reklama

Pytania przygotowawcze do OTWP.

Sprawdź swoje wiadomości przed turniejem...

Tagi dla tego testu: Otwp

Podaj swoje imię:


Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu:

 • wilgotność ściółki i powietrza
 • wilgotność drzew oraz poszycia gleby
 • wilgotność mchów i porostów oraz gleby

Przy zwichnięciu w stawie barkowym wykonujemy następujące czynności ratownicze:

 • unieruchamiamy w pozycji fizjologicznej
 • nastawiamy na miejscu zdarzenia
 • unieruchamiamy w pozycji zastanej

Pierwsze zawody sportowo-pożarnicze odbyły się w 1964 r. w:

 • Krakowie
 • Poznaniu
 • Zabrzu

Kołnierz szyjny stosujemy, aby:

 • zmniejszyć ryzyko uszkodzenia rdzenia kręgowego
 • zmniejszyć utratę ciepła
 • usztywnić kręgosłup

Budynek średniowysoki to budynek:

 • pow. 10 do 20 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 3 do 7 kondygnacji naziemnych włącznie
 • pow. 12 do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji naziemnych włącznie
 • pow. 15 do 25 m wysokości

Minimalna szerokość drogi ewakuacyjnej (korytarz) wynosi:

 • 1,20 m
 • 1,40 m
 • 2,10 m

Wymagania przeciwpożarowe dotyczące procesów technologicznych powinny być zawarte:

 • w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • w instrukcji technologiczno - ruchowej
 • w instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru

Kwas siarkowy jest substancją:

 • niepalną
 • łatwo palną
 • trudno palną

Co oznacza symbol gaśnicy GP-6z?

 • gaśnica proszkowa 6 kg z ładunkiem zasilającym
 • gaśnica podręczna 6 kg zawieszana
 • gaśnica przeciwpożarowa do 6 zastosowań

Procesy chemiczne powodują samozapalenie:

 • siana
 • słomy
 • oleju mineralnego

Koc gaśniczy wykonany jest z:

 • przędzy aluminiowo-stalowej
 • włókna szklanego
 • tkaniny z wełny mineralnej

Najwyższą władzą w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP jest:

 • Prezes
 • Główna Komisja Rewizyjna
 • Zjazd Krajowy

Kto został prezesem utworzonego w 1916 roku Związku Floriańskiego?

 • Bolesław Chomicz
 • Zygmunt Choromański
 • Józef Tuliszkowski

Ile agregatów powinno się znajdować na wyposażeniu stacji paliw płynnych:

 • dwa agregaty proszkowe o masie 30 kg każdy
 • dwa agregaty proszkowe o masie 25 kg każdy
 • po jednym agregacie o masie 55 kg na każdy dystrybutor

Środki zwilżające są to środki, które:

 • zmniejszają opory tłoczenia wody
 • zwiększają napięcie powierzchniowe wody
 • obniżają napięcie powierzchniowe wody

Jaki jest najwyższy stopień pożarniczy?

 • starszy brygadier
 • nadbrygadier generał
 • generał brygadier

Produkowane obecnie gaśnice śniegowe powinny mieć zbiornik w kolorze:

 • srebrnym
 • czerwonym
 • dopuszcza się kolor srebrny lub czerwony

Wodą nie można gasić:

 • karibdu
 • węgla
 • zboża

Prawidłowy prąd wodny to:

 • mgłowy
 • zamglony
 • rozwarty

Ubranie żaroodporne służy do:

 • ochrony ratownika w czasie akcji chemicznej
 • ochrony ratownika w czasie nurkowania
 • ochrony ratownika w czasie akcji gaśniczej
Najlepsze odpowiedzi
zuzanna20
zuzanna20
maskooooo20
dupa20
masko20
Maksymalnie do zdobycia 20
Wszystkie odpowiedzi 379

Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne