reklama

TIK 37

Przykładowy test

Tagi dla tego testu: Test z informatyki

Podaj swoje imię:


Prawo własności intelektualnej obejmuje:

 • Patenty
 • Prawa ochronne obejmujące wzory przemysłowe,znaki towarowe
 • Prawa autorskie i prawa pokrewne
 • Wszystkie odpowiedzi są poprawne

Dobra niematerialne stanowią wyniki twórczości:

 • Artystycznej,naukowej i wynalazczej
 • Artystycznej i wynalazczej
 • Naukowej i wynalazczej
 • Artystycznej i naukowej

Własność intelektualna odnosi się do:

 • Dóbr materialnych
 • Zarówno dóbr materialnych,jak i niematerialnych
 • Książek i czasopism
 • Dóbr niematerialnych

Prawo autorskie stanowi,że twórca ma prawo między innymi do:

 • Oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem
 • Nienaruszalności treści i formy utworu
 • Nadzoru nad sposobem korzystania z utworu
 • Wszystkie odpowiedzi są poprawne

Autorskie prawa osobiste chronią więź twórcy z utworem,która obowiązuje przez:

 • 7 lat od momentu wydania utworu
 • 10 lat od momentu rozpoczęcia pracy nad utworem
 • Nieograniczony czas
 • Czas ten jest zależny od rodzaju tworzonego utworu
Najlepsze odpowiedzi
Ania10
Maksymalnie do zdobycia 10
Wszystkie odpowiedzi 1

Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne