reklama

Otwp - test 3

------------

Tagi dla tego testu: Otwp

Podaj swoje imię:


Co oznacza symbol gaśnicy GP-6z?

 • gaśnica proszkowa 6 kg z ładunkiem zasilającym
 • gaśnica podręczna 6 kg zawieszana
 • gaśnica przeciwpożarowa do 6 zastosowań

Podaj środki gaśnicze do gaszenia pożarów grupy D:

 • woda pod zwiększonym ciśnieniem
 • specjalne proszki gaśnicze, piasek
 • CO2

Z jakiego najwyższego piętra budynku można ewakuować ludzi przy pomocy drabiny D10W

 • I piętra
 • II piętra
 • IV piętra

Kto został prezesem utworzonego w 1916 roku Związku Floriańskiego?

 • Bolesław Chomicz
 • Zygmunt Choromański
 • Józef Tuliszkowski

Ile agregatów powinno się znajdować na wyposażeniu stacji paliw płynnych:

 • dwa agregaty proszkowe o masie 30 kg każdy
 • dwa agregaty proszkowe o masie 25 kg każdy
 • po jednym agregacie o masie 55 kg na każdy dystrybutor

Środki zwilżające są to środki, które:

 • zmniejszają opory tłoczenia wody
 • zwiększają napięcie powierzchniowe wody
 • obniżają napięcie powierzchniowe wody

Co oznacza skrót KCKR

 • Krajowe Centrum Komend Ratowniczych
 • Komisja Centralna Koordynacji Ratownictwa
 • Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa

Jaki jest najwyższy stopień pożarniczy

 • starszy brygadier
 • nadbrygadier generał
 • generał brygadier

Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:

 • wytwornica pianowa
 • prądownica pianowa
 • agregat pianowy

Produkowane obecnie gaśnice śniegowe powinny mieć zbiornik w kolorze:

 • srebrnym,
 • czerwonym,
 • dopuszcza się kolor srebrny lub czerwony

W jakim celu przy drogach i liniach kolejowych jest wykonywany pas przeciwpożarowy?

 • w celu zabezpieczenia lasu przed rozprzestrzenianiem się ognia
 • w celu uniemożliwienia wjazdu samochodem do lasu
 • w celu ochrony przed pożarem pojazdów na drogach i pociągów na liniach kolejowych

Wymień podział alarmów fałszywych:

 • złośliwe, w dobrej wierze, z instalacji wykrywania pożarów
 • telefoniczne, radiowe, faxem
 • nie ma podziału

Jaki rodzaj drzewostanu jest najbardziej podatny na rozwój pożaru?

 • iglasty
 • liściasty
 • mieszany

Ubranie żaroodporne służy do:

 • ochrony ratownika w czasie akcji chemicznej
 • ochrony ratownika w czasie nurkowania
 • ochrony ratownika w czasie akcji gaśniczej

W stacjach paliw oraz stacjach gazu płynnego dozwolone jest:

 • napełnianie butli gazem płynnym o masie do 11 kilogramów
 • napełnianie butli gazem płynnym o masie do 5 kilogramów
 • wymiana butli pustych na napełnione gazem płynnym (dystrybucja)

Jaka jest zasada uruchamiania kuchenki gazowej?

 • najpierw otwieramy kurek gazu, a następnie zapalamy zapałkę
 • najpierw zapalamy zapałkę, a następnie otwieramy kurek gazu
 • otwieramy kurek gazu i po odczekaniu małej chwili zapalamy zapałkę

Ochotnicze Straże Pożarne są:

 • stowarzyszeniami
 • jednostkami organizacyjnymi PSP
 • organami administracji rządowej

Wielorodzinne budynki mieszkalne zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi:

 • ZL I
 • ZL III
 • ZL IV

Związek OSP został powołany w roku:

 • 1958
 • 1956
 • 1946

Ile wynosi pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GCBA 6/32

 • 10% pojemności zbiornika wodnego
 • 60 litrów
 • 1600 mililitrów
Najlepsze odpowiedzi
Maciek20
zuzanna20
zuzanna20
Mona20
Kinga20
Maksymalnie do zdobycia 20
Wszystkie odpowiedzi 38

Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne