemnice?

 • nigdy
 • często
 • czasami

Co według Pani/Pana należy zrobić, aby uczniowie nie sięgali po papierosy, narkotyki, alkohol, agresję, przemoc?

 • spotkania rodziców (np. z pedagogiem, psychologiem, policjantem, lekarzem)
 • zajęcia profilaktyczne w szkole (np. pogadanki, filmy, spotkania z zaproszonymi gośćmi)
 • spektakle profilaktyczne
 • Nie wiem
 • zajęcia profilaktyczne poza szkołą (np. zajęcia w plenerze, akcje profilaktyczne, wizyty w ośrodkach/instytucjach)

Czy na terenie szkoły spotkał/a Pan/Pani ucznia, który był pod wpływem alkoholu?

 • tak, jeden raz
 • tak, wiele razy
 • tak, kilka razy
 • nigdyKomentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
SP310
SP310
SP310
SP310
SP310
Maksymalnie do zdobycia 0
Wszystkie odpowiedzi 13
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy