reklama

Otwp - test 2

-----------

Tagi dla tego testu: Otwp

Podaj swoje imię:


Kto jest patronem strażaków?

 • Św.Florian
 • Św.Bartlomiej
 • Św.Łukasz

Jaka jest zasada uruchamiania kuchenki gazowej?

 • najpierw otwieramy kurek gazu, a następnie zapalamy zapałkę
 • najpierw zapalamy zapałkę, a następnie otwieramy kurek gazu
 • otwieramy kurek gazu i po odczekaniu małej chwili zapalamy zapałkę

Szerokość wyjścia ewakuacyjnego nie może być mniejsza niż:

 • 0,8 m
 • 0,9 m
 • 0,6 m

Zasysacze liniowe służą do:

 • zasysania wody z dużych głębokości
 • zasysania wody ze zbiornika samochodu
 • zasysania środka pianotwórczego

Wielorodzinne budynki mieszkalne zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi:

 • ZL I
 • ZL III
 • ZL IV

Ile najmniej osób potrzeba do utworzenia OSP?

 • 10
 • 15
 • 20

Centralnym organem administracji państwowej w sprawach ochrony przeciwpożarowej jest:

 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Prezes Rady Ministrów
 • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

W skład jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzą:

 • pogotowie gazowe
 • stacje ratownictwa chemicznego
 • zakładowe służby ratownicze

Związek OSP został powołany w roku:

 • 1958
 • 1956
 • 1946

Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GCBA 6/32 wynosi:

 • 3200 l
 • 200 l
 • 600 l

Do armatury wodnej nie należy:

 • zasysacz liniowy
 • hydronetka wodna
 • zbieracz

Ile stopni liczy korpus podoficerów w PSP?

 • 4
 • 5
 • 6

Maksymalna odległość między hydrantami na zabudowanym terenie wiejskim może wynosić:

 • 150 metrów
 • 200 metrów
 • 250 metrów

Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu:

 • wilgotność ściółki i powietrza
 • wilgotność drzew oraz poszycia gleby
 • wilgotność mchów i porostów oraz gleby

Przy zwichnięciu w stawie barkowym wykonujemy następujące czynności ratownicze:

 • unieruchamiamy w pozycji fizjologicznej
 • nastawiamy na miejscu zdarzenia
 • unieruchamiamy w pozycji zastanej

Liczba spienienia to:

 • ilość wytworzonej piany w ciągu 1 minuty
 • stosunek objętości piany do objętości roztworu, z którego powstała
 • procent objętości roztworu

Kołnierz szyjny stosujemy, aby:

 • zmniejszyć ryzyko uszkodzenia rdzenia kręgowego
 • zmniejszyć utratę ciepła
 • usztywnić kręgosłup

W obrębie pożaru ciepło rozchodzi się dzięki zjawisku:

 • dyfuzji
 • promieniowania cieplnego, konwekcji i przewodności cieplnej
 • parowania nagrzanych cieczy w wyniku płomienia

Wymagania przeciwpożarowe dotyczące procesów technologicznych powinny być zawarte:

 • w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • w instrukcji technologiczno - ruchowej
 • w instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru

Na jakich poziomach zorganizowany jest Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy?

 • powiatowym, wojewódzkim, krajowym
 • gminnym, powiatowym, wojewódzkim
 • krajowym i wojewódzkim
Najlepsze odpowiedzi
Maciek20
zuzanna20
zuzanna20
Kinga20
Barbara 20
Maksymalnie do zdobycia 20
Wszystkie odpowiedzi 73

Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne