reklama

OTWP

Otwp

Tagi dla tego testu: Otwp

Podaj swoje imię:


W którym roku i gdzie odbył się l Ogólnopaństwowy Zjazd Delegatów Straży Pożarnych?

 • 1919 w Warszawie,
 • 1920 w Krakowie,
 • 1921 w Warszawie.

Kto został prezesem utworzonego w 1916 r. Związku Floriańskiego ?

 • Bolesław Chomicz,
 • Zygmunt Choromański
 • Józef Tuliszkowski.

Kiedy i gdzie utworzono na ziemiach polskich pierwszą zawodową straż pożarną?

 • 1832 - Lwów,
 • 1834 - Warszawa
 • 1847 - Poznań

Na zjeździe Straży Pożarnych we Włocławku 18-19 VIII 1912 r, zdecydowano o utworzeniu nowego pisma strażackiego pod tytułem:

 • "Straż Pożarna",
 • "Strażak",
 • "Przegląd Pożarniczy"

W którym ze starożytnych państw spłonęła największa biblioteka świata starożytnego, założona w I w. p.n.e.?

 • w Grecji,
 • w Egipcie
 • w Rzymie

Ile jest klas odporności pożarowej budynków ?

 • 4
 • 5
 • 6

Jakie drzwi muszą być wyposażone w samozamykacze ?

 • zamykające klatki schodowe w budynkach użyteczności publicznej
 • zamykające klatki schodowe w budynkach mieszkalnych,
 • mające odporność ogniową 30 minut.

Czy ruchome schody mogą być zaliczone do drogi ewakuacyjnej ?

 • tak,
 • nie,
 • jeżeli wykonane są z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia.

Na jaką odległość powinien być oddalony piec z kafli od drewnianej ściany budynku?

 • 15 cm,
 • 30 cm,
 • 60 cm.

Odległość dojścia do podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach nie powinna przekroczyć:

 • 20 m,
 • 30 m,
 • 40 m.

Wielorodzinne budynki mieszkalne zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi:

 • ZL I,
 • ZL III,
 • ZL IV.

Ubezpieczenie budynków od ognia w indywidualnych gospodarstwach rolnych jest:

 • dobrowolne,
 • obowiązkowe,
 • obowiązkowe, jeżeli budynki wykonane są z materiałów palnych.

W jakiej odległości od stacji paliw płynnych można sadzić las?

 • 20m,
 • 30m,
 • 50 m.

Jaka najmniejsza ilość środka gaśniczego musi się znajdować się w gaśnicy będącej na obowiązkowym wyposażeniu samochodu osob.

 • 0,5 kg,
 • 1 kg,
 • 2kg.

Instalowanie opraw oświetleniowych oraz sprzętu instalacji elektrycznej bezpośrednio na drewnianej boazerii jest:

 • zabronione,
 • dozwolone, jeżeli boazeria została zabezpieczona przed zapaleniem,
 • dozwolone, jeżeli ich konstrukcja zabezpiecza drewno przed zapaleniem.

Działania ratownicze w obronie to:

 • podstawowe działanie ratownicze mające na celu niedopuszczenie do zapalenia obiektów zagrożonych,
 • podstawowe działanie ratownicze mające na celu niedopuszczenie do powiększenia pożaru
 • podstawowe działanie ratownicze mające na celu obronę ratowników.

Neutralizacja to:

 • gaszenie palącej się substancji chemicznej,
 • zobojętnianie substancji niebezpiecznej,
 • proces magazynowania substancji niebezpiecznej w strażach pożarnych.

Poszkodowany oparzony wymaga:

 • polania spirytusem na rany
 • bandażowania rany,
 • chłodzenia rany wodą.

Ubranie żaroodporne służy do:

 • ochrony ratownika w czasie akcji chemicznej,
 • ochrony ratownika w czasie nurkowania,
 • ochrony ratownika w czasie akcji gaśniczej.

"Szczęki życia" to sprzęt hydrauliczny używany najczęściej w:

 • ratownictwie medycznym do ochrony głowy poszkodowanych ludzi
 • ratowaniu na drogach, do rozpierania (rozciągania) karoserii samochodowych w celu udzielenia pomocy medycznej
 • gaszeniu płonących ludzi.
Najlepsze odpowiedzi
Nie głosowano
Maksymalnie do zdobycia 20
Wszystkie odpowiedzi 0
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne