reklama

Pytania z testu pisemnego dla grupy I (szkoła podstawowa). OTWP 2009 - eliminacje miejskie w Międzyrzecu Podlaskim.

Otwp

Tagi dla tego testu: Otwp

Podaj swoje imię:


Odznaka Strażak Wzorowy nadawana jest przez:

 • Komendanta Wojewódzkiego PSP
 • Komendanta jednostki do której należy strażak
 • Związek OSP RP

Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej ?

 • w kwietniu
 • w lipcu
 • w maju

Wytwornica pianowa WP 2/75 służy do wytwarzania piany:

 • średniej
 • ciężkiej
 • lekkiej

Co oznacza skrót ZOSP RP?

 • Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zarząd Ochotniczej Straży Pływackiej Rzeczypospolitej Polskiej
 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Do wytwarzania piany ciężkiej służy:

 • wytwornica pianowa
 • generator piany
 • prądownica pianowa

Niezbędnym czynnikiem palenia się jest obecność:

 • tlenku węgla
 • dwutlenku węgla
 • tlenu

Litera C w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza że:

 • jest to samochód zapewniający komfort jazdy
 • jest to samochód do gaszenia pożarów grupy C
 • jest to samochód gaśniczy ciężki

Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę w:

 • Krakowie
 • Częstochowie
 • Warszawie

Jaką grupę pożarów określa symbol B umieszczony na gaśnicy?

 • pożar gazów
 • pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
 • pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk występuje zjawisko żarzenia

Ile razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym w budynku mieszkalny

 • co najmniej raz w miesiącu
 • co najmniej 4 razy
 • co najmniej 2 razy

Jaki jest najwyższy stopień aspirancki w PSP.

 • aspirant sztabowy
 • starszy aspirant
 • aspirant

Odległość ustawienia sterty, stogu od lasów i terenów zadrzewionych powinna wynosić co najmniej:

 • 150 metrów
 • 100 metrów
 • 50 metrów

Czy dopuszcza się garażowanie ciągnika rolniczego (traktora) w budynku stodoły?

 • nie
 • tak, jeżeli czas postoju ciągnika w budynku nie przekracza 60 minut,
 • tak, jeżeli opróżniony jest w ciągniku zbiornik paliwa

Pożary dzieli się w zależności od ich wielkości na:

 • A, B, C, D
 • mały, duży, bardzo duży
 • mały, średni, duży, bardzo duży

Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:

 • od 12 do 25 metrów
 • od 25 do 55 metrów
 • ponad 55 metrów

Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana:

 • w Krakowie
 • w Gnieźnie
 • w Warszawie

Jakie oznaczenie średni samochód pożarniczy:

 • nie posiada oznaczenia
 • C
 • L

Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem:

 • foliowym
 • osłaniającym
 • uciskowym

Jaki gaz wydzielający się podczas pożaru stwarza zagrożenie zatrucia się:

 • wodór
 • tlen
 • tlenek węgla

Jakich urządzeń strażacy używają do uwalniania osób zakleszczonych w wypadkach drogowych?

 • toporków strażackich
 • pił do cięcia drewna
 • narzędzi hydraulicznych

Czy udzielenie pierwszej pomocy należy do obowiązku strażaka ?

 • tak, jeżeli posiada wykształcenie średnie
 • tak
 • nie

Czy samochód GBAM posiada motopompę i autopompę?

 • tak
 • nie
 • może posiadać

Ochotnicze straże pożarne są:

 • stowarzyszeniami
 • organami administracji rządowej
 • jednostkami organizacyjnymi PSP

Symbol W-52 oznacza

 • wąż pożarniczy grubości 52 cm
 • wąż pożarniczy o średnicy 52 mm
 • wąż pożarniczy o długości 52 m

Najwyższą władzą w OSP jest:

 • walne zebranie członków
 • prezes
 • zarząd

Strażacy do unieruchamiania złamań kończyn, podejrzeń złamań oraz zwichnięć używają najczęściej:

 • deski ratowniczej
 • szyny pneumatycznej
 • szyny typu Kramera

Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach powstało w:

 • 1967 roku
 • 1975 roku
 • 1971 roku

W czasie występowania dużego zagrożenia pożarowego okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza:

 • komendant powiatowy PSP lub komendant miejski PSP
 • nadleśniczy
 • starosta

Kto jest obecnie Komendantem Głównym PSP?

 • Piotr Buk
 • Wiesław Leśniakiewicz
 • Waldemar Pawlak

Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?

 • serce
 • nerki
 • mózg
Najlepsze odpowiedzi
Antoni Lipski30
Antoni Lipski30
Antoni Lipski30
lipton30
antoni lipski30
Maksymalnie do zdobycia 30
Wszystkie odpowiedzi 44
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne