reklama

TIK 35

Przykładowy test

Tagi dla tego testu: Test z informatyki

Podaj swoje imię:


W programie Microsoft Word 2000 narzędzie do wstawiania tabel znajduje się we wstążce programu na karcie:

 • Narzędzia główne
 • Wstawianie
 • Widok
 • Recenzja

Aby wstawić wielką literę ,,Ź'' (zi) z klawiatury,należy użyć kombinacji klawiszy:

 • Shift+Z
 • Shift+lewy Alt+Z
 • Shift+X
 • Shift+prawy Alt+X

Kolumna w tabeli to:

 • Dowolny ciąg komórek
 • Poziomy ciąg komórek przez cała jej szerokość
 • Pojedynczy,pionowy ciąg komórek przez całą jej wysokość
 • Pionowy ciąg minimum 3 komórek

Do usunięcia znaku na prawo od kursora tekstowego należy użyć klawisza:

 • Backspace
 • Delete
 • Spacja
 • Enter

W okienku Zapisywanie jako programu Microsoft Word 2000:

 • Znajdują się przyciski Zapisz oraz Anuluj
 • W polu Nazwa pliku należy wpisać odpowiednią nazwę
 • Można wybrać katalog docelowy inny niż bieżący
 • Wszystkie odpowiedzi są poprawne

Jakie zmiany można wprowadzać do już istniejącego tekstu?

 • Wybiórczo usuwać znaki w jego obrębie
 • Dopisywać znaki w środku tekstu
 • Dowolnie dzielić tekst na akapity
 • Wszystkie odpowiedzi są poprawne

Aby wstawić tekst do wstawionej tabeli,należy

 • Skorzystać z odpowiedniego narzędzia z karty wstawianie
 • Ustawić kursor tekstowy w odpowiedniej komórce i zacząć wprowadzać tekst z klawiatury
 • Wypełnić tabelę przed wstawieniem
 • Żadna odpowiedź nie jest poprawna

Przed wydrukowaniem jednostronicowego dokum.w progr. Microsoft Word-warto obejrzeć doku-nt,usta-jąc powiększenie przy pomocy

 • 100% na karcie Widok w grupie Powiększenie
 • Jedna strona na karcie Widok w grupie Powiększenie
 • Dwie strony na karcie Widok w grupie Powiększenię
 • Szerokość strony na karcie Widok w grupie Powiększenie

Do włączania i wyłączania trybu pisania wielkimi literami służy klawisz

 • Lewy Alt
 • Shift
 • Num lock
 • Caps Lock

Kombinacja klawiszy Shift+2 wstawi znak:

 • 2
 • @
 • a
 • Żadna
Najlepsze odpowiedzi
Ania18
Asia16
nikt6
Maksymalnie do zdobycia 20
Wszystkie odpowiedzi 3

Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne